9 av de bästa citaten från Slavoj Žižek

9 av de bästa citaten från Slavoj Žižek
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Slavoj Žižek är en slovensk filosof, psykoanalytiker och sociolog som har blivit känd över hela världen tack vare sitt skarpa, djupa perspektiv på dagens värld. Han använder fräscht, smart språk för att förklara sina argument, vilket gett honom erkännande och prestige från allmänheten.

Žižeks tillvägagångssätt är en blandning av dialektiska materialismprinciper och lacansk psykoanalys. Hans syfte är att förklara nuvarande populärkultur. Han fördömer de ideologiska fällorna som är makt och deras manifestationer. Han vill förstå nya verkligheter bättre, vilket han gör med enkelhet och ett sinne för humor.

“Jag är inte naiv eller orealistisk; jag vet att det inte kommer komma en stor revolution. Trots det kan vi göra användbara saker, såsom att sätta gränser för systemet.”

-Slavoj Žižek-

En av de mest intressanta sakerna med Žižek är att han hämtar inspiration från film och litteratur för att illustrera sina idéer. Mer specifikt använder han ofta Alfred Hitchcocks och David Lynchs filmer. Han citerar även Shakespeare, Kafka och Lenin med enkelhet.

Žižek är en filosof som är emot systemet. Hans idéer föreslår och främjar en attityd av motstånd mot konsumism och ekonomins orättvisor. Han är även en självförklarad fiende för politiska och religiösa fundamentalister.

Vissa kategoriserar honom som en anarkist, men i själva verket är han framförallt en skarp kritiker av de nuvarande tiderna. Dessa är några av hans mest intressanta idéer.

Ett liv helt utan näring

Det verkar som om dagens värld uppmanar oss att existera på ett sådant sätt att vi inte vidrör livet. Žižek säger i princip detta i denna extraordinära reflektion: “Det verkar som att vi mer och mer, på varje nivå, lever ett liv utan näring. Alkoholfri öl, fettfritt kött, koffeinfritt kaffe och till slut virtuellt sex… utan sex.”

I denna text beskriver Žižek den moderna position där man avfärdar allt som är “negativt”, som om verkligheten inte har för- och nackdelar. Absolut allt antyder en förlust och ett gagn, även dessa sterila idéer. Ur denna synvinkel är det bara barnslig paranoia att försöka undvika allt “dåligt”.

Ansiktslösa personer

Förändra system, inte människor

Žižek tror att en individ till stor del formas av sina omgivningar. Därför är det enligt honom svårt att se huruvida våra tankar och handlingar är våra eller produkten av strukturell inflytelse. Žižek säger att “Du kan inte förändra människor, men du kan förändra systemet så att folk inte pushas att göra vissa saker.”

Vad han försöker betona är att många beteenden frammanas av systemen för relationer, värderingar och övertygelser. Individer utvecklas i detta sammanhang. Det är därför du även måste förändra sammanhanget om du vill åsamka individuella förändringar.

Slavoj Žižek menar att overksamhet är att låta andra agera

Makt verkar på personer på olika sätt. Denna samma makt är vad som producerar passiva eller likgiltiga attityder hos vissa människor. Denna idé står klar i följande citat från Slavoj Žižek: “Att inte göra något är inte neutralt, det har en betydelse: det är att säga ‘ja’ till det existerande dominansförhållandet”.

Slavoj Žižek

Vi kan applicera detta på vardagliga situationer såväl som på en större social skala. Overksamhet, brist på aktivt ingripande, är ett sätt att acceptera de rådande omständigheterna. Makt är vad som tvingar på sagda omständigheter, i syfte att föreviga sig själv.

Samma sak kan sägas om våra privatliv. Om vi förblir passiva så lyder vi våra familjers och nära vänners förväntningar. Det är manifestationen av totalitarism i våra privata liv.

Kärlek, en olycka

Slavoj Žižek avviker från den romantiska synen på kärlek. Tvärtom tillskriver han kärleken en hjärtekrossande roll: “Vi upplever kärlek som en stor olycka, en monstruös parasit, ett permanent nödtillstånd som förstör små njutningar.”

Detta uttalande är inte en bortstötning av kärlek, och ej heller en uppmaning att undvika den. Det är snarare ett klagomål. Å ena sidan ger kärlek fullhet, men å andra sidan sliter den oss itu inombords. Det är inte negativt, utan bara en del av att vara människa.

Misslyckas bättre varje gång

Slavoj Žižek säger att vi inte bör vara rädda för att misslyckas när vi försöker något. Han säger att det värsta misslyckandet är att inte försöka alls, vilket detta citat uttrycker: “Efter misslyckande är det möjligt att fortsätta och misslyckas bättre. Likgiltighet kan å andra sidan sänka oss längre och längre ned i dumhetens träsk.”

Att försöka, oavsett om du misslyckas eller inte, låter dig förbättras. Du lär dig och växer. Om du istället faller in i passiva och likgiltiga mönster, sker motsatsen. Då har du att göra med en försämring fram till totalt stillastående. Passivitet betyder döden för medvetandet.

Man på lina

Slavoj Žižek om globala tankesystem

Stora tankesystem som ser sig själva som universella dominerar historien. Nu finner vi oss själva i en annorlunda tidsepok, vilket Žižek fångar här: “Vi bör inte aspirera mot politiska system som förklarar allt eller projekt som söker global frigörelse; det våldsamma påläggandet av stora lösningar bör ge vika för specifikt ingripande och motstånd.

Tankesystem som tror sig vara universella ignorerar många fakta. Ofta är det faktiskt våld som tvingar på dem. Nu är tidpunkten att söka efter vad som gör oss annorlunda, inte vad som gör oss lika.

Tävling och jämförelse

Denna fantastiska text från Slavoj Žižek klagar om en nuvarande påtaglig verklighet: “Vi är fångade i ohälsosam tävling, i ett löjligt nät av jämförelse med andra. Vi är inte tillräckligt uppmärksamma på vad som får oss att må bra eftersom vi är besatta av att mäta huruvida vi har mer eller mindre njutning än alla andra.”

Vi lever i en tid när vi underkastar oss socialt erkännande och sanktioner mer än någonsin tidigare. Många personer definierar sina handlingar och sitt värde genom att jämföra sig med andra.

I detta fall är syftet inte att finna vad som personligen tillfredsställer dig. Det är att se huruvida din tillfredsställelse är över- eller underlägsen andras. Vad som ger oss lycka är att vara bättre än andra människor, snarare än att uppleva en känsla av självförverkligande.

Jämför dig inte med andra

Filosofins roll enligt Slavoj Žižek

För tillfället är filosofi inte kunskap som designats för att avslöja stora sanningar. I Žižeks ögon är rollen snarare att ifrågasätta och öppna “absoluta sanningar”.

Så här uttrycks denna idé: Filosofi finner inte lösningar, den ställer frågor. Dess huvudsakliga uppgift är att korrigera frågorna.”

I en tidsålder när ovisshet regerar så bidrar filosofi mer genom att fråga än att svara. Djupa och välriktade frågor för oss närmre mer pricksäkra svar. Ur denna synvinkel kanske vi inte funnit rätt frågor. Det är just den uppgiften som filosofin bör tackla.

Nej till profeter, ja till ledare

Förmedlare av “avslöjade sanningar” gör mer skada än nytta. De får folk att upprätthålla absolutistiska eller totalitära idéer som leder till nya former av slaveri. Det är därför Žižek säger: “Vi behöver inte profeter, utan ledare som uppmuntrar oss att använda vår frihet.”

Intervju med Slavoj

Rollen för en modern ledare är att hjälpa andra att fritt definiera sin väg, inte blint följa planerna från en man eller grupp. En sann ledare uppmuntrar självgående hos personer hon vägleder. Hon uppmuntrar alla att vara sina egna ledare.

Slavoj Žižek är en av vår tids stora tänkare. Hans reflektioner hjälper oss att förstå en värld som har blivit för komplex och ibland oberäknelig. Utan tvivel är han obligatorisk läsning för alla av oss som vill nollställa våra kompasser i denna desorienterande tidsålder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.