4 tecken på ett förhållande med övergrepp

4 tecken på ett förhållande med övergrepp

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2022

Det är inte lätt att etablera specifika parametrar som definierar ett förhållande med övergrepp. Samma kriterier för övergrepp kan faktiskt inte appliceras på alla förhållanden. Ur en strikt synvinkel är dock övergrepp närvarande om en person är tvingande, aggressiv eller hotfull mot den andre.

Det finns övergrepp där en person använder sin maktposition eller dominans för att kontrollera den andres beteende, i syfte att det ska möta behoven hos den kontrollerande. Det finns övergrepp när en person utnyttjar den andra personens emotionella eller fysiska ömtålighet för att gagna sig själv. Det råder även övergrepp om den ena personen är beroende av den andra, och detta beroende nyttjas för att tvinga eller begränsa dennes frihet.

“Vad som inte är märkligt, finn det konstigt. Vad som är vanemässigt, finn det oförklarligt. Och vad som är vanligt, låt det förundra dig. Låt normen verka som övergrepp. Och när du står ut med övergrepp, fixa det.”

-Bertolt Brecht-

Ibland är övergrepp inte lätta att se eftersom de inte är baserade på slag och höjda röster. Ibland involverar det bara en systematisk process av ogiltigförklaring, manipulation och utpressning, så att personen blir inkapabel att agera, svara och besluta fritt. Och den som begår övergreppen rättfärdigar sitt beteende genom att hävda att denne älskar den andra personen och vill dennes bästa.

Men sanningen är att övergrepp i samtliga fall lämnar ärr på hjärtat och sinnet. De ingjuter rädsla i livet. Det är därför du bör vara medveten om tecknen som signalerar att du kan befinna dig i ett förhållande med övergrepp.

1. Rädsla – ett omisskänneligt tecken på ett förhållande med övergrepp

Rädsla är förmodligen det mest uppenbara tecknet på ett förhållande med övergrepp. Ibland är rädslan rå och uppenbar; du blir väldigt spänd i den andra personens närvaro och tänker konstant på bestraffningar och konsekvenser som kan bli resultatet av att motsätta sig denne.

Ledsen docka

Andra gånger är rädslan mer subtil; den kan visa sig i form av överdriven oro över att vara den andra personen till lags. Du vill inte ge denne anledning att bli arg, så du tänker alltid på vad du kan göra för att personen ska bli nöjd.

2. Överdriven kontroll över vad du gör

I ett förhållande med övergrepp måste den utsatta alltid berätta för den andre vad denne gör, eller till och med vad denne tänker eller känner. Du känner dig inte fri att röra dig eller agera utan att först tala med och informera den andra.

Denna kontroll kan sträcka sig till dina finanser eller till och med ditt sätt att klä dig eller sätta upp håret. Praktiskt taget allt du gör måste godkännas av den andre. Och om det inte godkänns kommer det bli svårt för dig att göra det.

3. Du känner konstant skuld i ett förhållande med övergrepp

I alla typer av förhållanden med övergrepp är skuldkänslor alltid närvarande. Du känner dig otillräcklig och inkapabel att försvara validiteten i det du säger eller gör. Din plågoande kritiserar dig konstant, och du lägger skulden på dig själv.

Kvinna i skogen som är i ett förhållande med övergrepp

En eller båda av följande situationer kan inträffa. Antingen verkar det alltid som att den andra personen har rätt, och dennes kriterier slår fast hur bra eller dåliga dina handlingar och tankar är; eller så tror du att personen har fel, men vågar inte konfrontera denne. Båda scenarierna gör att du känner dig skyldig. I det första fallet för att du inte lever upp till den andra personens förväntningar, och i det andra för att du inte kan sätta gränser.

4. Hot och övertygelse är konstant närvarande

I ett förhållande med övergrepp ger den andra dig konstant förpliktelser som du inte vill ha. Detta kan göras genom direkt aggression eller genom mer subtil övertygelse och hot. Poängen är oavsett att du inte vill göra det, men känner dig förpliktigad på grund av hur mycket du blir pressad.

Förövaren vet mycket väl varifrån dennes makt kommer. Om det är ekonomiskt beroende kommer de direkta eller indirekta hoten fokusera på det. Om det är rädsla för att bli slagen kommer det vara fokus. Och om personen får sin makt från emotionellt beroende kommer denne leka med din rädsla för att bli övergiven. Och så vidare.

Bevingad flicka

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.