Vilken roll spelar maktkamper i förhållanden?

Vilken roll spelar maktkamper i förhållanden?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ett klassiskt, välkänt ordspråk lyder: “Efter stormen kommer lugnet”. Men vad händer när stormen representerar det glädjerus som början på ett förhållande normalt medför? Jo, det betyder att lugnet är slutet på sagan, och att kärlekshormonerna ger vika för konflikter och maktkamper i förhållanden av det här slaget.

Så behöver det emellertid inte vara. Den costaricanska psykologen Marianela Esquivel hävdar faktiskt att konflikter kan vara bra i förhållanden. Så länge båda parter är medvetna om konflikten, vet vad som utlöser den och inte låter den få en okontrollerad snöbollseffekt.

“Välj din livspartner med omsorg. Detta enskilda beslut kommer att avgöra 90 procent av all din lycka eller olycka.”

-H. Jackson Brown, Jr.-

Maktkamper i förhållanden

Det är oundvikligt att smekmånadsperioden når ett slut. När så sker upphör vi att helt hänge oss åt förhållandet för att istället försöka uppnå en balans. Vi söker efter en jämvikt där vi ibland prioriterar oss själva.

Målet är att hitta stabilitet och trygghet som gör att vi kan få tillbaka vår självständighet (eller åtminstone en del av den). Detta är en viktig period och utfallet blir avgörande för vårt framtida förhållande.

Alla par blir någon gång indragna i maktkamper. Men utgången av dessa beror till stor del på parets mognad. En annan faktor är hur mycket de individuella parterna är villiga att satsa på förhållandet under smekmånadens mest intensiva fas. Men om båda parter använder sig av rätt emotionella redskap behöver detta emotionella “krig” inte bli så påfrestande.

Maktkamper i förhållanden kan vara intensiva

Det brukar emellertid vara så att ett sammanflöde av inre krafter äger rum på olika nivåer. Ett inneboende behov som båda parter i förhållandet har är självbekräftelse. En viss självupptagenhet blir påtaglig. Om man inte är förberedd på eller medveten om detta kan det leda till ömsesidiga anklagelser. 

Det är viktigt att kunna känna igen dynamiken, oavsett hur den utspelar sig. På så vis undviker man att hålla den andra parten ansvarig för alla problem som uppkommer i förhållandet. Därigenom kan man stävja maktkampen något, så att förhållandets underbyggnad inte rubbas.

Vilka är tecknen på en maktkamp?

Det faktum att man kan identifiera en maktkamp betyder inte att man vet hur den ska lösas. Men det är första steget. Så ta en närmare titt på ditt förhållande och se om du känner igen något av följande tecken:

  • Var uppmärksam på om ni båda alltid vill ha rätt. Observera om du klamrar dig fast vid din idé så till varje pris att du upphör att lyssna och vägrar att se situationen ur ett annat perspektiv.
  • Var noga med att inte bara fokusera på dina egna intressen och åsidosätta din partners intressen. Kom ihåg att ni bildar ett team.
  • Människor är inte perfekta, så ingen kan undgå att ibland ha rätt och ibland begå misstag. Fäst inte så stor vikt vid din partners eller dina egna tillkortakommanden.
  • Följaktligen finns det inga perfekta par. Din partner var med andra ord inte en underbar person som plötsligt omvandlades till ett monster. Låt inte den förefintliga oenigheten göra så att du idealiserar det förflutna eller svartmålar nuet.
Par som bråkar på ett café

Kan man vända på en intensiv maktkamp?

Svaret är definitivt ja. I allmänhet beror nämligen maktkamper på känslor av osäkerhet och mindervärdighet. Men att känna sig underskattad innebär inte att man behöver överkompensera genom att agera överlägset. Här är några intressanta övningar som kan hjälpa i sådana situationer.

  • Försök att uppmuntra till kamratskap med din partner. Din kärlekspartner är inte bara den du älskar, utan han är även din lagkamrat, din följeslagare och din kumpan. Så istället för att bli förnärmad, försök att vara trevlig, taktfull och artig. Föreställ dig att du pratar med en vän och inte med en rival eller fiende.
  • Glöm att försöka vinna. Ditt förhållande är inte en tävling. Sök efter sådant som ni har gemensamt, inte sådant som skiljer er åt.
  • Kämpa för förhållandet och inte så mycket för dig själv. När du vårdar din kärlekspartner vårdar du faktiskt även dig själv.
  • Fysisk kontakt är väsentlig. Det är en intim kommunikation. Det är också källan till gränslös njutning om du bara använder lite fantasi.
  • Fråga andra om deras åsikter. Sträva efter att uppnå lycka med din partner genom att försöka etablera nära förbindelser. Var inte rädd att bli avvisad.

“Den där idiotiska rädslan att åldras utan partner får oss att välja med huvudet det som vi borde välja med hjärtat.”

-Ricardo Arjona-

Par som håller varandra i fingrarna

Om vi omsätter dessa övningar i praktiken kommer vi inte att såras av maktkamper i våra förhållanden. Det kommer också att visa att maktkamper i förhållanden faktiskt kan vara något positivt. Följden blir att båda parter känner sig uppskattade och trygga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.