Anti-DSM-manualen med 25 mänskliga styrkor

Anti-DSM-manualen med 25 mänskliga styrkor

Senaste uppdateringen: 20 december, 2016

Anti-DSM-rörelsen representerar den positiva psykologins strävan att lyfta fram mänskliga värderingar och styrkor. Detta perspektiv ämnar att belysa det som gör oss lyckliga och motverka tendensen att endast klassificera och studera mentala åkommor.

DSM innebär att man studerar mentala åkommor och problem medan VIA (Values in Action) ämnar att klassificera mänskliga styrkor och föreslå information som kan hjälpa oss att stärka dessa styrkor på en transkulturell nivå.

Precis som DSM erbjuder VIA även utvärderingsstrategier som hjälper forskare att utvärdera de 6 dygder som kan brytas ner i totalt 25 styrkor. Du kan använda denna länk för att göra testet efter att du har registrerat dig.

Händer

25 mänskliga styrkor, nyckeln till vår lycka

Psykologerna Christopher Peterson och Martin Seligman står bakom detta initiativ. De har identifierat 6 grundläggande dygder, som tillsammans innehåller 25 mänskliga styrkor. Låt oss titta på vilka de är:

Kärlek:

 • Vänlighet
 • Intima band
 • Social intelligens

Mod för att överkomma hinder:

 • Mod
 • Förmåga att stå ut
 • Integritet och ärlighet
 • Vitalitet

Sunt förnuft och kunskap:

 • Nyfikenhet, att ha intresse för det runt omkring
 • Törst efter kunskap
 • Kritisk värdering och en vilja att lära sig
 • Kreativitet
 • Perspektiv

Rättvisa:

 • Lagarbete
 • Jämlikhet
 • Ledarskap

Temperament:

 • Ödmjukhet
 • Självkontroll
 • Försiktighet
 • Förmåga att förlåta och omtanke

Transcendens:

 • Uppskattning av skönhet
 • Rädsla och beundran
 • Tacksamhet
 • Hopp och optimism
 • Lekfullhet och humor
 • Andlighet och objektivitet

Vikten av att peka på det positiva inom utbildning

Utan att hamna på den överdriva sidan av optimism så är det generellt förstått att vi kultiverar dessa styrkor och blir gladare som ett resultat. Detta öppnar upp bra sätt att gå framåt när det kommer till att optimera den utbildning som vi ger till både barn och vuxna i samhället.

Att peka på våra styrkor hjälper oss att främja en personlig, emotionell och kognitiv utveckling. Det finns en film som hjälper oss att visa på detta faktum och den heter “Döda poeters sällskap”.

Man hade kunnat hävda att det är bättre med mindre stelhet och mer flexibilitet eftersom man måste ha ett öppet sinne för att kunna förstå och lära sig och samtidigt vara medveten och utvärdera varje möjlighet så att man skapar starka människor som är kapabla att hantera världen.

För precis som vi har tagit upp här så har utbildning möjligheten att främja positiva förändringar hos människor, förbättra deras kompetens på varje nivå, öppna dörrar och visa på resultat som verkligen är viktiga för vår utveckling som varelser i denna värld.

Under de senaste åren har vi sett en mer mänsklig tendens inom vår utbildning, vilken har framhållit social och emotionell intelligens som extremt viktigt för framgång och en bra utveckling.

Kram

Med andra ord, genom att främja utvecklingen av mänskliga styrkor hjälper vi barn att bli gladare, mer självsäkra och mer kapabla att ta egna beslut. Det finns dock än idag stora brister när det kommer till att personanpassa utbildning och inlärning i skolorna.

Detta beror dels på för stora skolklasser, vilket gör det svårt att utföra denna uppgift ordentligt. Men det finns även en slapphet inom den vanliga skolan när det gäller detta. Det finns ett välkänt citat från Einstein som säger att:

“Vi är alla genier. Men om du dömer en fisk efter dess förmåga att klättra i träd så kommer den leva hela sitt liv med uppfattningen att den är dum.”

Låt oss anteckna och börja utveckla våra styrkor.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.