Vikten av att kunna acceptera ett ”nej”

Att lära sig att acceptera ett ”nej” är lika viktigt som att lära sig att säga det. Livet är fullt av situationer där du måste ge upp dina önskemål och krav på grund av att de omöjligt går att uppfylla. Att acceptera detta faktum gör att du kan växa.
Vikten av att kunna acceptera ett ”nej”
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Mycket sägs om vikten av att lära sig att säga ”nej”, men vi pratar mindre sällan om vikten av att acceptera ett ”nej”. Att veta hur man säger det är lika nödvändigt som att veta hur man accepterar att höra det. Du kan ha drömmar och önskningar som bara inte kan gå i uppfyllelse, och detta är något oundvikligt. Om du således har svårt att ta ett ”nej” i någon situation, kommer livet att bli mycket svårt för dig.

Livsstadiet där det är som svårast att höra ett ”nej” är under barndomen. Detta är normalt i den åldern eftersom barn är extremt egocentriska. Förmågan att se situationer ur ett kollektivt perspektiv utvecklas med tiden, under förutsättningen att barnets uppfostran bidrar till utvecklingen av denna förmåga.

Att acceptera ett ”nej” innebär att direkt konfrontera sina begränsningar, även om det av princip tar emot att göra det. Ofta har vi en önskan angående situationen som kolliderar med det negativa svaret. Därmed uppstår frustration i större eller mindre utsträckning. Detta är i sig ingenting dåligt. Det är bara en naturlig del av livet, och man bör reagera därefter.

En flicka som lyssnar på en kvinna

”Nej, nej, och åter nej”

Vi har alla stött på olika former av ”nej”. Vissa är av tillfällig natur, medan andra är permanenta. På samma sätt involverar några av dem att ge upp något som inte är så relevant, medan andra innebär att du ger upp något du värdesätter, älskar eller till och med behöver. Ingen människa lämnas helt oberörd av att säga eller höra ett ”nej”.

Det negativa är ibland direkt uppenbart, som när du ber om något och du bara blir rent förnekad det. Andra gånger är det inte ordet i sig, utan fakta, som nekar dig. Att du måste skjuta upp eller ge upp något du vill ha. På samma sätt finns det implicita ”nej” som människor kommunicerar genom en serie gester som står för avslag eller ogillande.

Naturligtvis är det lättare att höra ett ”nej” då du vet att det är av tillfällig natur, eller då det är obetydligt i sig självt. Ändå är det svårt för vissa människor att omfamna och assimilera även de till synes obetydliga nekandena. För de flesta uppstår dock svårigheter med att ta ett definitivt eller betydelsefullt ”nej”. Men varför är det så viktigt att lära sig att acceptera ett negativt svar?

En till synes upprörd kvinna

Lär dig att acceptera ett ”nej” från andra

Källan till ett ”nej” är ofta en annan person. Den som säger att du inte är bra nog för jobbet, projektet, universitetet, befordringen eller vad det nu kan vara. Eller kanske är det rösten som säger ”rör inte vid mig”, ”jag vill inte fortsätta det här förhållandet”, eller ”vi vill inte ha dig på festen”.

Sådana nekanden är svåra att acceptera ibland. Men du måste acceptera att andra inte finns till för att lösa dina problem, uppfylla dina förväntningar eller ge dig vad du vill. Andra människor existerar inte bara för att göra ditt liv enklare. Alla har rätt att fastställa sina egna gränser för situationer som också involverar dem.

Svårigheten att acceptera ett sådant ”nej” innebär i grund och botten att du misslyckas med att erkänna de gränser som någon annan sätter. Att interagera med världen är att interagera med skillnader, och det faktum att du vill ha något från andra räcker inte för att du ska få det. Människor utvecklas först när de lär sig att acceptera andras implicita eller uttryckliga nekande.

Acceptera ett ”nej”

Det ”nej” som kommer från livet självt är mycket mer kraftfullt och obehagligt. Från det ögonblick du föds förser människor dig med alla möjliga saker, men de måste även förneka dig andra. Skulle du bli bortskämd av dina föräldrar skulle detta leda till att du som vuxen blir begränsad i din förmåga att bidra till det allmännas goda, kanske för alltid. Eller så kommer ditt möte med verkligheten som vuxen bli högst smärtsam fram till dess att du har blivit ödmjuk nog för att bli en produktiv kugge i samhällsmaskineriet.

Människor blir inte starka av att sakna motgångar, utan av att lära sig att känna igen och hantera dem. Det är många saker du måste vänta med, slåss för, eller som du helt enkelt inte kommer att få. Att förtvivla eller klaga är inte smarta sätt att undvika konsekvenserna av vad andra förnekar dig.

Du är mycket starkare och gladare när du lär dig att acceptera ett ”nej” i livet. Motstånd mot detta kommer bara att öka din frustration och i slutändan snedvrida eller försaka dina mest genuina önskemål. Med andra ord kommer det att göra att du slutar leva livet eftersom du längtar efter det som är omöjligt att få.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bisquerra, R. (2012). De la inteligencia emocional a la educación emocional. Cómo educar las emociones, 24-35.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.