7 lärdomar från Albert Ellis

7 lärdomar från Albert Ellis

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Dagen då jag lärde mig om Albert Ellis liv och arbete blev jag helt betagen. Efter att länge inte ha förstått eller trott särskilt mycket på psykologi, lärde jag mig att genom bra terapi, som hans rationella emotiva beteendeterapi, kan psykologi vara ett kraftfullt vapen mot många psykologiska problem. I den här artikeln ska vi därför kika närmare på sju fantastiska lärdomar från Albert Ellis.

Så här förklarade Ellis det när han tillämpade sin egen terapi på sig själv för att övervinna sin blyghet och sin rädsla för att vara intim med kvinnor. Och jag måste erkänna att mitt sinne förändrades på ett revolutionerande sätt när jag började använda den på mig själv.

1. ABC-modellen

Enligt rationell terapi är det inte den negativa situationen som orsakar känslomässig ångest. Vi får oss själva att lida av våra tankar och övertygelser om situationen.

ABC-modellen lär patienter att komma till sans och tydligt se sambandet mellan tankar och känslor.

A:et står för Aktiverande händelse, vilket är den ogynnsamma situationen eller problemet. B:et står för vår övertygelse om vad som hände, och C:et står för konsekvenserna som dessa tankar har på våra känslor och vårt beteende.

Om min övertygelse är rationell, kommer konsekvenserna att vara hälsosamma och normala, men om mina övertygelser är irrationella, kan konsekvenserna vara mycket obehagliga och negativa.

2. Lärdomar från Albert Ellis om irrationella övertygelser

Dessa faller under B i den tidigare beskrivna modellen. När övertygelser är irrationella betyder det att de inte följer någon logik eller förnuft. De passerar genom våra sinnen automatiskt utan att gå igenom en process av resonemang som ifrågasätter dem eller konfronterar dem med verkligheten.

Som en konsekvens lider människor mer än de behöver och de reagerar inte på situationen på bästa sätt. Ellis hävdade att det finns 11 grundläggande irrationella föreställningar, även om det kan finnas lika många av dessa som det finns människor i världen. Problemet med dessa föreställningar är att personen, som namnet antyder, tror på dem och inte överväger några alternativ.

3. Ovillkorlig acceptans av sig själv

Ellis lär oss att alla människor har samma värde, oberoende av deras ägodelar och yttre attribut. Dessa saker förändras eller till och med tynar bort.

Det vi har idag har vi kanske inte imorgon. Om detta händer har vi inte förlorat något av vårt värde som person, vilket är inneboende hos oss från det ögonblick vi såg dagens ljus för första gången.

Om vi internaliserar denna idé kommer vi att känna oss mycket friare och vi kommer att älska oss själva villkorslöst, utan att behöva vara attraktiva eller framgångsrika, utan att behöva ha mycket pengar, eftersom dessa saker inte bestämmer vår värde. Det viktigaste är vår förmåga att älska livet och att älska andra.

Lycklig kvinna under paraply

4. Lärdomar från Albert Ellis om villkorslös acceptans av andra människor

Precis som vi bör acceptera oss själva villkorslöst, för att vara lyckliga och bekväma med andra, bör vi öva på att acceptera även andra människor villkorslöst. Vi bör acceptera dem som de är, oavsett om de är vackra eller fula, mörkhyade eller vita, intelligenta eller inte, rika eller fattiga.

Alla har förmågan att ge oss underbara saker, oberoende av deras yttre egenskaper, vilka är oviktiga.

För att befria oss själva från ångest är det väldigt viktigt att vi accepterar människorna runt omkring oss både för deras brister och deras dygder. Vi bör inte försöka ändra på dem eller tynga oss själva med oändliga diskussioner med dem. Vi kommer inte att kunna ändra på dem med lätthet. Det viktigaste är att acceptera och värdera de dygder som de har eftersom alla har dygder.

5. Tolerans mot frustration

En av nycklarna till emotionell hälsa är att vara tolerant mot frustration samt att acceptera att världen inte alltid fungerar som du vill och att saker och ting inte alltid kommer att gå som du vill.

Detta är ett faktum som många människor vägrar att acceptera, vilket orsakar dem mycket lidande. Det har sin grund i deras irrationella övertygelser om världen. De tänker i termer av “borde”: Världen ska vara som jag vill att den ska vara. När detta inte händer blir de oroliga eller deprimerade.

Tolerans innebär att acceptera att livet ibland är bra och ibland inte, och att vi bör tolerera detta obehag.

6. Lärdomar från Albert Ellis om alarmister

En alarmist är någon som tror att något hemskt händer, något dramatiskt som personen inte kommer kunna hantera. Personen överdriver det negativa i en situation.

Detta är en missuppfattning som gör oss ännu mer oroliga. Det har visat sig att människor kan tolerera nästintill alla psykologiska slag. Därför skulle den rätta rationella övertygelsen vara: “Det som händer mig är väldigt obehagligt, men jag klarar självklart av det.”

Ansiktet i händerna

7. Rationella-emotiva sinnebilder

En av teknikerna som används inom rationell emotiv beteendeterapi för att avaktivera irrationella föreställningar är visualisering. Det hjälper oss att träna upp vårt rationella tänkande och att främja sunda känslor.

Detta innebär att patienten så tydligt som möjligt föreställer sig en situation denne är rädd för och känner alla känslor som skulle komma från den. Senare uppmanas patienten att byta ut sina överdrivna känslor mot mer lämpliga känslor.

Till exempel skulle personen byta ut panik mot missnöje eller depression mot sorg. Vi kan föreskriva våra egna känslor om vi anstränger oss för att förändra hur vi ser på saker och ting.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.