Hildegard av Bingen: ett kvinnligt universalgeni

Hildegard av Bingen lade grunden till den kvinnliga hälsan och anatomin. Hon var medeltidens kvinnliga vetenskapliga pionjär.
Hildegard av Bingen: ett kvinnligt universalgeni
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hildegard av Bingen var en abbedissa på 1100-talet. Hon var även filosof, teolog, kompositör och poet. Vissa säger att hon dessutom var en pionjär inom opera, sexologi och vetenskaplig naturhistoria.

Ända sedan hon var en liten flicka så hade hon haft ett väldigt stort intresse för kunskap. Hon ville förstå naturen. Trots faktumet att hennes föräldrar skickade henne till kyrkan vid en tidig ålder så lyckades hon hitta de resurser som krävdes för att utveckla sin intelligens och förbättra sina tankar, sin vision och de mystiska meddelanden som hon fick ta emot under livet.

Hildegard av Bingen lämnade ett stort arv efter sig. Hon är ett tydligt exempel på hur kvinnor alltid har kunnat bidra till den vetenskapliga utvecklingen trots de hinder som satts i deras väg.

“I samma vision förstod jag skrifterna från profeterna, Gospeln och de andra helgonen, och vissa filosofer, utan mänskliga instruktioner. Och jag utvecklade några av dem, trots att jag hade väldigt lite kunskap om litteraturen, som en obildad kvinna hade lärt mig.”
-Hildegard av Bingen-

Målning av Hildegard.

Hildegard av Bingen

Hon föddes 1098 nära floderna Nahe och Rhen i Bermersheim, Tyskland. Hon led av flera allvarliga hälsoproblem sedan tidig ålder. Under de första åren av livet tog en abbedissa vid namn Jutta av Spanheim hand om henne och lärde henne musik och latin, men inte att skriva. Hon lärde sig därför detta själv.

Vissa skrivna dokument, som det av munken Theoderich av Echternach, hävdar att han hon fick uppenbarelser sedan hon var åtta år gammal. Hon var alltid medveten och vaken under dessa uppenbarelser. De var väldigt intensiva syn- och hörselhallucinationer som hon hade under hela sitt liv.

En uppenbarelse som förändrade allt

Då Hildegard av Bingen blev vuxen så försvann hennes fysiska smärta. Det var ett uppvaknande för henne. Detta lät henne fokusera på det som han hade störst passion för: kunskap. Hon hade böcker inom vetenskap, naturhistoria och grekisk kosmologi, vilket gjorde att hon kunde utbilda sig själv och utveckla en vetenskaplig vision.

Hennes uppenbarelser försvann aldrig, utan blev bara starkare. Det var dock endast abbedissan Jutta och Hildegards mentor, munken Volmar av Disibodenberg, som kände till dem. Hon fick sin största uppenbarelse vid 38 års ålder, då hon såg sig själv omgiven av ljus. En röst sade till henne att hennes uppgift var att skriva och dela med sig av sin kunskap med världen.

Hildegard kloster.

Disibodenberg-abbedissan: ett universalgeni med påvens välsignelse

Kort efter att hon hade fått denna uppenbarelse gick Jutta bort, och Hildegard av Bingen tog hennes plats. Påven blev till slut informerad om hennes mystiska erfarenheter. Han var så chockad att han gav henne rätten att dokumentera allt som hon hade sett under sina 16 uppenbarelser.

Hildegard skrev sin första bok Scivias 1141. I den här boken pratade hon om en typ av kosmologi som var baserad på den grekiska kulturen. Hon förklarade att jorden utgjordes av fyra element: vind, eld, vatten och jord. Hon nämnde också att denna himlakropp hade olika lager av luft och vatten. Det var en fantastisk insikt på denna tid.

Då hon hade påvens välsignelse så slutade folk också att anklaga henne för att vara en kättare. Abbedissan Hildegard av Bingen var Guds röst för många personer. I ett samhälle som karaktäriserades av vidskeplighet så hade hon en exceptionell röst som andra saknade och som hon verkligen visste hur hon skulle nyttja.

Sybil av Rhen

Faktumet att kyrkan var på hennes sida gjorde Hildegards arbete väldigt populärt i Europa. Hon blev därför berömd och folk började kalla henne Sybil av Rhen.

Det var en kvinna som visste vad hon ville ha. Hon ville lämna Disibodenberg och bygga sitt eget kloster. Denna dröm blev till verklighet då hon till slut bestämde sig för att bygga Eibingens kloster i Tyskland.

Hildegard av Bingen utforskade fälten medicin och naturvetenskap ytterligare och blev en helare. Vid femtio års ålder började hon resa genom Europa med målet att sprida fred och dela med sig av sin kunskap inom vetenskap och mediciner vart hon än gick.

Hildegard av bingen: Den första sexologen

Hennes mest prisade verk var Physica (Liber simplicis medicinae). I denna encyklopedi beskrev hon om sjukdomar och växters medicinska egenskaper. Hon tog också upp vikten av att koka vatten för att behandla smärtor och rengöra kropp och sår.

Hildgard beskrev vidare orgasmer som något vackert som både män och kvinnor borde njuta av. I medicinböcker som Causae et curae gav hon viktig information om menstruation och amenorré.

Målning av man.

Hildegard av bingen: profet och helgon

Hildegard av Bingen gick bort vid 81 års ålder. Hon försvarade de personer som blivit bannlysta, men hon var alltid prisad av påvar, kungar, adelsmän och vanligt folk.

Faktum är att påve Benedict XVI år 2010 refererade till Hildegard av Bingen som profet och helgon, och gjorde henne till doktor inom kyrkan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barona, J. L. (2006). Hildegard von Bingen (1098-1179), mística, ciencia y medicina en la Edad Media, Mètode 50, 2006
  • King-Lezneier, Anne H (2001) Hildegard of Bingen: An Integrated Vision, Liturgical Press
  • Maddocks, Fiona (2001) Hildegard of Bingen: The Woman of Her Age, Doubleday

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.