Att samexistera i fred, du måste bidra och inte dra ifrån

Att samexistera i fred, du måste bidra och inte dra ifrån

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Jag är vid en punkt i livet där halvsanningar, falska utseenden och vinstsökande börjar att bli utmattande. Denna värld närs ofta av mörka dagar och intermittenta personer. Jag vill därför samexistera i fred med personer som vet hur man lägger till och inte drar ifrån. Jag vill ha band som är min fyr för att kunna bygga en friare horisont, full av hopp.

Experter inom socialpsykologi och ledarskap påminner oss om en känsla som vi alla har upplevt iallafall en gång. Det finns utan tvekan personer som skapar en odefinierbar påverkan när de kommer in i rummet. “Att ha ett inre ljus” verkar ibland autentiskt och trovärdigt. De är en närvaro som, av någon anledning, sänder ut lugn och harmoni.

“Vi kommer in i denna värld för att samexistera i harmoni. De som känner till detta faktum grälar inte bland sig själva.”

-Buddha-

Vad är kognitiv medvetenhet?

Personer som utövar denna positiva influens har valt detta tillstånd medvetet. De är i god ställning med sig själva, det finns inte några konflikter, ingen bitterhet. Det finns bara en inre balans som de kan sända till andra personer runt omkring dem.

Dessa personer är, utan tvekan, individer som vet hur man lägger till. De för med sig kohesion i varje scenario och får sina små omgivningar att flöda. De är oftast väldigt skickliga när det gäller att “öppna sina emotionella paraplyn”. Detta skyddar dem från andras onda handlingar och manipulation.

Vi rekommenderar att du reflekterar över detta och lär dig några strategier från denna typ av person.

Träd

Att veta hur man gör för att bidra och samexistera i fred implicerar att man sätter gränser

Vi lever i en komplex värld, inom territorier som har blivit välsignade med en energetisk last. Denna last kan vara positiv eller negativ baserat på typen av mänsklig interaktion som uppstår inom den. Vi vet även att vissa etiketter är väldigt populära nuförtiden. Som de klassiska “giftighet” eller “giftiga personer”. Men bortom dessa polemiska termer så står en sak klart, och vi måste acceptera det. Det kommer alltid att finnas personer som fyller vår existens med bitterhet, direkt eller indirekt.

Det finns personer som inte vet hur man lägger till. Det vet vi. Vänner, kolleger eller familjemedlemmar som inte förstår, och de kommer aldrig heller att förstå, att för att samexistera i fred, är det inte tillräckligt att bara att tillfredsställa sina egna personliga behov till varje pris. Det bör dock sägas att det ibland bakom den där “giftiga personen” finns ett konkret problem. Exempelvis, förklädd depression, som utan tvekan kräver vår empati.

Vi måste läsa mellan raderna och inte automatiskt dra slutsatser. Den där platsen där vi lämnar vissa personer ensamma med sina missöden. Å andra sidan måste vi använda våra sköldar för att inte bli påverkade av negativitet. Att samexistera kräver även att man vet hur man förstår och är empatisk. Det handlar inte om att sätta gränser utan att man först känner till vad källan till problemet är.

Samexistera i fred

Personer som vet hur man skiner, personer som vet hur man gör för att samexistera i fred

Vi pratade först om personer som vet hur man skiner och som använder sin kognitiva medvetenhet. Detta är ett användbart redskap som vi alla bör lära oss att omsätta i praktiken. Vi bör alla lära oss hur man gör det för att bidra till våra vardagliga miljöer med en energi som skapar kohesion. En energi som även ger oss möjligheten att försvara oss själva med respekt, med autentisk emotionell intelligens.

Stor är den som inte behöver stänga av andra personers ljus för att skina.

Vi kommer nu att inbjuda dig till att reflektera rörande de dimensioner som formar detta beteende som är så fullt av harmoni, av inre balans.

Samexistera i fred på paraply

Hur man utvecklar en hälsosam och användbar kognitiv medvetenhet

För att skapa en bra påverkan i våra vardagliga sammanhang och främja det där behovet av kohesion, är det nödvändigt att vi först “fyller oss själva med kohesion”. Med andra ord, att veta vad som händer i vår inre värld. Vi bör lära oss att vara mer kognitivt medvetna.

För att kunna lägga till och inte dra från, bör vi inte bara tänka på den yttre världen. Det handlar inte bara om att leva med all god vilja du kan ta fram för att hjälpa andra och “göra gott”. Den som bara fokuserar på det yttre nekar ofta sig själv, och harmonin kommer då också att försvinna.

Det är därför nödvändigt att utveckla ett autentiskt inre lugn, för att komma ihåg vilka dina värderingar är, vilka dina styrkor är. Återbekräfta alltid din självkänsla som den där fyren som du alltid bör ha inom sikte.

Å andra sidan är det en väldigt positiv sak att i praktiken omsätta en lämplig sensorisk medvetenhet. Vi bör känna och förstå andras känslor, känslor som ofta omringar oss och gör oss till fångar.

Personer som vet hur man skiner, som vet hur man lägger till, kan förstå och dekryptera sin inre emotionella värld för att kunna kanalisera den. De kommer att utveckla en respektfull och lämplig “emotionell avskildhet” mot personer som för med sig konflikter, kritik och ogrundad bitterhet.

De kommer även veta hur man är empatisk med personer som kamouflerar sina riktiga behov genom fientlighet eller dåligt humör. För det är där som ensamhet, rädsla och depression håller till.

Bygg broar, sätt inte upp gränser

Sann samvaro implicerar inte att man sätter upp gränser eller ignorerar det som man inte tycker om eller förstår. Det handlar om att bygga broar och respektera andras åsikter. Samvaro handlar om att förstå personer som lider i stillhet och lyfta upp de personer som ibland faller in i ett moln av förvirring.

Autentisk distans kommer att sparas för tillfällen när vi har blivit orsakade autentisk skada. För i detta livet är de som vet hur man lägger till inte någons fångar. De är personer som är fria och glada för att vara som de är. Personer som även är kapabla att sända sitt välmående till personerna runt omkring dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.