Agnosi: oförmågan att känna igen saker

Agnosi: oförmågan att känna igen saker
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad skulle hända ifall du en dag inte kunde skilja ett paraply från en tub? Eller om du plötsligt inte kan känna igen saker baserat på din känsel? Om någonting i den här stilen drabbar dig regelbundet så kanske du lider av en typ av agnosi eller oförmågan att känna igen informationen du uppfattar genom dina fem sinnen.

Ordet agnosi introducerades av Sigmund Freud 1891. Alla dina sinnen fungerar normalt, men din hjärna är oförmögen att känna igen informationen som sinnena erhåller från miljön. Slaganfall, hjärnskada eller brist på syre kan alla orsaka en typ av skada som leder till agnosi.

Ordet agnosi kommer från den antika grekiskan och betyder “frånvaro av kunskap”.

Typer av agnosi

Alla som lider av agnosi går igenom en period av frustration, kraftlöshet och ångest på grund av att de inte är förmögna att tolka vad de ser, känner eller smakar. Det är som om sinnena och hjärnan slutar tala samma språk. Som om de kopplas bort från varandra.

Av den här anledningen, är det vanligt och förståeligt för människor med agnosi att utveckla depression. Trots allt gör den här bortkopplingen det svårt för dem att uppfatta och interagera med världen.

agnosi och dess svårigheter

Det är viktigt att peka ut att ha agnosi inte innebär att alla sinnen plötsligt skadas. Det finns flera typer av agnosi, inklusive:

  • Visuell: oförmåga att namnge eller kategorisera objekt baserade på hur de ser ut. Till exempel att titta på ett tennisrack och inte känna igen att det är ett sådant.
  • Auditivt:  svårigheter att känna igen ljud. Till exempel att inte kunna särskilja olika instrument i en låt.
  • Taktil: oförmågan att identifiera objekt genom beröring. Att till exempel inte kunna skilja på en gaffel eller en sked enbart genom att ta på den.
  • Spatial: svårighet att orientera sig själv och skapa mentala kartor. Till exempel att vara oförmögen att göra en ritning över sitt eget hus.
  • Motorisk: svårigheter att komma ihåg och utföra inlärda rörelser. Också känt som apraxi. Att till exempel försöka sätta på sig en T-shirt på benen istället för på överkroppen.
  • Kroppslig: problem med att identifiera sin egen kropp. Att till exempel tro att ens egna lemmar tillhör en annan person.

“Jag var ett spöke, jag såg på mig själv och såg bara suddiga drag, som om de var spår. Jag såg ett spöke i spegeln, Jag visste inte om det jag tog på var min mun, mina öron eller min näsa.”

-Eshter Chumillas, som lider av visuell agnosi som ett resultat av hjärnhinneinflammation

visuell agnosi

Den bedrägliga hjärnan

Nu när vi har tagit en titt på olika typer av agnosi bör vi nämna att det vanligtvis bara är en av sinnena som påverkas. Det innebär att någon med motorisk agnosi förmodligen inte samtidigt lider av auditiv agnosi. Men det finns alltid några undantag.

Anledningen till att människor vanligtvis bara lider av en typ är att det vanligtvis bara är en del av hjärnan som är skadad.  Om det finns en särskild typ av skada i tinningloben kommer personen förmodligen att ha auditiv agnosi. Å andra sidan kan skada i nackloben mer troligt orsaka en visuell eller spatial agnosi.

Om två områden i hjärnan skadas är det dock möjligt att ha mer än en typ av agnosi. Men finns det ett botemedel? Finns det hopp om substantiell förbättring när hjärnan är så skadad?

Svaret är ja, det finns hopp om förbättring. Detta är tack vare hjälpmedlen som sysselsättningsterapi, samtalsterapi och neurologer kan erbjuda. Kognitiv rehabilitering kan till exempel hjälpa de att lära sig trick för att kunna känna igen ansikten. Det kan vara att fokusera på det mest distinkta draget i ansiktet och lära sig att känna igen det.

Agnosi är inte särskilt välkänt. Dock vet man mycket mer om tillståndet idag än någonsin. Eftersom det finns professionella som hänger sig till att forska och lära sig mer om agnosi finns det ni mer resurser och hjälpmedel som kan göra livet lättare för dem som lider av det, även om deras fall inte kan återställas helt.

“Ibland är jag inte säker på vart jag borde svänga av. Jag går vilse hela tiden.”

-Anne, som lider av spatial agnosi –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.