5 steg för att inleda ett förhållande på rätt sätt

5 steg för att inleda ett förhållande på rätt sätt

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Hur gör man för att inleda ett förhållande på bästa sätt? I den här artikeln ger vi dig fem steg för framgång.

Ett stabilt förhållande stöder sig på vissa specifika pelare som bildas av båda medlemmarna i paret. Dessa pelare etableras när båda parter bestämmer sig för att leva som ett par med en överenskommen grund.

För att förhållandet ska bli hållbart och nå den önskade stabiliteten, måste paret ägna tillräcklig tid åt att etablera dem. För det är självklart inte bra om den ena partnern påtvingar den andre dessa pelare utan hänsyn till dennes behov och tankar.

Men först bör båda personerna individuellt visa den andre sina egna värderingar och sin individualitet.

Inledningen av ett förhållande är väldigt viktig eftersom det är då vi öppnar upp oss för den andra personen. Detta för att vi senare ska kunna etablera pelarna tillsammans med denne. Och för detta ändamål bör du överväga följande rekommendationer:

 1. Du kommer att inleda ett förhållande på rätt sätt genom att bli vän med personen innan ni blir älskare

Det är oerhört viktigt att ha en vän i sin partner eller framtida partner. Det allra bästa sättet att ta reda på om era personligheter kommer att komplettera varandra och om ni kan bli ett bra och stabilt par, är att först bli vänner.

Vänskap är en relation som bygger på uppriktighet, tillit och kommunikation. Genom att bli vänner kan vi presentera oss själva så som vi är istället för hur personen vill att vi ska vara, förväntar sig att vi ska vara eller kräver att vi ska vara.

2. Låt relationen utvecklas naturligt

Forcera inte förhållandet. Med andra ord ska ni njuta av nuet utan att otåligt bekymra er och undra över hur det kommer att vara mellan er i framtiden.

Det finns inget bättre sätt att göra detta på än att spontant och naturligt njuta av de känslor, attityder och överraskningar som ackumuleras mellan två personer.

Man och kvinna som kramas

3. Ge dig själv uppmärksamhet och respekt

Att inleda ett nytt förhållande betyder inte att du måste förlora din individualitet! Sträva efter att odla dina egna intressen, önskemål och mål. Om allt går bra kommer de så småningom att ingå i ett mer komplext projekt: ett par.

För att göra detta får du inte åsidosätta dig själv och bara fokusera på din partner. Detta skulle nämligen inte visa på en tillräcklig nivå av självrespekt för en sund och tillfredsställande relation.

Var alltså inte rädd för att visa din partner vem du är: dina önskningar, tankar och känslor.

Vidare bör ömsesidig respekt vara närvarande i alla relationer redan från början.

4. För att inleda ett förhållande på rätt sätt måste du observera, lära känna och respektera din partner

Det är viktigt att du lär känna din partners värderingar och känslor samt dennes attityder och manér både när ni är på tu man hand och med människorna runt omkring er.

Att känna din partner väl hjälper dig att respektera dennes värderingar och livsåskådning. Det gör det därmed lättare för dig att acceptera personen som denne verkligen är istället för att få en felaktig, giftig uppfattning baserad på hur du trodde att denne skulle vara eller hur du vill att denne ska vara.

På så sätt kan du börja bedöma om ni kompletterar varandra och går bra ihop. Detta är en förutsättning för att ni senare ska kunna formulera grundpelarna i ert förhållande.

5. Ha inte bråttom att etikettera förhållandet

Och sist men definitivt inte minst – efter att ni tagit er tid att bli vänner, lärt känna varandra på ett djupgående plan, observerat era egna känslor såväl som den andra individens, kan ni tillsammans välja att sätta en etikett på ert förhållande. Ni kan kalla er ett “par” och vet att de känslor som för er samman är kärlek och tillgivenhet.

När ni har nått detta stadium är ni också i en position att börja etablera grundpelarna i förhållandet. Ett som grundar sig på föreningen av två olika, individuella människor som kompletterar varandra i sina värderingar, attityder och förhållningssätt till livet. Som vidare beslutar att dela sina mål och hålla ihop för att säkerställa att livet kommer att ge dem lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.