Affektiva hämningar har konsekvenser

Affektiva hämningar har konsekvenser
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 30 maj, 2018

Affektiva hämningar kan, till en början, definieras som svårigheter med att identifiera och uttrycka känslor. Vissa skolor inom psykologin definierar detta tillstånd som “alexitymi”. Denna term har tre grekiska rötter: “a” (utan), “lexis” (ord), och “thymos” (affektion). Det betyder “utan ord för affektion”.

Många personer som lider utav affektiva hämningar upplever känslor. Problemet är att det är väldigt hårt för dem att upptäcka dem och uttrycka dem. Det är inte alla med detta tillstånd som upplever det till samma grad eller med samma intensitet. I vissa fall så visar det sig inte så mycket medan det i andra fall leder till att man helt kopplas bort från den affektiva världen.

“Det är bara två typer av personer som kan prata fritt och utan hämningar: främlingar och älskare. Alla andra förhandlar bara.”
-Anonym-

En person med alexitymi har svårigheter med att veta ifall vad de känner för någon annan är kärlek eller vänskap. Det hade varit väldigt oförskämt av dig att fråga hur de känner. De kommer berätta för dig att de mår “bra” eller “dåligt”, men det innebär faktiskt inte att de mår “bra” eller “dåligt”. De kommer inte säga att de är “arga”, “exalterade” eller “ledsna”.

I extrema fall då de bemöts av frågan så kommer de bara vara tysta eller säga att det är “okej” automatiskt eftersom de förstår att detta är det svar som andra för det mesta väntar sig.

Ritning av tonåring

Egenskaper som uppvisar affektiva hämningar

Den mest framstående egenskapen hos affektiva hämningar är kylan som personerna uppvisar. Det är som att dessa personer inte känner några känslor. De symptom påminner om de som uppvisas vid depression, men är mer akuta. De mest noterbara symptomen är:

 • De kan inte känna av nöje eller glädje eller så känner de detta bara till en viss grad.
 • De är inte intresserade av sex.
 • De är konformister.
 • De tenderar att röra sig långsammare och stelare.
 • Deras sociala liv är väldigt begränsat.
 • De uppvisar en avsaknad av vitalitet.
 • De är impulsiva.
 • Dessa personer verkar nästan alltid allvarliga och uttråkade.
 • De har inte några fantasier och det är svårt för dem att använda sin fantasi.
 • Ifall de etablerar band så tenderar de att vara baserade på beroende.
 • De säger aldrig “Jag älskar dig“.

Det finns många typer av affektiva hämningar eller “alexitymi”. En är den primära formen, där individen alltid beter sig på detta sätt från födseln. I detta fall har det att göra med en neurologisk anomali. Den andra formen är sekundär alexitymi, som uppstår efter fysiska eller fysiologiska trauman, eller efter långa perioder av intensiv stress.

För många forskare så bestäms de flesta fallen av affektiva hämningar av sociokulturella faktorer. Detta är vanliga kommunikationsmodeller som får dessa individer att hämma sina känslouttryck. Det finns även vissa sociala miljöer där andra ser ner på en ifall man uttrycker sina känslor. Man blir ofta påtryckt en modell med “bra och dåliga känslor”. Folk kan prata om de “bra”, men inte om de “dåliga”.

Besvären med att inte uttrycka affektion

De allvarligaste fallen med affektiva hämningar kräver terapi, som oftast behöver förlängas över en längre tidsperiod. Det är möjligt att dessa individer även kommer att kräva neurologiska ingrepp. Allt verkar indikera att roten till problemet ligger i en bortkoppling mellan de två cerebrala hemisfärerna. Detta kan korrigeras, men det finns gånger då det är omöjligt.

Tjej med dubbelt ansikte

I mindre allvarliga fall, som är i majoritet, kan dessa personer följa en annorlunda återhämtningsplan. Ibland låter en person bli att uttrycka sin affektion helt enkelt för att denne inte har lärt sig hur man uttrycker dessa känslor. Det är väldigt vanligt för dem att förr ha blivit tvingade till att gömma sin affektion, eftersom det i vissa miljöer anses vara positivt att inte uttrycka känslor. Det anses vara ett tecken på självkontroll. Emotionell tystnad är ibland även det “naturliga” svaret på olösta trauman.

Faktum är att oförmågan att definiera och uttrycka känslor för med sig allvarliga konsekvenser. För det första så bryts de intellektuella funktionerna ner. Känslor spelar en fundamental roll när det gäller att erhålla ny kunskap i minnet. Den affektiva världen är dessutom den grund varifrån vår kreativitet och analysförmåga kommer. En person med affektiva hämningar är därför intellektuellt svag.

Å andra sidan kommer ens sociala liv bli reducerat till ett minimum. Det finns inte någon möjlighet att etablera djupa band med andra. Livet blir torrt och detta leder till större hämningar. Det är dock ett tillstånd som kan behandlas. Affektion och känslor är “livets salt”. Ifall du misstänker att du eller någon som du känner har dessa symptom ska du inte tveka att hjälpa.

Detta kanske intresserar dig
En beteendemodell för depression
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
En beteendemodell för depression

Här kikar vi närmare på hur man kan använda en beteendemodell för att förstå depression - ett område med många intressanta teorier om sjukdomen.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.