7 av Bruce Lees mentala övningar

7 av Bruce Lees mentala övningar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Bruce Lees mentala övningar var något som han utövade varje dag för att bibehålla sina färdigheter inom filosofi och kampsport. Han var mest känd från filmduken, men han var mycket mer än så. Han var faktiskt en lärare inom livskonst.

Bruce Lee anses vara kampsportens främsta representant i västvärlden. Innan honom var det inte så många som kände till dessa utövanden, som involverade sinnet i högre utsträckning än kroppen. Det var Bruce Lee som gjorde dem populära över hela världen.

Bruce Lees mentala övningar var rutiner som lät honom stärka sin kropp, sin själ och sitt generella liv. Han tog även med sig en anteckningsbok överallt där han gick där han skrev ner sina tankar och den information han ville komma ihåg. Denna anteckningsbok visade världen Bruce Lees mentala övningar.

1. Viljans kraft

“Att veta är inte tillräckligt, vi måste tillämpa. Vilja är inte tillräckligt, vi måste göra.”

-Bruce Lee-

En av de viktigaste mentala övningarna som han utförde varje dag vara att stärka sin viljekraft. Han ansåg nämligen att viljan var den kraft som avgjorde allt annat i livet. För att utöva sin viljekraft satte han dagliga mål.

Porträtt av Bruce Lee.

2. Bruce Lees mentala övningar gällande känslor

Bruce Lee kände till den kraftfulla effekten som känslor har på beteendet. Han visste att positiva känslor stärkte själen, medan de negativa försvagade den. Det är anledningen till att han alltid arbetade med sina känslor.

Hans mål var att omvandla de negativa känslorna till något som hade en positiv verkan på hans omgivning. Han fortsatte samtidigt att främja positiva känslor alltmer eftersom det var där som, enligt honom, den personliga styrkan finns.

3. Resonemang

Vidare utförde Bruce Lee mentala övningar för att utveckla sin förmåga att resonera och dra logiska slutsatser. Han försökte alltid att filtrera sina tankar för att han skulle kunna ta bra beslut.

4. Fantasin är viktig i Bruce Lees mentala övningar

“Konst kräver fantasi. Den kräver kreativitet. Kreativiteten kräver erfarenhet och erfarenheten kommer från livet. Och ditt liv uttrycks i din konst.”

-Bruce Lee-

Fantasin är det som låter oss designa och skapa mentala scenarion. Vi använder den ofta på fel sätt då vi bara göder våra rädslor eller drömmer om våra personliga mål. När man gör detta använder man inte fantasins fulla potential.

Enligt Bruce Lee är fantasin en grundläggande komponent inom varje handlingsplan. Resonemanget och logiken ger oss nämligen ett syfte och ett mål som vi bör följa. Fantasin får oss att se alla de sätt på vilka vi kan uppnå det vi vill.

Bruce Lees mentala övningar i en film.

5. Bruce Lees mentala övningar belyser vikten av minnet

Bruce Lee försökte fokusera viljans kraft, känslorna, logiken och alla personliga resurser för att uppnå de mål som han hade satt upp.

Minnet är ett verktyg som låter oss komma ihåg vad vi kämpar för. Det påminner oss dessutom om de vägar som leder till att man uppnår ett mål, och de känslor och tankar som man måste ta i beaktande för att detta ska kunna hända.

6. Det undermedvetna

Enligt Bruce Lee finns det också ett större mål i livet, huvudsyftet som måste bli axeln för alla andra mindre mål. Detta huvudsyfte kommer från den djupaste delen av oss själva: det undermedvetna.

Bruce Lees mentala övningar var därför baserade på att man navigerar det undermedvetna för att lyckas skönja den intuitiva bild som innehåller vårt främsta livssyfte. Genom att tänka på den där mentala bilden varje dag kommer man kunna samla alla sina personliga resurser och använda dem till sin fördel.

7. Det medvetna

Det medvetna spelar också en stor roll inom Bruce Lees mentala övningar. Han ansåg nämligen att medvetenheten har en djup relation med handlingens etik. I sina noteringar skrev han att en av hans önskningar var att “kombinera rättvisa med nåd i mina bedömningar” för att kunna skilja rätt från fel.

När han hade gjort klart vad som var bra och vad som inte var det lovade han sig själv att han skulle göra det rätta oavsett vilja konsekvenser som detta medförde.

Målning av Bruce Lee

“Absorbera det som är användbart, gör dig av med det som är värdelöst och lägg till det som är en speciell del av dig själv.”

Bruce Lee


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fajardo, T. G. (2009). Los principios filosóficos de Bruce Lee, aplicados a la pedagogía. Ars Brevis, (15), 81-91.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.