Ibland är "jag tror på dig" större än "jag älskar dig"

Ibland är "jag tror på dig" större än "jag älskar dig"
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland är “jag tror på dig och litar på dig” är mer än ett “jag älskar dig”. Vid dagens slut är kärlek inget annat än en etikett när den inte ackompanjeras av meningsfulla handlingar som validerar den.

Handlingar som kommer stärka bandet med omvårdnad och uppmärksamhet. Därför har få fraser högre värde än “jag tror på dig. Jag finns här.”

Alla denna affektiva dynamik inkluderas i vad vi nu kallar för “tillitspsykologi”. Snarare än att vara ett fält inom beteendevetenskap och studien av personligheten, talar vi om en disciplin som tagits från under flera år. Något dessa studier har bevisat är att få saker påverkar hjärnan lika positivt som att uppfatta att vi har ovillkorligt stöd från personerna vi älskar.

“Kärlek behöver inte förstås. Den behöver bara visas.”

Paulo Coelho

När du etablerar ett betydande band till någon, oavsett om det är romantiskt eller vänskapligt, finns det något man tenderar att värdera mest. Det som stärker detta band är att absolut och ovillkorligt lita på den personen. Om detta inte sker, om du vid någon punkt uppfattar en brist på harmoni eller ett tomrum i tilliten, kommer något börja falla samman inom dig.

Alla vill vi ha andras tillit när vi beskriver målen vi vill nå, när saker inte går bra eller när vi säger att vi ska resa oss upp igen… Om detta inte sker, om personen som lyssnar fäller ironiska kommentarer, ignorerar eller tvivlar på oss, börjar hjärnan utsöndra kortisol.

Stresshormonet börjar spruta som en fontän för att varna oss om att något inte står rätt till…

Visa din tillit

“Jag tror på dig och jag finns här till slutet” är värt tusen ord

Tillit är inte bara en fundamental del i romantiska förhållanden. Inom arbetsvärlden är den oersättlig, vilket är något många företag fortfarande inte tar hänsyn till eller uppfattar.

VD:n för Yahoo kräver till exempel att alla anställda ska arbeta i samma grupp med byggnader. Han vill överse varje process i rörelsen noggrant. Han vill att alla avdelningar ska följa samma linje, sida vid sida.

Något som ibland kan verka ologiskt i början har olika nyanser på en psykologisk nivå. Ett motsatt tillvägagångssätt är det hos Richard Branson – grundare för Virgin Group. I hans fall behöver han inte ha alla sina anställda i närheten. De finns faktiskt över hela världen.

Enligt Branson måste vara mänskligt band skapas baserat på tillit. När det kommer till impulsivitet, kreativitet och produktivitet hos en anställd finns det inget bättre än att säga “jag tror på dina färdigheter och din hängivelse, var du än är. Jag tror på dig när du säger till mig att du gör det bästa för det här företaget.”

“Jag tror på dig” är värt mycket mer än ett helt tal. Det är positiv uppmuntran som ger dig vingar för att flyga och rötter för att fortsätta växa. Det ger dig säkerheten att ni båda delar samma syfte, ett gemensamt mål.

Beteendeforskaren Ernest Fehr sade att tillit inte är något som bör tas för givet. Inte när vi älskar något eller när vi bibehåller ett vänskaplig eller arbetsmässig relation.

Tillit kräver vilja och daglig ansträngning. Det är essensen hos en hängivelse baserad på övertygelse.

Medarbetare vid bord

Jag tror på mig själv, men du måste också tro på mig

Att vara i behov av att andra ska tro på en, ens värderingar och sannfärdigheten hos ens handlingar eller ord kommer inte göra dig beroende av deras bekräftelse. Detta är en grundläggande pelare i varje relation. Ett barn behöver det från sina föräldrar för att växa och uppnå självständighet, självkänsla och självsäkerhet.

Medlemmarna i en relation behöver det för att säkra relationen, få stabilitet såväl som lycka.

“Ge mig en plats att stå så skall jag flytta världen.”

-Arkimedes-

Att höra “jag tror på dig” kommer lösa upp rädslor och spänningar när du känner dig vilsen. Ett “jag tror på dig” gör att du känner dig mindre ensam, och gör dig ibland lika exalterad som ett “jag älskar dig” skulle.

Att känna på detta sätt förminskar inte ditt värde eller värdighet alls. För även om det är vitalt att tro på sig själv och sina förmågor, är det även viktigt att uppfatta att rötterna av tillit för speciella människor är solida. Det är viktigt att veta och känna att de kommer finnas där och tro på dig, även när du inte tror på dig själv.

Neurovetenskapen säger dessutom att uppfattning av denna säkerhet och denna typ av uppbackning låter dig släppa ut oxytocin. Det är hormonet som påverkar tillgivenhet, lycka och i slutänden sociala band.

Att ha denna typ av stöd på daglig basis ger form åt en typ av prosocialt beteende som garanterar ditt psykologiska välmående och bättre mental hälsa.

Fåglar på gren

Behovet av stöd finns i ditt genetiska arv

Det kan verka märkligt, men behovet att lita på andra är något som finns i vårt DNA. Att ha stöd från andra personer har alltid varit nyckeln till vår överlevnad. Något som psykologer som är experter inom detta område säger är därför att man för att få tillit från andra måste börja lita på den som står framför oss.

Vi är medvetna om att det ibland är svårt, och än mer så om vi blir svikna någon gång. Detta är dock hur de flesta genuina relationer växer. Det är även hur du uppnår lyckligare relationer och mer solida arbetsprojekt.

Detta kanske intresserar dig
Pistantrofobi: när du är rädd för att lita på andra
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Pistantrofobi: när du är rädd för att lita på andra

Det är inte en enkel sak att lita på någon, men ifall du även lider av pistantrofobi kan det bli till en nästan omöjlig uppgift.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.