Att ändra dina upplevelsers mening är viktigt

Att ändra dina upplevelsers mening kan ge dig modet till att påbörja en fantastisk metamorfos.
Att ändra dina upplevelsers mening är viktigt
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vem har inte känt behovet av att byta ut obehagliga upplevelser mot andra som är lite trevligare? Man kanske inte kan förändra denna verklighet genom ens beteende, men att ändra dina upplevelsers mening är något som går.

Psykologin har lärt oss hur man gör detta med hjälp av ett kognitivt och humanistiskt tillvägagångssätt. Psykoanalysen har också visat oss hur man kan förändras.

I den här artikeln kommer vi visa dig vad det innebär att ändra dina upplevelsers mening. Vi kommer också berätta gör dig hur psykologin har bidragit till detta.

Till sist kommer vi förklara hur man förändrar deras innebörd och vad det finns för fördelar med detta.

Att ändra dina upplevelsers mening: vad det hela handlar om

Målning av bedrövad kvinna.

När vi pratar om att ändra dina upplevelsers mening så menar vi att man ska se dem från ett nytt perspektiv, ett som är mindre stressande och utmattande.

Du upplevde kanske något som gjorde att du led. Du kan inte ändra det som har hänt, men du kan omvandla det. Hur? Genom att se det som en möjlighet att lära sig något.

Det lärde dig definitivt något värdefullt. Genom att se händelsen på detta vis så kommer du minska din smärta och detta kommer hjälpa dig att gå vidare.

Var och en av dina erfarenheter är relaterade till en känsla, och den mening som du ger varje upplevelse kommer alltid vara knuten till den.

Om du ger den en annan innebörd så kommer du därför kunna fokusera på en annan känsla. Du kan exempelvis gå från ledsamhet till glädje. Tanken här är att omvandlingen ska bli positiv.

Bidrag från olika discipliner

Ett av målen med psykologin är att studera en persons beteende, tankar och känslor. Psykologins olika avgreningar har varit till stor hjälp med detta:

 • Kognitiv psykologi. Inom terapin finns det en teori som kallas kognitiv omstrukturering där en person identifierar aspekter i sitt liv som inte fungerar med hjälp av en terapeut. Då de har blivit identifierade så börjar man byta ut dem mot nya som är mer lämpliga. Den emotionella belastningen kommer då att minska.
 • Humanistisk psykologi. Denna utgörs av flera grenar som fokuserar på människans potential. En av dem är logoterapin. Dess grundläggande princip är att göra livet meningsfullt. Med andra ord föreslår den att vi alla kan hitta en mening som kommer hjälpa oss att komma över motgångar.
 • Psykoanalys. Denna avgrening av psykologin hjälper med att ändra dina upplevelsers mening. Det handlar om allt från att gå in på de djupaste delarna av ens varande till att bli medveten om omedvetna karaktärsdrag och eventuella försvarsmekanismer. Det är en typ av förvandling eftersom man kan börja se allt från ett annat perspektiv.
 • Den integrala psykologin ger dig ett sätt att ändra dina upplevelsers mening genom att expandera din medvetenhet och andlighet.

Var och en av dessa avgreningar går in på djupet gällande en persons varande för att ge hans upplevelser en ny mening.

De börjar alla med självkunskap eftersom man kan börja med omvandlingen genom att lära känna sig själv bättre.

Det är inte alltid som du kan göra detta själv. Vissa situationer kommer ligga utanför din räckvidd antingen för att de är traumatiska eller för att de ger upphov till en överflödande glädje.

Det är viktigt att man ber om hjälp om man känner sig på detta sätt.

Hur man ger händelser en ny innebörd

Målning av kvinna med paraply.

Här är några olika förslag:

 • Lär känna dig själv.
 • Uppskatta dig själv.
 • Tänk sedan på vad som är giftigt för dig och hur du skulle kunna förändra detta.
 • Sätt gränser.
 • Gör en lista på prioriteter för att upptäcka vilka känslor och upplevelser som håller på att stagnera.
 • Lär dig sedan att hantera dina känslor.
 • Ge dig själv sedan ordentligt med tid.
 • Be till slut om hjälp.

Det kan tyckas svårt, men det är det inte. En stor del av dess komplexitet har att göra med behovet av att gå på stigar där man aldrig gått förr. Man måste därför tappa bort sig och finna sig själv igen, om och om igen.

Fördelarna med att ändra dina upplevelsers mening

Det är viktigt att ändra dina upplevelsers mening för att du ska kunna förvandlas. Det är ditt val att antingen förvandlas eller att fortsätta stagnera och inte kunna flyga.

Håll modet uppe och utforska dig själv till fullo. Du kommer hitta en mening som motiverar dig. Förstärk din uthållighet och använd den då det uppstår svårigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bados López, A. & García Grau, E. (2010). La técnica de la restructuración cognitiva.
 • Frankl, V. (2015). El hombre en búsqueda de sentido. Herder Editorial.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.