Sju kännetecken hos personer med storhetsvansinne

13 juni, 2019
Personer med storhetsvansinne är personer med överdriven självbild; de ser sig själva som mäktiga och viktiga. I denna artikel ska vi tala om sju olika kännetecken för dessa personer.

Känner du någon som är övertygad om att allt denne säger är storslaget? Denna person har kanske storhetsvansinne. Personer med storhetsvansinne förminskar alla eftersom de känner sig överlägsna. Men utöver deras gigantiska ego finns det även andra kännetecken som identifierar dem.

Även om det är vanligt att stöta på personer som är stolta över sig själva, har en bra självbild och anser att de är kapabla att göra allt, är det inte lätt att veta huruvida de lider av storhetsvansinne eller inte. Men om dessa personer har otroligt höga tankar om sig själva och dessutom förminskar och sprider hat omkring sig, då kan det vara ett tecken på storhetsvansinne.

Vad är storhetsvansinne?

Det är ett psykologiskt tillstånd som faller under symptomen för narcissistisk personlighetsstörning enligt DSM-V. Men för att veta huruvida en person är drabbad som en del av en sjukdom, måste psykologer uppmärksamma huruvida individen har inbillade idéer samt fantasier om makt, relevant eller allsmäktighet.

Historiska figurer som Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Josef Stalin och Mao Zedong anses ofta ha haft drag av narcissism och storhetsvansinne. Det var faktiskt dessa drag som manade dem till att försöka styra hela världen.

Grandios man

Om man är uppmärksam på dessa ledares beteende så inser man att de alla trodde att de var de enda som var kapabla att rädda sina hemländer och erövra andra. De kände att deras existens var nödvändig och sökte därför gränslös makt.

Intressant nog är det personerna som impulsivt utger sig för att vara de största erövrarna under villfarelsen att de har absolut makt de som upplever mer intensiva patologiska symptom, eftersom de känner sig ansvariga och kapabla att nå det onåbara.

Historien har demonstrerat gång på gång att personer med storhetsvansinne blir till farliga ledare som är villiga att göra otänkbara saker för att få makt.

Dessa personer tror inte bara att de är kapabla att göra det som ingen annan kan, utan tenderar även att beskylla sig själv för konsekvenserna av deras handlingar på grund av deras känsla för ansvar.

Som du kan se har dessa individer en uppblåst självbild. De försöker få social validering, vilket de associerar med att befinna sig i en maktposition. Men även om de uppvisar stor självsäkerhet så saknar de tillgivenhet och känner sig tomma inombords.

Sju drag hos personer med storhetsvansinne

  • Övermod: de tror att de är oumbärliga.
  • De känner sig odödliga och kapabla att lösa alla problem som kommer i deras väg. De är manipulativa, vilket är hur de hamnar i maktpositioner.
  • Känslor av omnipotens. De sätter ofta andra på prov för att jämföra sig själva och visa att de är bättre än alla andra.
  • De erkänner inte sina misstag och lär sig därför aldrig av dem.
  • Narcissistisk och idealiserad självbild.
  • Hypermedvetenhet om personer reaktioner på vad de säger eller gör. Om folk stöter bort dem tror de att dessa personer är problemet snarare än dem själva.
  • Fåfänga uppbackat av ett starkt ego som växer som ett resultat av deras känsla av överlägsenhet.

”Tiden kommer avgöra huruvida jag är en mutter eller någon med storhetsvansinne. Skillnaden mellan en kult och tro är tiden.”

-David Milch-

Uttråkad kvinna

Vad ligger bakom denna personlighet?

Dessa personer vägrar att inse att det finns en rädd, självmedveten och kärlekstörstande person djupt inom dem. Det är därför de använder förolämpningar och påtvingar andra sin allsmäktighet som en försvarsmekanism.

Å andra sidan hånar de alla som får dem att känna sig hotade, och som en konsekvens skadar de alla som de ser som ett hot mot deras ego – allt på grund av en rädsla för att känna sig underlägsna. Men det finns en osäker person som känner sig oförmögen bakom denna mask.

Genom att försöka överdriva sina förmågor och dramatisera sina prestationer så visar de – utan att vilja det – upp ett svagt självförtroende och bristfällig förmåga att hantera frustration.

Deras arrogans kan göra att de känner sig ensamma eftersom folk helt enkelt inte accepterar dem. Andra gånger kan de till och med isolera sig. Deras känsla av överlägsenhet kan få dem att hålla sig borta från personer de ser som underlägsna.

Denna ensamhet leder till ett ofrånkomligt emotionellt tomrum som kan skada deras välmående.

”Egotism är det smärtlindrande medel som naturen ger oss för att döva smärtan av att vara en dåre.”

-Dr. Herbert Shofield-

  • Robbins, John. Ecclesiastical Megalomania: The Economic and Political Thought of the Roman Catholic Church ISBN 0-940931-78-8 [1] (1999).
  • Roberts, John Megalomania: Managers and Mergers (1987).