Vilka är våra främsta typer av villfarelser?

Villfarelser hjälper oss att diagnostisera psykiska sjukdomar. I den här artikeln kommer vi att prata om dessa typer av villfarelser. Läs vidare!
Vilka är våra främsta typer av villfarelser?
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns typer av villfarelser som utgör karaktärsdrag vid mentala eller neurologiska tillstånd. De hjälper oss därför att diagnostisera psykiska sjukdomar.

Psykiatrikern och filosofen Karl Jaspers var den förste som definierade tre huvudkriterier för att identifiera tre typer av villfarelser i sin bok Generell psykopatologi (1913).

Dessa kriterier är följande:

 • Säkerhet. Att anse något och vara helt övertygad.
 • Uppfattningen kan inte förändras med hjälp av övertygande motargument.
 • Uppfattningens omöjlighet eller falskhet.

Som du antagligen förstår kan det vara problematiskt att acceptera konceptet med falskhet (eller sanning).

Typer av villfarelser och patientens uppfattningar

Med ett formellt synsätt finns det två typer: primär, eller sanningsenlig, och sekundär.

Primära villfarelser är autonoma, originella och oförståeliga med ett psykologiskt synsätt. De uppstår plötsligt, patienten har en total övertygelse, och det finns inte några andra mentala förändringar som kan förklara den.

Sekundära villfarelser uppstår från en tidigare onormal upplevelse. Det är en uppfattning som manifesterar sig som ett försök att förklara konstiga och sanslösa erfarenheter. Det är därför som de är psykologiskt förståeliga.

Skillnaden mellan de primära och sekundära villfarelserna är huruvida villfarelsen är förståelig eller inte. Denna distinktion inkluderar ett försök att förklara var villfarelsen kommer ifrån.

Att säga att sekundära villfarelse är psykologiskt förståeliga innebär att de är en konsekvens av patientens försök att förklara en onormal upplevelse.

Man som tittar ner.

Jaspers fyra typer av primära villfarelser:

 • Villfarelse med intuition. Fenomenologiskt oskiljbara från andra idéer som kan uppstå. Innehållet i dess villfarelser tenderar att vara självrefererande och är generellt väldigt viktiga för patienten.
 • Villfarelse med uppfattning. Består av en felaktig tolkning av en normal uppfattning.
 • Villfarelse i relation till ens atmosfär. Personens tror att världen har blivit något värre. Detta kommer ofta med humörsvängningar eftersom patienten känner sig obekväm.
 • Villfarelse i relation till minnet. Det är en felaktig rekonstruktion av ett riktigt minne.

Villfarelse i relation till innehåll

 • Avundsjuka. Övertygelse om att den sexuella partner är otrogen. Detta börjar ofta utan förvarning och beviset för denna uppfattning kan hänga på ett ord eller en gest från partnern. Faktum är att personen kommer försöka hitta tydliga bevis genom att gå igenom partnerns tillhörigheter, ställa för många frågor, etc.
 • Storhetsvansinne. Detta innebär att en person har en uppblåst bild av sig själv när det gäller makt, kunskap eller personlig identitet. Det kan också vara religiöst, fysiskt, etc.
 • Fattigdom. Personen tror sig redan ha tappat bort alla sina materiella tillhörigheter.
 • Personen tror att andra kan läsa hans tankar.
 • Nihilistisk villfarelse. Uppfattningen att världen har upphört och att inget existerar.
Kvinna som sitter på golvet.

Andra vanliga villfarelser

 • Villfarelser när det gäller kontroll. Att exempelvis tänka att känslor, impulser, tankar och handlingar kontrolleras av en yttre kraft. Dessa villfarelser inkluderar att tankar stjäls och att andra personer använder telepati.
 • Erotomani. Patienten tror att någon annan är kär i honom. Detta drabbar fler kvinnor än män, och personen tror ofta att någon berömd person är kär i henne (en filmstjärna, en politiker, etc.).
 • Somatisk villfarelse. Det är övertygelsen att personen har en fysisk begränsning eller ett medicinskt tillstånd. Det kan vara svårt att skilja detta från hypokondri. Men det som gör att detta tillstånd står ut är själva intensiteten. Personen anser inte att det finns en möjlighet att begränsningen inte existerar.
 • Referens-villfarelse. Denna villfarelse innebär att speciella händelser eller personer har ett visst syfte  patientens liv.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.