8 viktiga aspekter för att bli en bra psykolog

8 viktiga aspekter för att bli en bra psykolog
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 31 juli, 2023

Psykologin är en vetenskap som studerar individer, med alla deras erfarenheter och upplevelser. Du kommer antagligen märka att det är ett väldigt brett fält som kräver en väldigt speciell träning. Så oavsett vilken inriktning det handlar om så måste man ha vissa grundläggande egenskaper och förmågor för att kunna bli en bra psykolog.

Som psykolog måste man vara respektfull, ansvarsfull, ärlig och kompetent. Man måste också garantera att ens behandlingar har ett mål och att de är vetenskapliga. Men att vara en bra psykolog går utöver att bara ha dessa förmågor.

En bra psykolog visar empati

Det är viktigt att en psykolog vet hur man sätter sig i en annan persons situation. Man måste ha de nödvändiga mentala strategierna och metoderna för att förstå personens rädslor och behov gällande den specifika situationen. Det är bara då man har uppnått denna nivå som man kommer kunna hjälpa patienten.

Många personer tror att empati är någon form av mystisk egenskap. Men psykologerna har förstått det mänskliga sinnet på ett sådan djup att de kan omforma sina idéer runt patienten. Vad detta innebär är att de kan förstå andra sätt att tänka, oavsett hur mycket det skiljer sig från deras eget. Det hjälper dem att lägga samma vikt vid andra personers idéer som de lägger vid sina egna.

En bra psykolog är öppensinnad

Att vara en bra psykolog innebär att man inte har några fördomar, stereotyper eller förutfattade meningar. Det innebär att man måste vara öppen för nya idéer och saker som är annorlunda.

Denna egenskap är av nytta för vem som helst som vill leva ett mer fulländat liv, men det är ännu viktigare för en psykolog. Du vet aldrig vem som kommer komma till ditt kontor. Så du måste alltid vara öppen för att lära känna personen: essens, kultur, intresse och idéer.

För att nå denna toleransnivå så måste du först ha tagit ett steg ur din komfortzon. Den där platsen där du känner dig skyddad av det välbekanta. Det är därför viktigt att ifrågasätta, upptäcka och dyka djupare in i saker och ämnen. Du måste också acceptera att allt det som du har runt omkring dig kan vara en inspiration.

Säkerhet

Detta påminner mycket om att vara öppensinnad. Säkerhet innebär att en bra psykolog är säker på sig själv och sina förmågor. Om du inte verkar säker så kommer det bli svårt för dig att visa den andra personen att du kan hjälpa till.

Det innebär inte att du bör vara alltför direkt eller okänslig, utan det handlar om att förklara de steg som patienten måste ta på ett klart, koncist och självsäkert sätt. Det är inte bra att tveka, vara oklar, ge dubbla budskap eller se personen som underlägsen.

Introspektion

För att kunna vara öppensinnad så måste personen också kunna analysera sig själv och förstå sig själv. Det är bara då som man kommer kunna förbättra sina mentala tillstånd.

Tillgänglighet

Denna egenskap ligger någonstans mellan bekvämlighet och förståelse. Det är viktigt att patienten känner sig bekväm med sin psykolog. Personen kommer då kunna berätta för psykologen om sin situation, sina problem, intentioner och djupa hemligheter.

En annan relaterad egenskap är empatin, som var nummer 1 på vår lista här ovan. Tillsammans så kommer dessa två aspekter att skapa tillgänglighet, och det är det som gör det enkelt och bekvämt för dina patienter att prata om sina problem.

Analytiska förmågor

Du måste veta hur man ska tolka det som patienten säger om du vill kunna vara till hjälp. Man kan inte bara avbryta konversationens flöde, så du måste därför veta hur du väljer ut de viktigaste delarna. Du måste hålla dig till vad som är viktigt och även veta vad du kan utelämna.

Denna förmåga kommer också hjälpa dig att applicera bättre meditationstekniker, och det kommer se till att att terapin går bra. Det är också en viktig del av att komma på en behandlingsplan och utvärdera resultaten.

Bra kommunikation

Detta kan vara en av de största utmaningarna för psykologerna i deras praktik. Det är ännu viktigare om de inte är väldigt erfarna. Att veta hur man applicerar teorin i verkligheten är inte alltid lätt.

Det är därför viktigt att man bemästrar vissa typer av kommunikation och sociala förmågor om man vill vara en bra psykolog. En viktig sak att lära sig är att interagera med andra människor på ett bra sätt.

Det är exempelvis bra om man vet hur man tar upp frågor under en session eller hur man tar upp något som kan vara den främsta utlösaren för en mental åkomma eller neuros. Du måste också kunna organisera tiden bra och se till att du använder tiden på ett effektivt sätt.

En bra psykolog vet hur man lyssnar

Om du kan skapa en avslappnad miljö på ditt kontor så är du redan halvvägs där. Om du kan skapa en känsla av närvaro så kommer den andra personen att kunna prata med dig lugnt och ärligt. Att veta hur man lyssnar innebär att man alltid har en öppen attityd och visar intresse för vad personen har att säga.

Med andra ord måste du vara bra på att lyssna och visa detta för den andra personen. Så det är en bra idé att inte avbryta. Låt den andra personen tala fritt. Denne kommer då kunna svara på sina egna frågor då personen har sagt dem högt.

Det är också bra om man lämnar utrymme för tystnad. Du bör titta på hur en patient upplever dessa pauser. Personens handrörelser, ställning, uttryck: hur verkar personen vara i dessa ögonblick? Allt detta säger något.

Som du kan se så måste man inte bara besitta kunskap som psykolog, man måste också kunna applicera denna kunskap på verkliga fall.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.