De 5 stora: Goldbergs personlighetsdrag

De 5 stora: Goldbergs personlighetsdrag
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2023

Lewis Goldbergs personlighetsdrag är en teori som även kallas “De 5 stora” eller “Femfaktorsmodellen”. Den uppstod ur olika studier som såg upprepad betoning av vissa personlighetsdrag som ett sätt att slå fast hur en person är.

Även om människor har talat om denna modell sedan 1933, dröjde det till 1993 innan den blev en strukturerad teori.

Goldberg identifierade de fem stora personlighetsdragen med versaler. Han kallade dem även primära faktorer:

  • Den första är O-faktorn för Openness, öppenhet för nya upplevelser
  • Den andra är C för Conscientiousness, samvetsgrannhet
  • Den tredje är E för Extroversion, utåtvändhet
  • Den fjärde är A för Agreeableness, tillmötesgående
  • Och den sista är N för Neuroticism

“Varje människa är som gud gjorde honom, men blir vad han gör sig själv.”

-Michael Servetus-

Samtidigt består alla av Goldbergs personlighetsdrag av mer specifika drag. Forskare har utvecklat olika personlighetstester baserat på denna modell. De gör det möjligt att utvärdera och mäta hur testtagaren är. Låt oss ta en närmare titt på dragen i denna modell.

Öppenhet för nya upplevelser – det första av Goldbergs personlighetsdrag

Öppenhet refererar till en persons förmåga att söka nya upplevelser. Och inte bara det, utan även kapaciteten att göra plats för dem och visualisera framtiden kreativt.

Personer som är mycket öppna för upplevelser är fantasifulla och uppskattar konst. De samarbetar väl med andra personer. De är även nyfikna och föredrar variation över rutin.

Öppenhet för upplevelser – ett av Goldbergs personlighetsdrag

Personer med låg poäng i denna kategori är personer som är stängda för nya upplevelser. De uppvisar motsatta drag. Med andra ord föredrar de säkerhet och konvention. Det är svårt för dem att acceptera nya saker, vilket är anledningen till att de föredrar ett strikt schema.

De tenderar att luta mot mer tekniska aktiviteter och visar lite intresse i det abstrakta.

C-faktorn – samvetsgrannhet

Denna faktor refererar till kapaciteten för självkontroll och förmågan att agera effektivt. Det är kopplat till planering, organisering och utförande. Samvetsgrannhet är även kopplat till ihärdighet, förmågan att slutföra mål samt att vara punktlig.

Personer med höga poäng i denna faktor är ofta organiserade. Andra ser dem som pålitliga och noggranna. Vid den extrema änden är personer med detta drag perfektionister och kan vara arbetsnarkomaner. De har ett starkt behov av framgång.

Utåtvändhet – ett annat av Goldbergs personlighetsdrag

Utåtvändhet är förmågan att relatera till andra och njuta av deras sällskap. Extroverta gillar att ha sällskap och känner sig bekväma i grupper. De är bra på att jobba i lag och är optimistiska såväl som entusiastiska. När de är med andra människor är de som fisken i vattnet.

Extroverta kvinnor

På den motsatta änden har vi introverta, som jobbar bättre ensamma. Introverta känner generellt sett misstro eller försiktighet med andra människor. De föredrar små vänskapskretsar och känner sig obekväma i stora grupper.

A-faktorn – tillmötesgående

Detta är huvudsakligen kopplat till personens kapacitet för empati. De som får höga poäng i denna faktor är förstående och toleranta mot andra människor. De är väldigt bra på att förstå andras behov och känslor.

Personer på den motsatta änden av spektrumet är svåra och tävlingsinriktade. De njuter av debatt och argumentationer, och försöker tvinga på andra sitt synsätt. Hotfullhet är deras visitkort. Dessa personer är bra på tävlingsinriktade aktiviteter och får energi av att stå i rampljuset.

Neuroticism eller emotionell instabilitet

Denna faktor adresserar förmågan eller oförmågan att hantera svåra situationer i livet. Personer med höga poäng i denna faktor tenderar att bete sig oförutsägbart. De visar inte upp ett sammanhängande beteende och deras reaktioner varierar kraftigt, även om det inte står klart varför.

Oberäknelig man

På andra sidan har vi personer som är stabila, kloka och måttfulla. De beter sig på detta sätt även i krissituationer. Personer som dessa är lugna och säkra i sin förmåga att hantera svåra saker och misstag. De är generellt sett positiva och förblir positiva oavsett svårigheter.

Enligt Goldbergs personlighetsdrag är resultatet av personlighetstestet en poäng i varje kategori som bedömer personen som hög, medel eller låg i varje drag. Ibland används det i urvalsprocessen vid anställning.

Utbildare använder det med elever för att hjälpa dem komma fram till yrken som matchar deras personligheter. Det används även i kliniska sammanhang.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.