5 anledningar till varför psykoterapi ibland inte fungerar

Psykoterapi kan misslyckas av olika anledningar, men detta misslyckande är alltid relativt. Bara det faktum att man har påbörjat terapiprocessen är positiv. Här finns en vilja att bli bättre och en beslutsamhet att uppnå det som tyder på att man bryr sig om sig själv och sitt välbefinnande.
5 anledningar till varför psykoterapi ibland inte fungerar
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2020

Det är inte alltid lätt att ta beslutet att blotta hela sin inre värld till en person man inte känner. Även om man vet att denna person är utbildad och kunnig, kvarstår ändå att de flesta av oss helst vill lära känna en person lite bättre innan vi börjar dela med oss av våra känslor. Om vi går till en psykoterapeut är det för att vi känner att vi behöver hjälp. Men ibland är det bara något som inte känns rätt. Det kan finnas olika anledningar till att psykoterapi ibland helt enkelt inte fungerar.

Oavsett anledningen till att det inte fungerar, bör du alltid ge det en chans till. I världen där vi lever är det aldrig något som går exakt enligt planerna. Vad som i grunden är viktigt, i alla skeenden, är den beslutsamhet vi har att vilja bli bättre. Och därför är det alltid bra att vara medveten om vilka som är de huvudsakliga anledningarna till att man kan uppleva att ens möte med en psykoterapeut har misslyckats.

“Den största upptäckten under min generation är att människan kan förändra sitt liv genom att förändra sin inställning”.

-William James-

1. Brist på åtagande kan vara en orsak till varför psykoterapi inte fungerar

Huvudrollen under psykoterapin spelas av patienten. Individen som uppsöker en psykoterapeut bör börja att göra det simpla åtagandet att gå dit. Detta åtagande är främst ett åtagande ta om sig själv.

Kvinna i terapi

Du hedrar ditt åtagande genom att alltid komma i tid till sessionerna och att göra allting du kan för att hantera dina problem. Nyckeln är att vilja upptäcka orsakerna till problemen och vilken väg som är bäst att gå för att komma över dem. Detta är dock någonting som man tyvärr inte alltid lyckas med, och detta är en orsak till varför psykoterapi inte alltid fungerar.

2. Man väntar sig för mycket av psykoterapeuten

En av de vanligaste anledningarna till varför psykoterapi inte alltid fungerar är för att man förväntar sig för mycket från psykoterapeuten. Vissa människor som går i terapi förväntar sig att bara få svaren på alla sina problem. Men detta är långt ifrån hur terapi fungerar.

Terapeuten är inte någon magiker, eller någon siare. Inte heller någon guide, i ordets strängaste bemärkelse. Terapeutens roll är snarare att vara tillsammans med oss och leda oss framåt så att vi lär känna oss själva bättre. De är utbildade att hjälpa alla som ber om hjälp. Målet med hjälpen är att ge en mer objektiv och intelligent tolkning. Men de har inte makten att förändra någons liv.

3. För mycket motstånd

Det är vanligt att vi fäster oss vid våra problem och de felaktiga lösningar vi väljer för dem. Men varenda problem, hur svårt det än är, medför alltid någonting vi kan lära oss. Till exempel kan ett offerbeteende vara en förklaring till att man har svårt att komma till handling eller svårigheter att förändra sig. Det är därför vi kan uppleva det svårt att släppa våra problem ibland.

Detta är vad som kallas för motstånd. I de flesta fall är det ett omedvetet beteende. Motstånd kan vara en anledning till att vi slutar med vår terapi när vi når vissa kritiska punkter i den. Många gånger är det patientens oförmåga att släppa motståndet mot förändring som gör att psykoterapi inte fungerar.

Det finns orsaker till varför psykoterapi ibland inte fungerar

4. Felaktiga motiv är ofta en anledning till varför psykoterapi inte fungerar

Den terapeutiska miljön tillåter oss att reflektera över varför vi tänker, känner och agerar som vi gör. Målet med detta är att identifiera vilka faktorer det är som gör att vi känner obehag. Det hjälper oss också att komma fram till andra sätt att betrakta vår individuella verklighet, och att skapa ett rikare och mer tillfredsställande liv.

Men detta är dock inte alltid anledningen till varför vissa går i terapi. Vissa går i terapi för att de vill försöka lösa ett specifikt problem. De har inget intresse av att utforska sitt inre jag. Snarare vill de hitta ett recept för att lösa ett problem de dittills inte lyckats lösa. Till exempel kan man vilja att ens partner ska förändras, och så går man i terapi för att lära sig hur man gör det. Men om detta är ditt motiv, är detta antagligen orsaken till varför din psykoterapi inte fungerar.

5. Dålig relation till psykoterapeuten

Relationen till terapeuten är strängt yrkesmässig. Men detta åsidosätter inte det faktum att två människor naturligt kan känna – eller inte känna – ett band mellan varandra. Med andra ord finns det aldrig några garantier för att kemin kommer att fungera mellan två människor. En anledning till varför psykoterapi ibland inte fungerar är just för att två människor bara inte “klickar”.

Man i psykoterapi som inte funkar

Bra terapi är en gåva som alla borde ge sig själva någon gång. Det är inte något som kan lösa alla dina problem och inte heller garantera att du blir lycklig. Lycka kan aldrig garanteras någon människa. Men terapin är ett tryggt utrymme där du ges plats för att tänka och tänka om, och skapa nytt. Och när man får rensa ur sin inre värld och ställa saker och ting i ordning leder detta som regel alltid till någon sorts positiva resultat, även i de fall som psykoterapi inte fungerar.

Detta kanske intresserar dig
Klassificering av kognitiva terapier inom psykologin
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Klassificering av kognitiva terapier inom psykologin

Denna klassificering av kognitiva terapier visar att den gemensamma nämnaren är att de anser att kognition är en viktig aspekt inom beteende.
Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.