Psykosocialt ingripande inom mental hälsa

Trots den växande normaliseringen av psykiska sjukdomar så är psykosociala ingrepp fortfarande outforskade. Därför har vi valt att prata om den roll som de kan spela vid psykologiska ingripanden.
Psykosocialt ingripande inom mental hälsa

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är psykosocialt ingripande och varför är det så viktigt för mental hälsa?

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) så inkluderar hälsoaspekter även fysiska, mentala och sociala faktorer, och handlar inte bara om sjukdomar.

För att kunna uppnå eller bevara detta tillstånd så kan du använda olika strategier inom olika fält. Ett av dessa kunskapsfält och dess applicering är just psykologiska ingripande inom mental hälsa.

Innan vi går vidare med ingripande inom mental hälsa så är det viktigt att vi är medvetna om vad psykosociala ingripanden handlar om.

Enligt Alvis (2009) så är psykosocialt ingripande en process som används för att utveckla människors förmåga.

Den låter personerna ta kontroll över sin individuella och sociala miljö. Detta ökar folk välmående och livskvalitet, och ger dem de redskap som de behöver för att lösa problem och utföra förändringar i sina sociala miljöer.

“Det som den mentala hälsan behöver är mer solljus, mer uppriktighet och mer ohämmad konversation.”
-Glenn Close-

Vad är mental hälsa?

Som Oramas, Santana och Vergara (2013) sade så innebär den mentala hälsan att man lär sig om verkligheten och sedan omvandlar den genom konfrontation, hantering och integration av konfliktlösningar.

Det handlar både om de som är interna för individen samt de som individen omges av. Då denna inlärningsprocess störs eller individen misslyckas med att uppnå sina åtaganden så kan man börja tala om en sjukdom.

Andra, som Riviera, sade något likartat: att mental hälsa ses som förmågan att bibehålla dialektiska och omvandlande relationer med världen, som gör att han kan lösa sina individuella interna motsägelser samt de som är relaterade till hans sociala sammanhang (citerat av Oramas, Santana och Vergara 2013).

Enligt WHO är den mentala hälsan definierad som “ett tillstånd av välmående där varje individ inser sin egen potential och kan hantera livets vanliga stressmoment, arbeta produktivt och bidra till sin omgivning.”

Man som blundar.

Människors förmågor att hantera dagliga konflikter och omvandla sin verklighet är av stor vikt, men det finns andra avgörande faktorer när det kommer till den mentala hälsan:

Det psykologiska och det sociala

De psykosociala ingripandena utförs genom två sammanflätande sammanhang: det psykologiska och det sociala. Individen måste börja tänka på hela sin sociala miljö och den miljö som han beblandar sig med.

Då man gör ingrepp så är det viktigt att man kommer ihåg hur viktig primärvården är. Detta är den vårdtjänst som ligger närmast till hands. Därefter kommer specialister att utvärdera patienten.

Något som vi måste tänka på är att det är viktigt att de olika hälsoexperterna är koordinerade i sitt arbete för att man ska kunna uppnå de satta målen.

Det kan var viktigt med farmakologisk behandling (som alltid skrivs ut av en läkare såklart) så är det viktigt att vi inte glömmer bort relevansen med psykosociala ingrepp.

Som indikerat i guiden för Goda praktiker inom intervention hos personer med psykiska sjukdomar (106) så måste detta ingrepp inkludera socialt stöd, övervakning och social rehabilitering.

Det främsta målet med denna praktik är att bidra till autonomin hos en person som lider av psykiska sjukdomar.

Olika behov från fall till fall

Individerna måste få individuell och personligt stöd. Här är några saker som vi måste tänka på:

Personer i möte.

Psykosociala ingripanden hos personer med psykiska sjukdomar inkluderar:

 • Aktiviteter relaterade till deras levnadssituation: övervakning och assistans medan de söker efter en bostad, etc.
 • Dagliga aktiviteter.
 • Stöd för instrumentella dagliga aktiviteter.
 • Övervakning och träning gällande hur de ska ta medicin
 • Råd då de arbetar med organisation och tidshantering
 • Träning för det sociala livet och familjelivet
 • Socio-juridiska råd

Människor är nuförtiden mer medvetna om hur viktigt det är med mental hälsa än de var för några år sedan. Det finns dock mycket kvar att lära sig och förstå när det gäller psykiska sjukdomar.

Som samhälle blir vi alltmer empatiska, toleranta och informerade gällande detta ämne.

Utav denna och andra anledningar så är det viktigt att man hjälper de som behöver det att uppsöka en psykolog och att man får dem att förstår hur viktiga ingripande inom mental hälsa verkligen är.

“Psykiska sjukdomar är inget att skämmas för, men stigman bör vi alla skämmas för.”
-Bill Clinton-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alvis. A. (2009). Aproximación teórica a la intervención psicosocial. Poiésis, 9(17).
 • Bernal, P., Diana, J. J., Carroza, E., Fábregas, D., Fernández, C., González, C., Jímenez, A., Jurado, P., López, P., Luque, S., Pareja, N., Rosa, J.J., Ruíz, F., Sánchez, N., Torres, A. y Torres, S. (2016). Guía de Buenas prácticas en intervención por personas con enfermedad mental. Feades Andalucia Salud Mental.
 • Hernández, B. (2013). El Trabajo Social en la intervención psicosocial con personas con trastorno mental severo: una reflexión sobre el papel de las familias. Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social, (52), 314-325.
 • López, M., & Laviana, M. (2007). Rehabilitación, apoyo social y atención comunitaria a personas con trastorno mental grave: propuestas desde Andalucía. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría27(1), 187-223.
 • Oramas, A., Santana, S, & Vergara, A. (2013). El bienestar psicológico, un indicador positivo de la salud mental.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.