Emotionellt beroende inom vänskap och familj

Emotionellt beroende inom vänskap och familj
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Folk talar vanligtvis om emotionellt beroende i koppling till giftermål eller romantiska relationer. I detta sammanhang är det ett komplext psykologiskt tillstånd som gör det omöjligt för en person att avsluta ett skadligt förhållande. Men emotionellt beroende inom vänskap och familj då?

Även om personen är medveten om problemet så är denne inte förmögen att kapa banden med personen, eftersom individen tror att det kommer göra mer skada än nytta.

Det är en ohälsosam typ av relation som allvarligt påverkar den beroende personens självkänsla. Personen idealiserar sin partner och är otroligt rädd för att vara ensam.

Om relationen tog slut skulle den beroende uppleva abstinensbesvär. Precis som en sann missbrukare skapas ett obalanserat och destruktivt förhållande. Men emotionellt beroende sker som sagt inte bara i romantiska förhållanden. Idag ska vi diskutera de två mindre omtalade varianterna.

Hur ser emotionellt beroende ut i en familj?

Emotionellt beroende inom familjen sker när en familjemedlem uppvisar ohälsosamt beroende av en annan. Personens beteende är besatt och förtryckande, och kommer ses som konstig av målet för beroendet.

Ett exempel är en föräldrar som behöver kontroll över ett av sina barn och ständigt veta vad som försiggår. Föräldern ringer alltid barnet och måste prata. Typiskt beteende inkluderar att förvänta sig det värsta och ett behov av att kolla att barnet mår bra.

Kompisar med sammanflätat hår

Så vad sker när barnet vill ha självständighet? Föräldern börjar spela offret, gråta och använda manipulativa tekniker. Personen försöker att inte förlora barnet, som har blivit universums centrum. Om det inte fungerar kan föräldern ringa ännu oftare och kväva relationen.

Beroende barn har i sin tur ett ständigt behov av förälderns åsikt för att känna sig säker. De kan inte göra något eller ta några beslut utan att först få sina föräldrars godkännande. Beroende barn säger nej till vissa möjligheter eftersom de är rädda för att lämna sina föräldrar.

Emotionellt beroende i familjen kan orsakas av instabila emotionella band eller emotionell förvägran.

Det är inte bra att normalisera ohälsosamma beroendestilar. Varför? Som vi sett kan dessa obalanserade, skadliga relationer få allvarliga konsekvenser.

Vidare fortsätter många relationer på detta sätt eftersom det finns ömsesidigt beroende. Föräldrarna uppfostrar ett barn, centrum för deras liv, för att känna sig osäker och beroende.

Emotionellt beroende inom vänskap

Personer som faller under kategorin “emotionellt beroende i vänskap” är i behov av att erkännas och accepteras av andra. Kanske är det därför de spenderar så mycket tid med att oroa sig över andra personers problem och glömmer bort sina egna. De försöker höja sin självkänsla genom att använda externa källor.

Det är så de får mening ur livet. De måste sammankoppla med andra, fylla ett syfte, uppoffra sig själva så att andra är glada och därmed själva bli glada. Som vi redan vet lägger beroende personer sin lycka i andras händer.

Kvinna bland fjärilar

I deras sociala miljö oroar de sig alltid över att vara andra till lags. Detta hindrar dem från att ha hälsosamma nivåer av bestämdhet. Det slutar med att de ödslar en massa energi, både fysiskt och emotionellt, genom att bygga relationer som bara ger dem besvikelse.

Emotionellt beroende personer vill ha exklusivitet från alla omkring dem.

De vill inte bara ha exklusivitet från sin partner, familj eller vänner, utan en kombination av alla tre. De känner inte till något annat sätt att relatera till personerna de älskar. Varför agerar de så här? För att de tror att det betyder att den andra personen bryr sig om dem.

Men dem själva då? Emotionellt beroende personer söker individer som är auktoritära, manipulativa och narcissistiska. De attraheras till personer som projicerar självkänsla inledningsvis, även om den senare visar sig vara falsk.

Emotionellt beroende inom vänskap är ett svårt, olyckligt sätt att leva livet. Det är inte bara något som sker i romantiska förhållanden, så det är viktigt att upptäcka det tidigt och sätta stopp för det. Det finns många anledningar varför en person utvecklar emotionellt beroende, och ofta blandas det ihop med sann kärlek.

Var uppmärksam på varningstecknen. Att idealisera och prioritera andra över dig själv kommer föra dig bort från den viktigaste kärleken som finns, den som sätter stopp för emotionellt beroende inom vänskap, familj och relationer: självkärlek.

Prioritera dig själv
Detta kanske intresserar dig
3 sätt att hantera brist på självkärlek
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
3 sätt att hantera brist på självkärlek

Brist på självkärlek är grunden för de flesta av våra obehagskänslor. Det är även källan till många konflikter och dåliga beslut i våra liv.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.