Fakta om och användningar för haloperidol

Fakta om och användningar för haloperidol

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Läkemedlet haloperidol är en antipsykotisk och neuroleptisk medicin. Det är därför användningar för haloperidol inkluderar att behandla symptom vid schizofreni, som hallucinationer och irritation.

Det upptäcktes 1958 av Paaul Janssen och är typiskt antipsykotisk. Det är ett medel som blockerar det centrala nervsystemet, så medicinen har därför en sövande effekt.

Denna effekt används för att behandla aggressivitet och irritation.

Användningar för haloperidol

Hos personer som är över 18 års ålder inkluderar användningar för haloperidol följande tillstånd:

 • Schizofreni
 • Förvirringstillstånd som inte kan behandlas med terapier utan medicinering
 • Maniska episoder som är relaterade till en bipolär störning
 • Aggressivitet och psykotiska tillstånd hos patienter med Alzheimers, demens och vaskulär demens.
 • Tourette-syndrom som inte kan behandlas med andra former av behandlingar.
 • Huntingtons sjukdom som inte kan behandlas med andra former av behandlingar.
Kemisk struktur.

Hos barn skriver experterna ut haloperidol som en sista utväg då de andra behandlingarna inte fungerar eller då patienten uppvisar en intolerans mot dessa behandlingar.

 • Schizofreni hos tonåringar mellan 13 och 17 år.
 • Aggressivitet hos barn och tonåringar i åldrarna 6-17 som även lider av autism eller någon form av utvecklingsstörning.
 • Tourettes syndrom hos barn och tonåringar vid 10 till 17 års ålder.

Forskarna studerar för närvarande också användningen av haloperidol för att förhindra hallucinationer.

I låga doser verkar det som att det är användbart för att minska effekterna hos högriskpatienter och patienter som ska genomgå kirurgi.

Det kan också hjälpa med att förhindra yrsel och kräkningar, speciellt efter kirurgi och kemoterapi. Flera studier har bekräftat hur effektivt och säkert det är som behandling.

Verkningsmekanismer

Haloperidol är blockerar upptagningen av dopamin och minskar dess nivåer i hjärnan.

Haloperidol minskar därför vanföreställningar och hallucinationer. Det lugnar även det psykomotoriska systemet, vilket är bra i fall med schizofreni och bipolär störning.

Bieffekter

Haloperidol kan precis som nästan alla andra psykotropiska mediciner ha en del bieffekter. Dess har att göra med verkningsmekanismen. Faktum är att de flesta av biverkningarna beror på dopaminblockeringar i andra delar av kroppen.

De vanligaste bieffekterna är:

 • Insomnia
 • Irritation
 • Migrän
 • Hyperkinesi

Andra mindre vanliga reaktioner inkluderar:

 • Psykotiska störningar
 • Depression
 • Viktökning
 • Hypertoni
 • Dystoni
 • Sömnighet
 • Urinretention
 • Erektil dysfunktion
 • Illamående och kräkningar
 • Försämrad syn
Person med ångest.

Haloperidol och andra läkemedel

Experterna rekommenderar inte att man tar denna medicin med andra antipsykotiska mediciner eftersom det kan förvärra reaktionernas intensitet.

Behandlingar med haloperidol bör inledas med en mindre dos. Läkaren kommer sedan att föreslå att man ökar den i enlighet med patientens behov, och kommer även att utvärdera relationen mellan fördelarna och behandlingens kostnad.

För att undvika bieffekter så måste dosen alltid vara så låg som möjligt.

Läkarna måste vara försiktiga när de skriver ut haloperidol till äldre patienter och unga barn. Faktum är att de måste justera dosen och vara vaksam på eventuella bieffekter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.