Antiinflammatoriska medel som behandling av depression

Endast 60 % av de personer som behandlas med antidepressiva läkemedel och kognitiv terapi upplever en lindring av sina symtom. Därför bör patienter söka andra behandlingsalternativ. En lösning skulle kunna vara antiinflammatoriska medel.
Antiinflammatoriska medel som behandling av depression

Senaste uppdateringen: 07 april, 2020

Många forskare har under en tid fokuserat sina ansträngningar på att försöka förstå varför människor lider av inflammation under depressiva episoder. I denna artikel får du veta lite om eventuella fördelar med att använda antiinflammatoriska medel som behandling av depression.

Den konventionella behandlingen av depression består i antidepressiva läkemedel och kognitiv terapi. Dock har vissa studier visat att denna behandlingsform bara är effektiv för ca 60 % av patienterna. Med andra ord har 40 % av patienterna inte någon nytta av behandlingen. Det är värt notera att depressiva tillstånd kan resultera i självmord.

För människor med svår depression är det en stor andel som inte får någon effektiv behandling. Depression är något som 350 miljoner människor i världen lider av, vilket innebär att var tionde vuxen drabbas. Sammanfattningsvis kan man säga att depression är ett komplext ämne och människor bör söka andra behandlingsalternativ som kan hjälpa dem att må bättre.

Studier pekar på att det finns en koppling mellan depression och inflammatoriska tillstånd i hjärnan

Antiinflammatoriska medel som behandling av depression: kopplingen mellan inflammation och depression

Som vi redan poängterat så är det flera studier som pekar på att det finns en koppling mellan depression och inflammatoriska tillstånd i hjärnan. Det har länge varit oklart om depression kan vara en följd av inflammation eller om det tvärtom är så att depressionen orsakar det inflammatoriska tillståndet.

Sett ur ett vidare perspektiv är depression en störning som beror på olika faktorer, där flera psykosociala, genetiska och biologiska aspekter spelar in. I tillägg till dessa kan stress vara en utlösande faktor. Sammanfattningsvis kan man säga att de olika aspekterna, i kombination med stress, sänder inflammatoriska signaler till hjärnan.

En del patienter som diagnosticerats med egentlig depression uppvisar fler inflammatoriska markörer i blodet. Bland dessa märker man inflammatoriska cytokiner, vilka kan inverka på centrala nervsystemet och det neuroendokrina systemet. Likaså kan man observera ökade nivåer av C-reaktivt protein och interleukiner i kroppen.

Användningen av antiinflammatoriska medel som behandling av depression

Det betyder att teorin om sambandet mellan inflammation och depression öppnar möjligheter för en rad olika terapeutiska alternativ som kan hjälpa vid behandlingen av depression. Detta är särskilt viktigt för de patienter som inte svarar på behandling med konventionella antidepressiva läkemedel.

Nedregleringen av de proinflammatoriska cytokinerna ökar effekten av de antidepressiva läkemedlen och förbättrar det mentala tillståndet hos personer som lider av depression. Detta är en koppling man upptäckt vid behandlingen av cancer och infektioner. Under dessa behandlingar lade sjukvårdspersonalen märke till att patienterna som gavs alfa-interferon uppvisade depressionsliknande symtom.

Antiinflammatoriska medel som behandling av depression kan innefatta en kost rik på omega-3

Idag är det fler forskare som studerar de terapeutiska fördelarna med att använda antiinflammatoriska medel som behandling av depression. Olika tester som utförts på djur har visat att inflammatoriska cytokinhämmare resulterar i färre depressiva beteenden och andra stressreaktioner.

Dessa inflammatoriska cytokinhämmare, även kallade antiinflammatoriska cytokiner eller anticytokiner, används ibland hos patienter med autoimmuna sjukdomar, som t.ex. reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och psoriasis. Studier har påvisat att dessa medel kan ha betydande antidepressiva effekter hos sådana patienter jämfört med placebo.

Omega-3 som en kompletterande behandling vid depression

I en del studier föreslår man ett tillskott av omega-3 som ett behandlingsalternativ tack vare dess antiinflammatoriska egenskaper. I flera studier utgår man från att det depressiva tillståndet orsakas av en brist på fleromättade omega-3-fettsyror. Omega-3-fettsyror har visat sig vara mer effektiva vid depressiva episoder. Följaktligen kan omega-3-fettsyror påverka immunförsvaret, genom att reducera vissa cytokiner och inflammatoriska prostaglandiner och ändra andra molekylära mekanismer.

Meditation är en alternativ behandlingsform för depression

Dessa behandlingsalternativ kräver mer forskning. Depression är ett komplext tillstånd och inflammation har alltför många diffusa symtom för att man ska kunna fastställa ett klart samband mellan de båda. Det är värt att notera att det också handlar om ett öppet terapeutiskt fält med många olika åsikter och stora förhoppningar inför framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pérez-Padilla, Elsy Arlene, Cervantes-Ramírez, Víctor Manuel, Hijuelos-García, Nayeli Alejandra, Pineda-Cortés, Juan Carlos, & Salgado-Burgos, Humberto. (2017). Prevalencia, causas y tratamiento de la depresión Mayor. Revista biomédica28(2), 73-98.
  • Miller, A. H., Maletic, V., & Raison, C. L. (2010). La inflamación y sus desencantos: papel de las citocinas en la fisiopatología de la depresión mayor. Psiquiatría Biológica17(2), 71-80.
  • Villa, B. A. D., & González, C. G. (2012). Actualidades en neurobiología de la depresión. Revista latinoamericana de psiquiatría11(3), 106-115.
  • Martínez, V. B. (2016). Ácidos grasos omega-3 como tratamiento complementario de la depresión:¿ qué evidencia tenemos?.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.