7 myter om depression du inte kände till

7 myter om depression du inte kände till

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2022

Depression är en sjukdom som drabbar många människor i världen. Trots att det är en relativt vanlig åkomma i den moderna världen så finns det fortfarande vissa myter om depression som bör avslöjas.

Depression kräver många liv. Mängden självmord har stigit, speciellt efter finanskriser samt ekonomins och arbetslöshetens verkligheter.

“När ångesten stiger på, när depressionen antastar, ska du se på dem men inte omfamna dem. Överväg dem, men bjud inte in dem.”

-Anonym-

Ofta anses depression vara ett tillstånd av olycka. Idag ska vi diskutera sju myter om depression. Dessa myter är djupt rotade i samhället; så pass att vi kanske inte ens är medvetna om dem.

1. Depression är samma sak som ledsamhet – en av våra mest utbredda myter om depression

Drömlik scen

Den första av dessa myter om depression vidarebefordras ofta som allmän kunskap. När vi säger att en person lider av depression tänker vi omedelbart att denne är väldigt ledsen. Detta är dock inte nödvändigtvis sant.

Alla känner vi sorg i vissa stunder, men det finns en hel värld mellan ledsamhet och depression. Ledsamhet går över – är inte permanent. Förr eller senare kommer vår känsla förändras.

Med depression är det dock något annat. Det är inte något som bara går över, utan något som förblir, tillsammans med andra saker: apati, tomhet, smärta… Depression kommer inte ensam, utan snarare tillsammans med många andra negativa känslor som gör livet grått och ensamt för den drabbade personen.

2. Om jag lider av depression så är jag svag

Bara för att en person lider av depression betyder inte det att denne är svag. När denna sjukdom drabbar någon kan det för andra verka som att denne är inkapabel att konfrontera svårigheter, inkapabel att tackla utmaningarna som livet bjuder på. Depression är ett psykologiskt problem som kan vända en persons liv upp och ned. Den har psykologiska, biologiska och sociala implikationer.

Men att det skulle indikera svaghet är bara en av många myter om depression. Det är inte ett val! En deprimerad person har inte ett svagt sinne. Denna myt får personerna som lider av depression att isolera sig och lida av sin smärta i tysthet, vilket i sin tur ökar deras lidande.

“Personer som är okej, men agerar som om de har depression. Personer som har depression, men agerar som om de är okej.”

-Anonym-

3. Depression drabbar inte barn eller ungdomar

Flicka bland skuggor

Varför drabbas inte barn av depression? Det gör de faktiskt. Barn och ungdomar upplever många problem både hemma och utanför hemmet. Splittrade familjer, mobbing i skolan, brist på acceptans, brist på förståelse av livet… allt detta kan orsaka depression hos barn och ungdomar.

Nivån av depression som kan drabba barn och ungdomar är ännu inte helt fastslagen. Det är till exempel ännu inte känt huruvida de är kapabla att känna depression på samma nivå eller med samma intensitet som vuxna. Vad som är känt är att en ungdom som tar sitt eget liv inte är den första att göra det, och att det heller inte är resultatet av tillfällig ledsamhet, utan snarare på grund av en extremt svår fas av depression.

4. Depression försvinner med tiden – den kanske mest naiva av dessa myter

Den fjärde av våra myter om depression är att den kan försvinna. Depression är inte något som går över. Det är inte något som kan försvinna över en natt. Det är något som finns kvar och uthärdar, något som är så smärtsamt och outhärdligt att det ibland kan leda till självmord.

Depression kräver professionell hjälp. Utan professionell hjälp är det otroligt komplicerat att komma över. Utöver att lära ut hur man hanterar denna sjukdom kan professionell hjälp hjälpa personen att övervinna den.

Depression är inte bara ytterligare en sjukdom. Depression är en sjukdom som förgör jaget, en persons styrka, hopp och vilja att leva. Tiden läker inte allt. Tiden läker inte depression. Att ignorera den kommer inte få den att försvinna.

5. Denna sjukdom finns bara i ditt huvud

Depression är, tvärtemot vad många tror, inte något som bara påverkar sinnet, utan kroppen rent generellt. Sömnlöshet, trötthet, kroniska muskelsmärtor och krämpor såväl som huvudvärk är bara några av de potentiella somatiska symtomen. Detta är en av de allvarligaste myterna och missförstånden om depression. Att tro att den bara existerar i sinnet är ett allvarligt misstag. Depression kan nå bortom sinnet.

“Och det är så jag är, i en eller annan stund, utan minsta varning, faller jag ofta ned i depressionens tomhet.”

-Anonym-

6. Män drabbas inte av depression

En av de mest förankrade myterna om depression är att det inte drabbar män. Denna myt har dock ingen som helst sanning i sig. Depression påverkar män i lika stor utsträckning som kvinnor. Det är inte en sjukdom som är vanligare hos eller bara upplevs av kvinnor. Denna myt är även kopplad till den om svaghet vi nämnde ovan.

Statistiskt sett lider fler kvinnor av depression än män, men det betyder inte att män inte lider. Depression hos män är faktiskt farligare. Män tenderar att gömma sin depression mer effektivt. Ofta upptäcks depression hos en man när det är för sent att hjälpa honom.

7. Att tala om depressionen gör den värre – en av de mest skadliga av alla myter om depression

Flicka går i sömnen och visar symtom på depression

En av de mest utbredda myterna om depression är att den som lider av den mår sämre om man talar om den. Om vi anser det vara ett ämne som är “tabu” att tala om, kommer vi givetvis undvika att ta upp det. Men en person som lider av depression behöver prata.

Det är därför psykologer spelar en så pass viktig roll. Detta är särskilt viktigt om den drabbades egen familj och vänner helt undviker ämnet. Det kan vara något som upplevs skamligt, något som inte bör ske. Det kan verka som att det blir värre av att prata om det. Men detta kan inte vara mindre sant. Att visa intresse för personen som lider av depression kommer låta dig stödja denne och förstå delar av dennes enigmatiska, tystlåtna beteende lite bättre.

“I ditt liv kommer det finnas åtminstone ett tillfälle när du förgör dig själv helt och hållet. Och när detta tillfälle anländer kommer du gå vidare från det.”

-Anonym-

Känner du till några myter om depression som vi inte listat här? Om så är fallet är du välkommen att dela dem med oss. Tiden är inne att begrava alla lögner vi tror är sanna när det kommer till denna vanliga men missförstådda sjukdom.

Bilder av Louise Robinson.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.