Blyghet är inte detsamma som tråkighet

Blyghet är inte detsamma som tråkighet

Senaste uppdateringen: 16 april, 2024

De flesta av oss har troligen varit blyga någon gång under livet. Men blyghet är inte en sjukdom eller ens ett speciellt stort problem i de flesta fall.

Blyghet är istället mer som en skyddande sköld. Vi gömmer oss inom oss själva för att förhindra att såras. Ibland har det dock motsatt effekt.

“Blyghet är en misstro för självkärlek som vill göra andra nöjda men befarar att den inte kommer kunna.”

-Molière-

Att vara blyg är inte detsamma som att vara tråkig. Det är bara ytterligare ett sätt att vara.

Blyghetens utveckling

Att reflektera över blyghetens utveckling under ens liv är ett väldigt intressant sätt att främja självkännedom. Många av oss har gått från att öppna upp oss för andra under barndomen till att bli blygare i vuxen ålder, och vice versa.

Denna förändring har ibland influerats av framträdanden och exponering för allmänheten som har åsamkat oss mycket ångest eller gjort oss obekväma.

“Ingen orsak skapar oftare blyghet än för hög tro på ens egen betydelse.”

-Samuel Johnson-

Därför är blyghet troligen inte en genetisk faktor, utan en del av ens personlighet influerad av biologiskt temperament, men i mycket högre utsträckning formad av sociala interaktioner. Detta är något vi bör komma ihåg, och även blyghetens utveckling, om vi vill förstå vår blyghet.

Flicka med hjärta

Exponering för allmänheten involverar att utsätta våra förmågor och färdigheter för andras bedömning. Under barn- och ungdomsåren är vi dessutom mycket rädda för att utvärderas, bedömas och kritiseras.

Ovanpå detta kan ditt sociala jag börja känna sig extremt osäkert om personerna du utsätts för inte är medmänskliga eller respektfulla, vilket kommer få dig att må på ett liknande sätt i framtida situationer.

för att skydda oss själva mot denna sårbarhet gömmer vi oss inom oss själva, rädda för vad andra ska tänka, men utan att inse att vi aldrig till 100% kommer veta vad de tänker.

Är blyghet ett problem?

Att vara blyg är ett karaktärsdrag som generellt sett är problematiskt. Men när börjar det bli ett problem?

  • När det orsakar psykologisk stress.
  • När det hindrar oss från att uppnå professionella mål eftersom vi är rädda för att jobba i lag.
  • När det hindrar oss från att be om hjälpen vi behöver.
  • När vi verkligen är intresserade av att lära känna någon men inte kan för att vi är för blyga.
Blyghet

Blyghet kan gör att vi verkar ovänliga, tråkiga eller osäkra; men även mystiska, försiktiga och behagliga.

Om du förstår att din blyghet inte är ett fel i din karaktär kommer du känna mycket mindre psykologiskt tryck och att saker kommer kännas mer naturliga. Det är viktigt att veta att du fortfarande kan etablera vänskaper med andra personer även om du är introvert.

Ett litet leende, en snabb eller direkt mening och en bra omgivning kan vara den perfekta miljön att be om tips eller starta en konversation i.

Saker som hjälper dig att övervinna din blyghet

  • Bättre kunskap om dig själv. Att veta vilka situationer som åsamkar dig mest ångest och att reflektera över vad de har gemensamt.
  • Lär dig att hantera din ångest och stress genom andnings- och avslappningstekniker.
  • Övning, övning, övning. Detta kommer vara den bästa kuren.
  • Utsätt dig själv för situationer där du måste interagera med andra människor. Om något går dåligt ska du inte ta det för allvarligt. Du lär dig en färdighet, så enkelt är det.
  • Öva framför en vänlig publik innan du talar inför en grupp. Detta kommer göra dig bekant med enkla saker såsom böjningar, gester, uttal, volym och ton.

Blyghet som gör dig obekväm kan lindras, men glöm inte att det även kan vara ett charmerande drag att vara blyg. Det gör inte att du är tråkig, trist eller antisocial. Det är bara en annorlunda social och kommunikativ stil.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.