5 anledningar till att psykoterapi ibland inte fungerar

Psykoterapi kan misslyckas av olika anledningar, men detta misslyckande är alltid relativt. Bara det faktum att man har påbörjat terapiprocessen är positivt. Här finns en vilja att bli bättre och en beslutsamhet att lyckas som tyder på att man bryr sig om sig själv och sitt välbefinnande.
5 anledningar till att psykoterapi ibland inte fungerar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 08 april, 2023

Det är inte alltid lätt att ta beslutet att blotta hela sin inre värld för en person man inte känner. Även om man vet att denna person är utbildad och kunnig, kvarstår ändå att de flesta av oss helst vill lära känna en person lite bättre innan vi börjar dela med oss av våra känslor. Om vi går till en psykoterapeut är det för att vi känner att vi behöver hjälp. Men ibland är det bara något som inte känns rätt. Det kan finnas olika anledningar till att psykoterapi ibland helt enkelt inte fungerar.

Oavsett anledningen till att det inte fungerar, bör du alltid ge det en chans till. I livet är det aldrig något som går exakt enligt planerna. Vad som i grunden är viktigt, i alla skeenden, är den beslutsamhet vi har att vilja bli bättre. Därför är det alltid bra att vara medveten om vilka som är de huvudsakliga anledningarna till att man kan uppleva att ens möte med en psykoterapeut har misslyckats.

“Den största upptäckten under min livstid är att människan kan förändra sitt liv genom att förändra sin inställning.”

-William James-

1. Brist på åtagande kan vara en orsak till att psykoterapi inte fungerar

Huvudrollen under psykoterapin spelas av patienten. Individen som uppsöker en psykoterapeut bör börja med att ta sig an det simpla åtagandet att gå dit. Detta åtagande är främst ett åtagande patienten har till sig själv.

Kvinna i terapi

Du hedrar ditt åtagande genom att alltid komma i tid till sessionerna och att göra allting du kan för att hantera dina problem. Nyckeln är att vilja upptäcka orsakerna till problemen och vilken väg som är bäst att gå för att komma över dem. Detta är dock någonting som man tyvärr inte alltid lyckas med, och detta är en orsak till att psykoterapi inte alltid fungerar.

2. Man förväntar sig för mycket av psykoterapeuten

En av de vanligaste anledningarna till att psykoterapi inte alltid fungerar är att man förväntar sig för mycket från psykoterapeuten. Vissa människor som går i terapi förväntar sig att bara få svaren på alla sina problem. Men detta är långt ifrån hur terapi fungerar.

Terapeuten är inte någon magiker eller siare. Inte heller någon guide i ordets striktaste bemärkelse. Terapeutens roll är snarare att finnas vid vår sida och leda oss framåt så att vi lär känna oss själva bättre. Terapeuter är utbildade att hjälpa alla som ber om hjälp. Målet med hjälpen är att erbjuda en mer objektiv och intelligent tolkning. Men de har inte makten att förändra någons liv.

3. För mycket motstånd

Det är vanligt att vi fäster oss vid våra problem och de felaktiga lösningar vi väljer för dem. Men varje problem, hur komplicerat det än är, medför alltid någonting vi kan lära oss. Till exempel kan ett offerbeteende vara en förklaring till att man har svårt att skrida till handling eller förändra sig. Det är därför vi kan uppleva det svårt att släppa våra problem ibland.

Detta är vad som kallas för motstånd. I de flesta fall är det ett omedvetet beteende. Motstånd kan vara en anledning till att vi slutar med vår terapi när vi når vissa kritiska punkter i den. Många gånger är det patientens oförmåga att släppa motståndet mot förändring som gör att psykoterapi inte fungerar.

Det finns orsaker till att psykoterapi ibland inte fungerar

4. Felaktiga motiv är ofta en anledning till att psykoterapi inte fungerar

Den terapeutiska miljön tillåter oss att reflektera över varför vi tänker, känner och agerar som vi gör. Målet med detta är att identifiera vilka faktorer det är som gör att vi känner obehag. Det hjälper oss också att komma fram till andra sätt att betrakta vår individuella verklighet, och att skapa ett rikare och mer tillfredsställande liv.

Men detta är dock inte alltid anledningen till att vissa går i terapi. Vissa går i terapi för att de vill försöka lösa ett specifikt problem. De har inget intresse av att utforska sitt inre jag. Snarare vill de hitta ett recept för att lösa ett problem de dittills inte lyckats lösa. Till exempel kan man vilja att ens partner ska förändras, och så går man i terapi för att lära sig hur man gör det. Men om detta är ditt motiv, är detta antagligen orsaken till att din psykoterapi inte fungerar.

5. Dålig relation till psykoterapeuten

Relationen till terapeuten är strikt yrkesmässig. Men detta åsidosätter inte det faktum att två människor naturligt kan känna – eller inte känna – ett band mellan varandra. Med andra ord finns det aldrig några garantier för att kemin kommer att fungera mellan två människor. En anledning till att psykoterapi ibland inte fungerar är just att två människor bara inte “klickar”.

Man i psykoterapi som inte fungerar

Bra terapi är en gåva som alla borde ge sig själva någon gång. Det är inte något som kan lösa alla dina problem och inte heller garantera att du blir lycklig. Lycka kan aldrig garanteras någon människa. Men terapin är ett tryggt utrymme där du ges plats för att tänka och tänka om, och skapa nytt. Och när man får rensa ur sin inre värld och ställa saker och ting i ordning, leder detta som regel alltid till någon sorts positiva resultat, även i de fall som psykoterapi inte fungerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.