Älska dig själv oavsett var du befinner dig i livet

Gå aldrig hemifrån utan att ta med dig en rejäl dos av kärlek till dig själv som person. Låt inte någon ta den ifrån dig och låt inte smärtsamma relationer göra den urvattnad. Idag ska vi tala om hur du kan ta vara på denna grundläggande aspekt av din psykologiska struktur.
Älska dig själv oavsett var du befinner dig i livet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Älska dig själv oavsett var du är och vilka omständigheter du lever under. Fyll dig med denna positiva emotionella energi som din självbild och din självaktning genererar. Lämna inte kvar den hemma och anförtro den för allt i världen inte åt en främling. Den kärlek som du hyser för dig själv tillhör bara dig och det är ditt ansvar att ta hand om den och göra den starkare för var dag.

Filosofen Michel de Montaigne hävdade att “ det viktigaste i världen är att veta hur man tillhör sig själv”. Detta är något som ingen lär dig i skolan. Att odla kärlek till den egna personen borde ingå som en del i den centrala läroplanen för alla akademiska program. För om det är något vi säkert vet så är det att människor vanligtvis antingen negligerar kärleken till sig själva eller också har för mycket av den.

Det är sunt att älska dig själv, att uppskatta dig själv och att känna dig värdefull och förtjänt av allt du önskar. Det som är osunt är att blåsa upp ditt ego och att ha så höga tankar om dig själv att du inte värdesätter andra. En överdriven egenkärlek kan till och med få dig att känna dig berättigad att åsamka andra skada.

Kärleken till dig själv är något du bör skydda och vårda för att du inte ska underskatta dig själv, men också för att hindra dig från att bli högmodig.

Om du saknade detta fantastiska verktyg som ditt psyke tillhandahåller dig skulle din personlighet gå i upplösning. Som grundaren av humanistisk psykologi, Carl Rogers, påpekade behöver människor känna sig värdefulla och kapabla för att kunna bygga ett meningsfullt liv.

Man måste vårda kärleken till sig själv

Älska dig själv oavsett var du är

Kanske förvånar det dig att många människor lever sina liv utan att någonsin förstå att kärleken de hyser för sig själva är avgörande för deras förhållanden till och känslor för andra personer. Om du inte älskar dig själv som du bör, förväntar du dig att andra ska ge dig det du saknar. Så kommer aldrig att ske, utan detta leder bara till ändlöst lidande och medberoende relationer.

Till slut nöjer du dig med att acceptera så mycket kärlek som du tycker dig förtjäna. Du finner dig också i vänskaper som inte berikar ditt liv, eftersom du inte tror att du kan hoppas på något bättre. Samma sak händer i ditt arbete och i alla andra aspekter av ditt liv. Om du inte älskar dig själv blir allting förvrängt. Du vänjer dig helt enkelt vid att leva ett nödtorftigt liv; ett där du överlever men som inte ger dig någon tillfredsställelse eller lycka.

Vi har alla en hejarklack i våra liv, som eggar oss till att älska oss själva mer, som manar oss att försöka. “Om du älskade dig själv skulle allt detta inte hända dig!” Kanske instämmer du med dem, men hur bär man sig åt? Vad är den magiska formeln för att bli mer kärleksfull gentemot sig själv? Är det att se sig i spegeln och säga till sig själv att man är värdefull? Att allt som tittar tillbaka på en är perfekt precis som det är? Svaret är nej. Kärlek till den egna personen handlar inte bara om att acceptera och uppskatta sina fysiska egenskaper.

Hur du tränar dig i att älska dig själv

Att älska dig själv oavsett allt är något som går utöver det att känna dig nöjd med den du är eller det du har. Det är ett tillstånd av ständig uppskattning för allt du gör, för alla de saker som inverkar på din personliga utveckling. Det är en dynamisk process som närs och förfinas genom att du arbetar med att definiera vad du förtjänar. Allt detta hjälper dig med dina psykologiska styrkor.

Om du inte älskar dig själv i alla stunder och i alla situationer, så blir du till slut en person som du ogillar. Det blir som om du hade en tvillingbror som tolererar saker som gör honom illa, som inte kämpar för det han vill ha och som håller till godo med människor som inte är värdiga honom.

Därför är det viktigt att komma ihåg de grundläggande principerna för att kunna älska sig själv:

  • Självkännedom. Med detta förstås att vara medveten om dina tankar, känslor och behov i alla lägen. Genom att komma i kontakt med dig själv kan du rätta dina handlingar och insatser efter dina behov.
  • Självaktning. Detta är själva drivkraften som gör att du kan älska dig själv. I stort sett är det en uppskattning för den du är och din föreställning om hur andra ser dig. Denna bedömning av hur du uppfattar dig själv är något du bör vara medveten om varje dag.
  • Egenvård. Egenvård handlar om mer än bara det att äta nyttig mat och hålla sig frisk. Den förutsätter att du är uppmärksam på dina känslor och medveten om dina tankar. Konsten att ta väl hand om sig själv är att fästa vikt vid sin psykiska och emotionella hälsa och att förvissa sig om att man aldrig brister i kärleken till sig själv.
Man måste älska sig själv för att leva i harmoni med andra

Lycka innebär balans

Kom ihåg att alltid älska dig själv. Om man inte bryr sig om att älska sig själv medför det bara lidande. Du bör också komma ihåg att inte ha för höga tankar om dig själv, eftersom detta kan orsaka andra människor lidande. Forskaren William Campbell har genomfört en studie vid University of Texas som pekar på just detta.

Studien lägger också fram en mer specifik idé om vad som händer när man älskar sig själv för mycket. De hävdar att människor som är överdrivet egenkära inte nödvändigtvis är narcissistiska. Narcissister har en benägenhet att utnyttja andra människor för att kompensera för sina egna brister, varigenom de suger energin ur dem i sin närhet. Emellertid tror människor med uppblåst egenkärlek att de är bättre än andra, såväl intellektuellt som moraliskt. De skiljer sig från narcissister i det att de inte försöker kontrollera andra. Men samtidigt skapar deras attityd en tröttsam miljö, då de alltid strävar efter att överträffa människorna som omger dem. Detta är opassande och inte något vi vill rekommendera.

Nyckeln är att upprätta en balans. Älska dig själv oavsett vad som sker och respektera andra, så kommer du att finna lyckan. Försök att hitta en plats i världen som gör att du kan uppnå dina mål, men på samma gång leva i harmoni med andra människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campbell, W. K., Rudich, E. A., & Sedikides, C. (2002). Narcissism, self-esteem, and the positivity of self-views: Two portraits of self-love. Personality and Social Psychology Bulletin. SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.1177/0146167202286007

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.