5 meditationsmantran du kan prova

5 meditationsmantran du kan prova
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Meditationsmantran är ord eller fraser som hjälper oss att anamma en attityd av högre koncentration och fokus. Folk har använt dessa lingvistiska formler i åratal. Nästan varje kultur tillskriver ett speciellt värde till vissa ord eller uttryck, eller till och med heliga betydelser.

Ordet “mantra” kommer från sanskrit och består av två rötter: “man”, vilket betyder sinne, och “tra”, som betyder skydd. Så ordet mantra betyder skydd av sinnet.

Personer som använder meditationsmantran säger att sinnet är som ett hav. Ibland är det lugnt, men andra gånger rör det sig energiskt. Detta är framförallt sant om något förändrar det, oavsett om det är andra personers handlingar eller en storm.

Det är då vi bör använda oss av meditationsmantran eftersom de kan hjälpa till att lugna oss och ge sinnet frid.

“Jag tror att det finns en inre kraft inom oss alla… när du sammankopplar med Kraften inom dig kommer du vara mer fri i varje område av livet.”

Louise L. Hay

Hemligheten bakom meditationsmantran

Det finns ord, uttryck och ljud som fostrar ett högre tillstånd av avslappning. Mantran är värdefulla resurser för att återställa frid, fridfullhet och styrka i tider av stor upprördhet.

Utan att göra en inre ansträngning i sinnet är det lätt att det blir för exalterat. Det fyller sig även med våld, vånda och upprördhet. När vi använder ett mantra återvänder vårt sinne till sitt tillstånd av lugn.

Mediterande kvinna

Mantran har många fördelar. Till exempel kan de:

  • Hjälpa till att minska våra nivåer av spänning och ångest.
  • Lugna vårt sinne och hjälpa till att lindra våra inre konflikter och förbättra självkontrollen.
  • Öka vår viljestyrka och styrka, vilket hjälper oss att nå våra mål.
  • Att hjälpa till att frigöra positiva känslor, såsom tålamod, empati, generositet etc.

Mantran fungerar på ett visst sätt som subliminala meddelanden. Det är innehåll som är menat för vårt undermedvetna. De går bortom vårt medvetnas tröskel och tränger in i de djupaste regionerna av vårt sinne.

Det är så de uppnår sitt mål: att föra oss till ett tillstånd av positivt medvetande.

Klassiska meditationsmantran

Vissa meditationsmantran har redan lång tradition. De mest välkända kommer från buddhistisk och hinduisk kultur, där meditation har högt värde.

Staty av Buddha

Det finns fem meditationsmantran som använts i tusentals år. Här kommer de:

  • OM: detta är det mest universella mantrat. De säger att det representerar ljudet av universum. Det är ljudet av början, det fundamentala ljudet, det som innehåller alla andra ljud.
  • OM AH HUM: när vi uttalar detta mantra rensar vi platsen där vi utför vår meditation. Dess ljud hjälper till att förbättra vår koncentration.
  • OM TARE TUTTARE: detta mantra hjälper till att koncentrera vår inre styrka. Vi använder det för att bli av med våra inre hinder. Det uppmuntrar mod och tillit.
  • OM NAMAH SHIVAYA: det är ett mantra som kommer från hinduerna. Vi uttalar det för välmående och lycka.
  • OM MANI PADME HUM: detta är ett av de kraftfullaste av våra meditationsmantran. Det åberopar essentiell vishet, kommunikation med universum.

Det viktigaste med dessa mantran är ljudet. Buddhister insisterar på att vi inte bör reflektera för mycket över vad de betyder. Essensen av allt ligger i stavelserna och effekterna dessa har på vårt medvetande.

Personliga mantran

Alla kan skapa sina egna personliga mantran. De behöver inte ens vara för meditation, utan bara för att lugna och stärka dig själv.

De är bara ord eller fraser som har en speciell makt över oss. Det spelar ingen roll om de har en tydlig betydelse. Vad som är viktigt är att de kopplar oss till en känsla av frid och styrka.

Uttalar meditationsmantran på berg

Exempel på personliga mantran är: “GÅ FRAMÅT”, “VÄX”, “JAG ÄR SMART”, “JAG MÅR BRA” eller liknande uttryck. Det är bäst att använda dem ett tag och sedan ändra dem. Detta eftersom repetition gradvis minskar deras inflytande på ditt sinne.

Experter i ämnet rekommenderar att man undviker att använda ordet “NEJ” i ett mantra. De säger att det har kraften att blockera oss, så vi bör formulera våra uttryck med positiva termer. Istället för att säga “JAG ÄR INTE RÄDD” ska vi bekräfta att “JAG ÄR MODIG“.

Låt oss inte glömma att ett meditationsmantras värde huvudsakligen ligger i dess förmåga att sammankoppla med den inre kraft vi alla har.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.