5 beteenden som visar en brist på emotionell intelligens

5 beteenden som visar en brist på emotionell intelligens

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Emotionell intelligens är en förmåga som har blivit alltmer uppskattad. Det har visat sig alltmer att detta bestämmer hur bra vi lever. De som utvecklar detta är mer framgångsrika inom alla livets aspekter och de är även lyckligare. En brist på emotionell intelligens för dock med sig många komplikationer. Det spelar ingen roll om du kan lösa ett pussel inom modern fysik om du i slutändan känner dig frustrerad. Vem bryr sig om man kan tjäna mycket pengar om man i slutet av dagen känner sig full av ångest eller är ledsen.

“Emotionell intelligens representerar 80 procent av ens framgång i livet.”

-Daniel Goleman-

Att vara emotionellt intelligent innebär inte att man lyckas med allt. Det innebär inte heller att man kommer vara mest charmerande eller mest populär. Denna förmåga har att göra med självkontroll och självförtroende. Detta är attityder som kultiveras internt, men som reflekteras i vårt yttre beteende.

Det finns samtidigt vissa egenskaper när det gäller emotionell intelligens som visas frekvent. Du hittar dem varje dag hos personer som verkar vara framgångsrika, och även hos dem som inte är det. Vi kommer nu att prata om fem av de egenskaper som har att göra med en brist på emotionell intelligens.

Att bli stressad när någon inte förstår vad man förklarar

Det finns personer som blir väldigt spända när någon inte förstår vad de försöker säga. Det värsta med detta är att det slutar med att de skyller detta på den andra personen. De använder fraser som “Är det verkligen så svårt att förstå?” eller “Alla kan förstå det”. På detta sätt övergår det från en intensiv situation till en aggressiv situation.

Visp

Denna egenskap visar att personen är väldigt stel och antagligen egoistisk. Dessa är de personer som finner det svårt att förstå att det finns olika sätt att hantera och assimilera information. De tänker inte heller på möjligheten att deras sätt att förklara saker kan ha sina brister. Det slutar med att de orsakar skada i en situation som hade kunnat lösas med bara några minuters tålamod.

Att skratta åt alla andra och tycka att de bör acceptera detta

Det är stor skillnad på att skratta med andra och att skratta åt dem. De som har utvecklat emotionell intelligens inser skillnaden. Men detta är inte allt; de förstår även när ett skämt orsakar ett obehag.

Om emotionell intelligens inte tillämpas så slutar det med att dessa personer anklagar andra. De känner att om andra inte kan tåla skämtet så är detta för att de är bittra eller överkänsliga. De tänker inte ens på att deras skämt kanske inte är så värst roliga eller att de kan vara offensiva. Det kan även vara så att de andra är annorlunda än dem själva och att de inte måste uppskatta deras skämt.

Att vägra ta andras åsikter i beaktande visar på en brist på emotionell intelligens

I det långa loppet av vår utveckling anpassar vi oss alla till ett system av uppfattningar. Detta är idéer som kommer från både uppfostran och ens erfarenheter, och även från ens egen personlighet. Vi formar en uppfattning av verkligheten som blir som en slags referenspunkt för oss.

Hand

Men i vissa fall kan detta system även bli som ett skal. I detta fall är vår vy av världen inte något som bidrar till personlig utveckling, utan istället en form av olöst neuros. Alla åsikter som skiljer sig från våra egna kommer då att ses som hot, även innan vi har analyserat om de är giltiga eller inte.

Att skylla på andra för våra svårigheter

Det finns svårigheter som är våra egna, men det finns andra som delas med en partner, i en grupp eller i en familj. Det finns personer som, när något inte lyckats bra, har en tendens att skylla på andra.

Detta är en egenskap som kommer från en osäkerhet från barndomen. Personen tror först och främst att ett misstag är något förödande. För det andra tror personen att målet är att reda ut vem som har fel och inte vad som har gått fel i sig. För de personer som har en bättre emotionell utveckling ses misstaget som något normalt som, då det förstås bättre, blir till en möjlighet för personlig utveckling. Istället för att leta efter någon att skylla på så letar de efter orsaker och lösningar.

Att hata sitt arbete kan tyda på en brist på emotionell intelligens

De flesta av oss spenderar mycket tid med att arbeta. Detta är en verklighet som vi inte kan undvika. Detta är inte den enda aspekten av vår existens, men det är en som tar mycket tid och energi och det hade varit fel av oss att se detta som en skyldighet.

Man som lider av brist på emotionell intelligens

Varje jobb, oavsett hur svårt eller enkelt det kan vara bidrar till den person som utför det. När det rör sig om ett jobb som vi avskyr, som vi inte längre står ut med, finns det ingen anledning till att fortsätta med det. Alla bör lova sig själva att de kommer att leta efter ett jobb eller hitta ett som låter dem växa på något sätt.

Emotionell intelligens är något som kan utvecklas. För vissa är det enklare, och för andra inte lika enkelt. Men sanningen är den att alla människor har rätten och ansvaret att leva ett bättre liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.