William Worden - sörjandets fyra uppgifter

Sorg är ett välstuderat fenomen. William Worden, en specialist inom detta ämne, föreslår att man följer en modell med sörjandets fyra uppgifter snarare än att sörja stegvis. Detta gör varje person ansvarig för sin egen process där effekterna som normalt kommer med tidens gång sätts åt sidan.
William Worden - sörjandets fyra uppgifter
Leticia Aguilar Iborra

Skriven och verifierad av psykologen Leticia Aguilar Iborra.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Sörjandets fyra uppgifter av William Worden är en förnyelse av sorgeprocessen. Den tidigare modellen för denna process delar in sorgen i steg som en person som genomgår någon form av förlust måste gå igenom. Uppfattningen av sorg i uppdelade i steg kan dock placera den sörjande i en passiv roll och leda till negativitet när de genomgår de tuffare perioderna.

Ofta är en förlustprocess associerad med en sorgeperiod. Således hänvisar vi till sorg som en process som äger rum stegvis istället för som en serie med uppgifter, vilket minskar sorgens engagemangskrav. Detta kommer av att man ser resultaten av processen bara som en naturlig följd av tidens gång.

William Worden, en av de mest erkända specialisterna vad gäller hanterandet av sorg och förlust, har utarbetat en serie steg som man som sörjande måste ta i rollen som aktiva handlare inom sin egen process. Detta innebär att man tränar hälsosam sorg och hindrar den från att bli kronisk.

Jag kommer inte säga: gråt inte; för inte alla tårar är av ondo.

-J.R.R. Tolkien-

En kvinna som tröstar en annan

Förlust

Även de mest positiva delarna av livet är inte fria från förlust: från en befordran på arbetsplatsen som innebär förlust av tidigare jobb till föräldraskap, då du måste lämna ett annat liv med färre ansvarsområden.

I allmänhet kan man kategorisera mänskliga förluster i dagens samhälle som

  • förlust på grund av att en älskad dör
  • minskad funktionalitet som resultat av förluster relaterade till fysisk och/eller mental hälsa
  • förluster relaterade till jobbet och därmed förluster relaterade till en av rollerna i det dagliga livet
  • skador orsakade av krig och/eller naturkatastrofer
  • stöld av värdesaker
  • separationer efter skilsmässor.

Sorg

Detta är en inneboende process som involverar övergången till ett nytt stadium utan föremålet för en förlust (till exempel en älskad). Sorgen genererar en serie biologiska, emotionella och beteendemässiga reaktioner som underlättar anpassningen till den nya miljön. Samt också till utvecklingen av nya roller i ditt liv utan den avlidne.

Flera författare fokuserar på studiet av sorg och dess organisering i etapper eller faser. Här har William Worden utarbetat en rad uppgifter för människor som måste gå igenom situationen. Denna aktiva roll strider inte mot tanken att en utarbetad sorg är en process som behöver tid.

Sörjandets fyra uppgifter enligt William Worden

Dessa sträcker sig från att acceptera förlustens verklighet till att anpassa sig till en miljö utan det man har förlorat. Sorgen är en process och inte ett tillstånd, så sorgens uppgifter innefattar kognitiv bearbetning. Detta av det slag som förbereder dig för att klara av vissa omständigheter och acceptera upplevelsen av förlust. Det är en anpassning till en annan och mindre önskvärd värld än tidigare.

Att acceptera förlustens verklighet är en av sörjandets fyra uppgifter

Det finns en känsla av overklighet när någon dör, även om det beror på naturliga orsaker. Den första uppgiften är att konfrontera personens bortgång och att veta att du inte kommer att kunna interagera med dem igen i det här livet.

Det är vanligt att tro att du ser den avlidne gå på gatan eller att duka en plats åt dem vid middagsbordet efter förlusten. Samtidigt så har vissa människor det svårt att utföra den första uppgiften på grund av deras tro på reinkarnation.

William Worden om att utarbeta sorgen efter förlust

Den fysiska, emotionella och beteendemässiga smärtan i sorgeprocessen är verklig. Att inte erkänna denna smärta kan leda till onormalt beteende följt av fysiska och psykiska problem. Inte alla upplever sorg med samma intensitet. Det är faktiskt möjligt att förlora någon nära dig och trots det inte känna någon smärta.

En person är ofta oförberedd på virvelvinden av känslor som kommer att skaka dem i denna process, oavsett hur mycket de förväntat sig förlusten.

Att förneka förlusten förhindrar dock en väg ut ur sorgen på lång sikt. Människor som medvetet undviker den släpper den inte heller. Psykologisk rådgivning är av yttersta vikt i fall där människor fastnar i denna uppgift.

En av sörjandets uppgifter är anpassning till miljön utan den älskade

Att anpassa sig till miljön utan den älskade innebär både externa och interna uppgifter. Med andra ord, anpassningar rörande hur bortgången av en människa påverkar bilden man har av sig själv, ens värderingar, övertygelser och de externa anpassningar som krävs vid avsaknaden av den avlidnes dagliga uppgifter.

De sörjande måste anpassa sin egen personliga identitet inom sorgeprocessen med avseende på interna anpassningar. Detta betyder inte bara att de ska se sig själva som änklingar eller som föräldrar som har förlorat ett barn. I stället handlar det om hur deras förlust påverkar deras andliga tro och värdesystem.

Att sätta mål för sig själv efter förlusten är också viktigt. En del av sorgeprocessen är att till exempel ta ansvar över saker som den som lämnat tidigare ansvarade för.

En ledsen kvinna tänker på sörjandets fyra uppgifter

Att hitta en koppling till den avlidne och gå vidare med sitt liv

Den fjärde sorgeuppgiften som föreslås av William Worden beskriver behovet av att hitta ett varaktigt band med den avlidne. Detta för att de ska kunna etablera andra repertoarer av beteenden anpassade till miljön utan att den personen finns där samtidigt. Det kan finnas flera länkar med den älskade, bland annat:

  • klädesplagg som var speciella
  • fotografier
  • fotoalbum med familj
  • korta videoklipp.

Detta är en av de svåraste uppgifterna eftersom konsekvensen av att hoppa över den kan göra att du blir förankrad till den tid då den avlidne fortfarande levde. Således kan det göra att du undgår de krav som sammanhanget ställer på dig idag. Man kan säga att psykologiskt ingripande är nödvändigt när en sörjande håller så så hårt fast vid förhållandet med den förlorade personen det hindrar denna från att vara i kontakt med andra i samtiden.

Sorgen är i grunden ett krav på anpassning, så det är normalt att det uppstår svårigheter i samband med miljön. Problemet är när dessa processer blir kroniska och inte tillåter individen att utvecklas personligen, och ger upphov till psykologiska problem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.