Varför blir sorgen djupare efter ett giftigt förhållande?

Att avsluta en seriös relation är alltid smärtsamt. Men om det också var ett giftigt förhållande kan lidandet av olika skäl bli ännu större.
Varför blir sorgen djupare efter ett giftigt förhållande?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Då ett förhållande tar slut känns det alltid smärtsamt. Ändå känns sorgen i samband med avslutet av ett giftigt förhållande vanligtvis mycket mer komplicerad. Detta sker på grund av de specifika egenskaperna hos dessa typer av relationer.

När vi pratar om giftiga relationer tänker vi vanligtvis på parrelationer. Men varje mänsklig interaktion kan ha en skadlig dynamik. Således kan både slutet på en vänskap och en nära släktings död vara komplicerade. Detta är särskilt fallet om det band som funnits inte var hälsosamt.

En sorgsen man

Varför blir sorgen efter giftiga förhållanden mer komplicerad?

Det kan tyckas ganska ologiskt att det är svårare att släppa taget om människor som har skadat oss än de som har gett oss sin kärlek. De som går igenom processen att avsluta ett giftigt förhållande stöter ofta på missförstånd och dömande från människorna runt omkring dem. För att förstå situationen bättre måste vi därför ta en närmare titt på vissa viktiga faktorer.

Personlighet

I allmänhet har människor som hamnar i giftiga relationer, och upprätthåller dessa, en del känslomässiga problem de behöver arbeta igenom. Det är vanligt att dessa människor har en stark rädsla för avslag och övergivande. Det är också normalt att dessa är personer som känner sig osäkra, obeslutsamma och känslomässigt beroende.

Förhållandet bedövar till viss del dessa inre sår (om än på ett ohälsosamt sätt), och den beroende personen fokuserar all sin energi på sin partner. När förhållandet tar slut har de inget annat alternativ än att konfrontera sin egen interna värld. De måste fokusera sin uppmärksamhet tillbaka på sig själva.

Detta innebär att deras rädsla och sår dyker upp ännu starkare, vilket gör situationen känslomässigt outhärdlig. Låt oss komma ihåg följande: när vi sörjer måste vi ta hand om oss själva i stor utsträckning. Men om den delen inom oss som ska ge oss stöd är skadad, så kommer vi inte att kunna ta hand om oss själva på ett adekvat sätt.

Självkänsla

En av de aspekterna som skadas mest när någon blir inblandad i ett giftigt förhållande är självkänslan. Denna typ av relation, där parten upplever väldigt mycket lidande, undergräver och förstör dennes självförtroende.

Det självuppskattande värdet minskar ju längre individen stannar kvar i det skadliga förhållandet. Som ett resultat känner de sig svaga, otillräckliga och oförmögna att klara sig utan den andra personen.

Självkänsla är viktigt för att kunna upptäcka övergrepp och sätta stopp för dem. Det påminner oss om att vi är värdefulla och kan stå på egna ben. Det är den kraft som visar oss att vi inte ska tolerera någon form av felbehandling, även om konsekvensen blir ensamhet.

Som vi nämnde ovan förstör giftiga förhållanden självkänslan. Dessa personer förblir undervärderade och tycker så småningom att de inte förtjänar mer än vad de får. Dessutom minskar deras förtroende för sina egna förmågor så mycket att de inte kan möta förhållandets upplösning.

Det fokuserade sinnet som en person behöver för att kunna säga ”det är nog nu”, har skadats av den kontinuerliga förnedringen.

En sorgsen kvinna vilar i en soffa

Inre frid

Slutligen, när ett förhållande har varit hälsosamt, finns det vanligtvis inga olösta problem som kvarstår vid uppbrottet. Båda parterna har fullgjort sina roller och har gett den andra kärlek, trygghet och förståelse. När deras vägar skiljs åt så sker det alltså lättare genom möjligheten att fokusera på goda minnen och positiva känslor.

Tvärtemot detta, så när man sörjer över giftiga förhållanden brukar känslor som ilska, förbittring, vrede och besvikelse komma fram. I denna typ av relationer upplever den svagare parten att deras kränkande partner måste återbetala dem för alla deras ansträngningar och det lidande de har utstått.

De har alltid gått och hoppats på att partnern skulle ändra sig och betala tillbaka för allt deras engagemang. När förhållandet tar slut måste de överge detta hopp, och ilskan kokar upp.

Utöver detta uppstår ofta dysfunktionella tankar under sorgeprocessen. De som varit den svagare parten börjar ifrågasätta varför de inte var tillräckligt bra, varför den andra personen aldrig älskade dem eller vad de kunde ha gjort för att saker och ting skulle ha blivit annorlunda.

Negativa tankar

Detta leder ofta till negativa tankar som förstärker obehaget och gör det svårt att hantera situationen effektivt. Det är dock inte omöjligt att övervinna sorgen efter giftiga förhållanden.

Att sörja över ett förhållande liknar till stor del själva relationen. I friska och respektfulla relationer är sörjandeprocessen mer lugn och rationell.

Å andra sidan, efter ett giftigt förhållande, kommer sorgen att blandas med samma lidande och förtvivlan som kännetecknade själva förhållandet.

För att gå vidare måste dessa personer genomgå intensiv personlig rådgivning som gör det möjligt för dem att återupprätta stöttepelarna självkänsla och tillit. Dessa båda är nödvändiga för att de ska kunna läka och inte upprepa hela historien igen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Guzmán, M. O., & Ortega, N. G. R. (2011). Nivel de maltrato en el noviazgo y su relación con la autoestima. Estudio con mujeres universitarias. Uaricha Revista de psicología8, 34-citation_lastpage.
  • Blasco, C., & del Concepto, J. A. (2005). Dependencia emocional. In I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero-15 de Marzo 2000 [citado:*]; Conferencia 6-CI-A:[52 pantallas]. Disponible en: http://www. psiquiatria. com/congreso/mesas/mesa6/conferencias/6_ci_a. htm.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.