Tips för att knyta bättre band med andra

Mänskliga band behöver varken magi eller trick, utan de behöver ärlighet och förmågan att vara ödmjuk.
Tips för att knyta bättre band med andra
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad innebär det att knyta bättre band med andra människor? Vad bör du göra för att kunna påverka, inspirera andra och lämna ett avtryck som hjälper dig att bygga bättre relationer i det långa loppet?

Någon gång i livet har du säkert funderat över hur du ska kunna förbättra mänskliga relationer, en gåta som är relaterad till den fascinerande relationspsykologin.

Du kanske frågar dig vad det betyder att “knyta band”. Den vanliga uppfattningen är att det förekommer en reaktion mellan två enheter. Folk är dock inte maskiner, även om det förekommer viss elektrisk aktivitet i hjärnan.

Människor knyter band med hjälp av känslor. Var och en av oss reagerar och omvandlas, som Carl Jung brukade säga, när vi knyter band med andra personer som vi uppfattar som stimulerande.

Mänskliga relationer är därför ett resultat av en fascinerande mekanism med kemiska och elektriska reaktioner som hjälper till att skapa ett band.

Man behöver knyta band för att dela utrymmen, intressen och mål. Det finns ett inneboende behov av att socialisera, att hitta en referensfigur som erbjuder sin vänskap, omtanke och ovillkorliga stöd.

Abraham Maslow placerade dessa behov på den tredje nivån i sin hierarki, och poängterade därmed hur viktigt de är för självutveckling.

“Ett av det sociala livets problem är vad man ska säga till varandra då man träffas; varje man och kvinna vill upplevas som sympatisk och smart, och detta gör konversationerna svåra.”
-Jerome K. Jerome-

Man och kvinna med lyktor.

Det som är viktigt för att man ska kunna knyta bättre band

Ibland kanske du påbörjar en konversation för att få den andra personen att tycka om dig eller så försöker du skapa ett positivt band mellan er båda. Du kanske gör detta då du exempelvis är attraherad av någon.

Detta är dock även vanligt då folk försöker skaffa nya vänner, vinna nya klienter eller komma överens med arbetskamrater.

De flesta personer skulle vilja lära sig att hantera denna situation bättre. Ibland uppstår kontakten spontant, men den där magin kommer inte alltid av sig själv.

Ibland måste man anstränga sig lite extra för att bryta isen, för att påbörja en konversation med rätt sociala förmågor och tända den där gnistan som gör att man knyter band.

Låt oss titta på några av de strategier som kan hjälpa dig att etablera meningsfulla band med andra personer.

Inre frid och öppenhet

Din hjärna har ett inneboende behov av att ansluta till andra socialt.

Studier som den som utfördes av Dr. Michael Lieberman vid New Yorks universitet har visat att den smärta som hjärnan upplever då man är ensam kan kännas värre än en skada eller ett sår.

Som människa har du ett behov av att relatera till din miljö för att skapa meningsfulla band, men hur gör man detta?

Det första steget är att förstå ett väldigt enkelt koncept: ibland kanske du fokuserar din uppmärksamhet på att vara omtyckt eller ge ett bra intryck och så glömmer du bort ditt inre emotionella tillstånd.

Om du är nervös eller ängslig så är detta vad du kommer visa den andra personen. Då du påbörjar interaktioner så bör du vara lugn och visa självförtroende.

Det är bara då du känner frid med dig själv som du kommer kunna öppna upp dig för andra, göra ditt bästa och knyta band.

Man som sitter med kvinna.

Genuint intresse och autenticitet för att knyta bättre band

En annan strategi för att knyta bättre band med andra är att kunna visa genuint intresse för dem. Du kanske tror att detta är lätt, men det är faktiskt inte så enkelt.

Vissa tenderar att påtvinga relationen och är alltför intensiva, vilket skrämmer bort folk. Försök att vara autentisk, ärlig, ödmjuk och empatisk.

En genuin person ler, har avslappnade konversationer, respekterar personligt utrymme, lyssnar noga och är intresserad av vad den andra personen säger för att svara på ett bra sätt.

Tänk på att de mänskliga banden bara fungerar om man är ärlig.

Tips för att knyta bättre band med andra.

Tillit och pålitlighet

Det rätta sättet att knyta bättre band med andra är att kunna etablera en känsla av pålitlighet och tillit.

Ett sätt att göra detta är genom att applicera en berömd teknik som många talare använder sig av: berätta bara en hemlighet för personen.

Du behöver inte inkludera några alltför känsliga detaljer; det handlar mer om att anförtro den andra personen med något som rör ditt liv och som gör att den andra personen känner empati.

Vissa exempel på detta kan vara att säga “Jag vill berätta en hemlighet för dig men jag är så nervös”, “Det hände något intressant igår…” eller “Du kommer inte tro detta men då jag var liten så brukade jag…”

Var dock medveten om att det inte finns något perfekt sätt att knyta bättre band med andra.

Det handlar om att använda olika strategier för att komma närmre andra personer och att skapa en känsla av välmående i dialogen för att kunna gå i en positiv riktning.

Det viktiga är att man närmar sig andra med självförtroende och välmående. Ha roligt med den sociala interaktionen. Det är enklare än vad du tror!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.