De psykologiska effekterna av alopeci hos kvinnor

Även om dagens samhälle är mer accepterande av saker som brukade vara tabu, anses det fortfarande vara konstigt att se en kvinna utan hår. Det kan göra det svårt för kvinnor som drabbas av håravfall.
De psykologiska effekterna av alopeci hos kvinnor
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Manlig skallighet är relativt vanligt och i grova drag socialt accepterat, men alopeci hos kvinnor kan vara väldigt svårt att leva med.

Om du tänker på skönhetsstandarderna för kvinnor så är det lätt att förstå vilka problem detta medför.

Alopeci innebär temporär eller permanent håravfall och kan vara lindrigt eller allvarligt. Håravfall anses vara onormalt om du tappar fler än 100 hårstrån om dagen.

Detta estetiska och psykologiska problem kan även signalera en underliggande sjukdom.

Håravfall kan drabba hela skalpen eller begränsas till specifika områden. Alopeci hos kvinnor tenderar att vara kopplat till en ovilja at söka hjälp på grund av skam och låg självkänsla.

Alopeci drabbar även kvinnor

Typer av alopeci hos kvinnor

Det finns flera typer av alopeci hos kvinnor med varierande allvarlighet. Etiologin är heterogen, vilket innebär att de medicinska och estetiska behandlingarna varierar från person till person.

Androgen alopeci

Androgen alopeci kan drabba upp till 50% av alla kvinnor. Det sker vanligtvis under klimakteriet när östrogennivåerna sjunker. Denna typ av alopeci drabbar främst den övre delen av huvudet, men förändrar oftast inte hårlinjen.

I väldigt långt gångna fall kan dock hela huvudet drabbas. En tidig diagnos kan vanligtvis hjälpa till att stoppa utvecklingen, öka densiteten hos hårsäckarna (håren återgår till sin normala bredd) och hjälpa till att stimulera hårväxt.

Ärrbildande håravfall

Ärrbildande håravfall inträffar när fibrös ärrvävnad ersätter hårsäckarna. Ärrvävnaden förhindrar normal hårväxt och detta tillstånd kan vara antingen medfött eller något man drabbas av senare i livet.

De primära orsakerna är mekaniskt trauma (brännskador, kirurgi, etc), autoimmuna sjukdomar (lupus, skleroderma, etc.), bakterieinfektioner, (follikulit), svampinfektioner (ringmask), virus (bältros) och tumörer.

En läkare måste undersöka skalpen för att ställa rätt diagnos.

Fläckvis håravfall

Alopeci areata orsakar runda fläckar av håravfall på kroppen. De kan uppstå varsomhelst men är vanligast på skalpen.

Till skillnad från andra former av alopeci verkar det drabbade området vara friskt; huden är inte flagnande, röd eller inflammerad.

Stress och spänningar kan utlösa denna form av alopeci hos kvinnor såväl som män, men de är inte tillståndets ursprung. Det är återkalleligt eftersom hårsäckarna inte har förstörts, utan fortfarande finns där.

En läkare kan ställa rätt diagnos, men ibland kan en biopsi eller immunologisk studie krävas. Denna typ av alopeci kan ibland leda till alopeci universalis.

Alopecia universalis

Alopecia universalis drabbar 2% av befolkningen och kan vara relaterad till andra tillstånd, som sköldkörtelproblem, typ 1-diabetes, allergier och astma. Den liknar andra dermatologiska sjukdomar som eksem, psoriasis och vitiligo.

Det finns en genetisk predisposition för alopecia universalis. Andra utlösande faktorer är stress, virala infektioner och bieffekter från läkemedel. Vanligtvis börjar det som en liten rund fläck på skalpen.

Denna sjukdom är oförutsägbar och håravfallet kan inträffa plötsligt, växa tillbaka och falla av igen.

Det sker eftersom immunförsvaret attackerar cellerna hos de kapillära folliklarna, som sedan krymper och slutar producera synliga hår.

Folliklarna förblir dock aktiva, och om de får rätt signal så kan de börja producera hår igen. Det kan ske med eller utan behandling på kort eller lång sikt.

Medan patienterna väntar på att håret ska växa tillbaka kan de försöka hitta en behandling som fungerar. Man har provat stamcellsterapi, tillväxtfaktorterapi, hårtransplantation… listan kan göras lång.

En helt läkande behandling för alopeci existerar dock inte än.

Kvinna med håravfall

De psykologiska effekterna av alopeci hos kvinnor

För kvinnor med alopeci kan effekterna vara väldigt negativa. Det må vara någorlunda socialt accepterat att män blir flintskalliga, men samma gäller inte för kvinnor. De kan i värsta fall börja isolera sig eller drabbas av depression.

Tjockt, friskt hår är ett utseendemässigt attribut som värderas högt som en symbol för femininitet.

Att förlora håret är kopplat till klimakteriet och infertilitet, och som ett resultat kan drabbade kvinnor undvika att gå till bl.a. badhuset, stranden eller gymmet.

Det kan få dem att isolera sig socialt.

Psykologi och dermatologi går hand i hand. Det är viktigt att komma ihåg att nervsystemet och huden kommer från samma embrioniska lager.

Ursprunget för fläckvis håravfall har en autoimmun etiologi, men studier har visat vikten av psykologiska faktorer för detta tillstånd. Många patienter tar upp akut stressiga situationer när de delar med sig av händelseförloppet.

Stress, vare sig den orsakas av arbetslöshet, en traumatisk separation eller en närståendes dödsfall, kan orsaka immunologiska förändringar. Detta försvagar immunsystemet och kan få T-cellerna att attackera hårsäckarna.

Om man tänker på det faktum att håravfall påverkar en persons fysiska utseende negativt, är det enkelt att förstå hur få kvinnor som är utrustade för att hantera denna förlust.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.