7 av Bruce Lees mentala övningar

7 av Bruce Lees mentala övningar

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2019

Bruce Lees mentala övningar var något som han utövade varje dag för att bibehålla sina färdigheter inom filosofi och kampsport. Han var mest känd från filmduken, men han var mycket mer än så. Han var faktiskt en lärare inom livskonst.

Bruce Lee anses vara kampsportens främsta representant i västvärlden. Innan honom var det inte så många som kände till dessa utövanden, som involverade sinnet i högre utsträckning än kroppen. Det var Bruce Lee som gjorde dem populära över hela världen.

Bruce Lees mentala övningar var rutiner som lät honom stärka sin kropp, sin själ och sitt generella liv. Han tog med sig en anteckningsbok överallt där han gick där han skrev ner sina tankar och den information han ville komma ihåg. Denna anteckningsbok visade världen Bruce Lees mentala övningar.

Viljans kraft

En av de viktigaste mentala övningarna som han utförde varje dag vara att stärka sin viljekraft. Han ansåg att viljan var den kraft som avgjorde allt annat i livet. För att utöva sin viljekraft satte han dagliga mål.

“Att veta är inte tillräckligt, vi måste applicera. Vilja är inte tillräckligt, vi måste göra,”
-Bruce Lee-

Porträtt av Bruce Lee.

Bruce Lees mentala övningar gällande känslor

Bruce Lee kände till den kraftiga effekten som känslor har på beteendet. Han visste att positiva känslor stärkte själen, medan de negativa försvagade den. Det är anledningen till varför han alltid arbetade med sina känslor.

Hans mål var att omvandla de negativa känslorna till något som hade en positiv verkan på hans omgivning. Han fortsatte samtidigt att främja positiva känslor alltmer eftersom det var där som, enligt honom, den personliga styrkan finns.

Resonemanget

Bruce Lee utförde mentala övningar för att utveckla sin förmåga att resonera och dra logiska slutsatser. Han försökte alltid att filtrera sina tankar för att han skulle kunna ta bra beslut.

Fantasi

Fantasin är det som låter oss designa och skapa mentala scenarion. Vi använder den ofta på fel sätt då vi bara göder våra rädslor eller drömmer om våra personliga mål. Då man gör detta använder man inte fantasin till sin största potential.

För Bruce Lee var fantasin en grundläggande komponent inom varje handlingsplan. Resonemanget och logiken ger oss ett syfte och ett mål som vi bör följa. Fantasin får oss att se alla de sätt som vi kan uppnå det vi vill.

“Konst kräver fantasi. Den kräver kreativitet. Kreativiteten kräver erfarenhet och erfarenheten kommer från livet. Och ditt liv uttrycks i din konst.”
-Bruce Lee-

Bruce Lee i film.

Minnet

Bruce Lee försökte fokusera viljans kraft, känslorna, logiken och alla personliga resurser för att uppnå de mål som han hade satt upp.

Minnet är ett verktyg som låter oss komma ihåg vad vi kämpar för. Det påminner oss dessutom om de vägar som leder till att man uppnår ett mål, och de känslor och tankar som man måste ta i beaktande för att detta ska kunna hända.

Det undermedvetna

För Bruce Lee fanns det ett större mål i livet, det huvudmål som föregå allt annat. Detta huvudmål kommer från den djupaste delen av oss själva: det undermedvetna.

Bruce Lees mentala övningar var därför baserade på att man navigerar det undermedvetna för att lyckas skönja den intuitiva bild som innehåller vårt främsta livssyfte. Genom att tänka på den där mentala bilden varje dag kommer man kunna samla alla sina personliga resurser och använda dem till sin fördel.

Det undermedvetna

Det undermedvetna spelade också en stor roll inom Bruce Lees mentala övningar. Han ansåg att medvetenheten hade en djup relation med handlingens etik. I sina noteringar skrev han att en av hans önskningar var att “kombinera rättvisa med nåd i mina bedömningar” för att kunna skilja rätt från fel.

Då han han hade gjort klart vad som var bra och vad som inte var det lovade han sig själv att han skulle göra det rätta oavsett vilja konsekvenser som detta medförde.

Målning av Bruce Lee

“Absorbera det som är användbart, gör dig av med det som är värdelöst och lägg till det som är en speciell del av dig själv.”
Bruce Lee

Detta kanske intresserar dig
De 6 bra filmer om personlig utveckling
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
De 6 bra filmer om personlig utveckling

Filmer berättar alla sorters historier och sprider underbara budskap. I den här artikeln kommer vi att visa exempel på bra filmer om personlig utve...  • Fajardo, T. G. (2009). Los principios filosóficos de Bruce Lee, aplicados a la pedagogía. Ars Brevis, (15), 81-91.