Emotionellt beroende inom vänskap och familj

Emotionellt beroende inom vänskap och familj
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2023

Människor talar vanligtvis om emotionellt beroende i koppling till kärleksförhållanden. I detta sammanhang är det ett komplext psykologiskt tillstånd som gör det omöjligt för en person att avsluta ett skadligt förhållande. Men emotionellt beroende inom vänskap och familj då?

Även om personen är medveten om problemet är denne inte förmögen att klippa banden med den andra personen eftersom han eller hon tror att det kommer göra mer skada än nytta.

Det är en ohälsosam typ av förhållande som allvarligt påverkar den beroende personens självkänsla. Personen idealiserar sin partner och är otroligt rädd för att vara ensam.

Om förhållandet tog slut skulle den beroende uppleva abstinensbesvär. Precis som en sann missbrukare skapar personen ett obalanserat och destruktivt förhållande. Men emotionellt beroende uppstår som sagt inte bara i kärleksförhållanden. Idag ska vi diskutera de två mindre omtalade varianterna.

Hur ser emotionellt beroende ut i en familj?

Emotionellt beroende inom familjen sker när en familjemedlem uppvisar ohälsosamt beroende av en annan. Ett exempel är en förälder som behöver ha kontroll över ett av sina barn och ständigt veta vad som försiggår. Föräldern ringer alltid barnet och måste prata. Typiskt beteende inkluderar att förvänta sig det värsta och ett behov av att kolla att barnet mår bra.

Kompisar med sammanflätat hår som illustrerar emotionellt beroende inom vänskap

Så vad sker när barnet vill ha självständighet? Föräldern börjar spela offret, gråta och använda manipulativa tekniker. Personen försöker att inte förlora barnet, som har blivit universums centrum. Om det inte fungerar kan föräldern ringa ännu oftare och kväva relationen.

Beroende barn har i sin tur ett ständigt behov av föräldrarnas åsikt för att känna sig säkra. De kan inte göra något eller ta några beslut utan att först få sina föräldrars godkännande. Beroende barn säger nej till vissa möjligheter eftersom de är rädda för att lämna sina föräldrar.

Emotionellt beroende i familjen kan orsakas av instabila emotionella band eller emotionell förvägran.

Det är inte bra att normalisera ohälsosamma beroendestilar. Varför? Som vi sett kan dessa obalanserade, skadliga relationer få allvarliga konsekvenser.

Vidare fortsätter många relationer på detta sätt eftersom det föreligger ömsesidigt beroende. Föräldrarna uppfostrar ett barn, centrum för deras liv, på ett sätt som gör att det känner sig osäkert och beroende.

Och hur ser det ut inom vänskap?

Personer som faller under kategorin “emotionellt beroende i vänskap” är i behov av att bli erkända och accepterade av andra. Kanske är det därför de spenderar så mycket tid med att oroa sig över andra personers problem och glömmer bort sina egna. De försöker höja sin självkänsla genom att använda externa källor.

Det är så de finner mening i livet. De måste sammankoppla med andra, fylla ett syfte och göra uppoffringar så att andra blir glada och därmed göra sig själva glada. Som vi redan vet lägger beroende personer sin lycka i andras händer.

Kvinna bland fjärilar

I sina sociala liv fokuserar de alltid på att vara andra till lags. Detta hindrar dem från att ha hälsosamma nivåer av bestämdhet. Det slutar med att de ödslar en massa energi, både fysiskt och emotionellt, genom att bygga relationer som bara ger dem besvikelse.

Emotionellt beroende personer vill ha exklusivitet från alla omkring sig.

De vill inte bara ha exklusivitet från sina partners, familjer eller vänner, utan en kombination av alla tre. De känner inte till något annat sätt att relatera till personerna de älskar. Varför agerar de såhär? För att de tror att det betyder att den andra personen bryr sig om dem.

Men de själva då? Emotionellt beroende personer söker individer som är auktoritära, manipulativa och narcissistiska. De dras till personer som projicerar självkänsla inledningsvis, även om den senare visar sig vara falsk.

Emotionellt beroende inom vänskap gör livet svårt och olyckligt. Det är inte bara något som uppstår i kärleksförhållanden, så det är viktigt att upptäcka det tidigt och sätta stopp för det. Det finns många anledningar till att en person utvecklar emotionellt beroende, och ofta förväxlas det med sann kärlek.

Var uppmärksam på varningstecknen. Att idealisera och prioritera andra över dig själv kommer föra dig bort från den viktigaste kärleken som finns, den som sätter stopp för emotionellt beroende inom vänskap, familj och förhållanden: självkärleken.

Prioritera dig själv

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.