8 saker du bör veta om äkta kärlek

8 saker du bör veta om äkta kärlek

Senaste uppdateringen: 15 juli, 2022

Att älska betyder att verkligen veta, erkänna och anta att personer har lika många brister som de har dygder, att vissa seder kan göra oss obekväma, att allt inte är en bädd av rosor och att vi inte lever i en saga. Nej, äkta kärlek är något som går bortom kärvänliga sammanträffanden. Uppriktig och äkta kärlek är att intensivt förälska sig i skillnaderna. Det betyder att man är tolerant inför vad som gör den andra personen obekväm och att man öppnar dörren för tillit.

Du kan inte säga att du verkligen bryr dig om någon förrän du känner till dennes demoner, ilska, vrede och motsägelser. När du verkligen älskar så förstår du att ett förhållande inte bara är skönhet. Det finns även kaos, och med detta dynamit.

För att summera betyder kärlek att man samexisterar med varandra samtidigt som man tar hand om olika detaljer, bygger pussel och slott av hopp och besvikelser i luften. Om vi förstår detta kommer vi känna till det sanna värdet hos permanens, att vissa känslor faktiskt varar och att man inte bara använder och kastar bort dem.

Omslingrat par

Nycklar till att nära ett hälsosamt förhållande med äkta kärlek

Att verkligen älska är en stor utmaning. Ett första steg är att göra sig av med alla antaganden som hindrar oss från att se kärlekens verkligheter. Därför bör vi ha vissa premisser väldigt klara för oss. Dessa kommer hjälpa oss att ta reda på vad äkta kärlek är.

1. Förälska dig i dig själv och livet först, och sedan i den du vill ha

För att bry sig om någon utan beroende eller nödvändighet är det nödvändigt att du värderar dig själv först. Det betyder att du för att säga “jag älskar dig” först måste säga “jag älskar mig själv“. Självkärlek och självkännedom är nycklarna till att generera hälsosamma förhållanden.

För att summera måste vi förbereda oss själva på ett förhållande för att hitta rätt person. Detta antyder inre arbete som kan vara kostsamt men som ger stora fördelar.

“Om kärlek vore ett träd skulle rötterna vara din självkärlek. Ju mer du älskar dig själv, desto mer frukt kommer din kärlek ge till andra och desto längre kommer den att hålla.”

Walter Riso

2. Äkta kärlek kommer utan villkor eller undantag

Det är naturligt och normalt att du inte gillar allt hos din partner. Men skillnaderna gör kärleken vacker och komplett. Om vi bara bryr oss om det vi gillar eller sättet vi idealiserar saker, kommer kärleken inte kunna hålla eftersom alla varelser är fyllda med ljus och skuggor.

Äkta kärlek

3. Att älska är inte att behöva, utan att föredra

Beroende och tillgivenhet är i sådan strid med varandra att om vi tvingar dem att samexistera, kommer de förgöra varandra. Ingen har ansvaret att fylla i det som fattas oss. När vår kärlek baseras på preferenser snarare än behov, värderar vi vår partner som denne är och inte för vad personen kan tillhandahålla oss.

Denna punkt är nära kopplad till den första; alltså att vi måste jobba med och ta hand om oss själva för att inte ha “behovet” av att någon annan ska täcka våra sår och eliminera våra brister. Det är därför nyckeln till äkta kärlek ligger inom oss själva.

4. Att vara ett perfekt par betyder inte att man inte har problem, utan att man vet hur man löser dem

Ibland begår vi misstaget att tro att det inte får finnas problem eller gräl i ett förhållande för att kärleken ska fungera. Att vi måste förstå varandra till 100%. Men tillgivenhet betyder att man tar det goda med det onda utan några former av bedövning. Du måste acceptera hur verkligheten ser ut och lösa problemen genom respekt, kompromiss och stabilitet.

Kramande par

5. Äkta kärlek växer inte från ingenting, den byggs

För att bygga kärlek måste du bilda ett lag och etablera spelets regler. För att komma igång i spelet måste du veta att kommunikation, uppriktigt lyssnande, empati och öppen dialog är nödvändigt.

Kärlek kommer byggas på grunden av stöd, erkännande och sant läkande. Genom dessa premisser kommer du bygga något bättre: ett medhjälpande.

6. För att verkligen älska bör du etablera känslomässiga gränser

Ett hälsosamt förhållande är inte byggt på maktspel eller villkor. Det är grundat på gemensamma, balanserade och hälsosamma syften. Därför bör vi göra oss av med idén om att tillgivenhet antyder uppoffring.

Det finns vissa saker vi inte bör tolerera, såsom felbehandling, svek, känslomässig manipulation eller utnyttjande av våra värderingar. Samtliga är baserade på brist på respekt och tillgivenhet, så att avfärda dem betyder att inte flytta våra känslomässiga gränser.

Kyssande par

7. Äkta kärlek kräver inte, den erbjuder

Att bry sig om är inte att kontrollera eller kräva, utan frihet och tillit. Trots detta är känslomässigt slaveri mycket vanligare än vad vi skulle vilja erkänna.

Det är därför vi måste eliminera offermentalitet och förebråelser som försöker rättfärdiga dåliga handlingar eller ord. Denna typ av beteende håller oss fångna i en negativ spiral som när våra förhållanden med mörker, misstro och falska förväntningar.

På samma sätt kommer kärleken förminskas om du måste offra en del av dig själv och ditt liv för att vara med någon. Att älska är baserat på respekt och individuell tillväxt hos båda parter i förhållandet.

8. Om kärleken omfamnar dig, är orsaken inte din storlek

Om kärleken gör ont så betyder det att den inte är äkta. Vi blandar ihop våra känslor och förgör oss själva. Så om du drunknar är det dags att komma till ytan för lite luft. Vi bör inte behöva ändra oss själva för att passa vår partner. Istället kanske vi bara inte har funnit en sko i vår storlek. Om förhållandet ger dig sorg är det bäst att släppa taget om det.

Om en medlem i förhållandet lägger veto för en del av den andra medlemmen, är det dags att säga farväl och gå. Det är dags att återetablera prioriteringar och förstå att det är dags att göra sig av med det som får oss att lida.

Alla dessa är fundamentala nycklar till ett hälsosamt och hållbart förhållande. Det är därför det är dags att göra sig av med alla dessa idéer som motsäger älskande värderingar såsom frihet, tillit och att ta hand om dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.