Är det en bra idé att byta jobb vid 40?

Ju äldre du blir, desto svårare kan det kännas att göra förändringar, såsom att byta jobb. Idag ska vi prata om utmaningen att göra det vid 40.
Är det en bra idé att byta jobb vid 40?
Ebiezer López

Skriven och verifierad av psykologen Ebiezer López.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Tanken på att byta jobb vid 40 års ålder kan ge mer svindel än att stå på kanten av den högsta och brantaste klippa du kan tänka dig. Men det finns många människor som har lyckats återuppfinna sina yrkeskarriärer i den här åldern.

En av nycklarna är att göra det strategiskt. Det handlar om att ta hänsyn till vissa faktorer eller variabler som är väsentliga för att göra förändringen. I den här artikeln kommer vi att prata om några användbara strategier om du vill eller inte har något annat val än att starta detta nya äventyr.

Att leta efter ett nytt jobb är en av de förändringar som kan göra dig riktigt rädd. Det beror på att du kanske lämnar en bransch som du känner dig mer eller mindre säker i för att gå till en annan där osäkerheten kan vara mycket större. Du kanske tror att du, på grund av din ålder, redan borde njuta av konsoliderad stabilitet.

Men om du funderar på att byta jobb beror det på att åren som gått inte har suddat ut ditt behov av att förbättra din livskvalitet.

Kvinna som gör anteckningar

Är det lämpligt att byta jobb vid 40?

40 är en betydelsefull ålder. I den här åldern kan du uppleva många förändringar som kan leda till identitetskriser. Till exempel kan en av dina föräldrar bli sjuk eller dö på grund av hög ålder, vilket kan väcka din rädsla för döden.

En forskningsstudie har funnit ett signifikant samband mellan rädsla för döden och olika psykologiska patologier. Dessa inkluderar depression, ångest, tvångssyndrom, stress etc. (Menzies, Sharpe och Dar-Nimrod, 2019). Detta visar hur vissa vanliga händelser i denna ålder kan skapa kriser av olika slag.

Vid 40 inser många att de inte lever det liv de en gång drömde om. Av den anledningen väljer de att vidta vissa åtgärder, som att byta jobb eller hitta nya passioner. Tillsammans med denna önskan att se nya horisonter kommer icke desto mindre också en rädsla och de frågar sig: är det lämpligt att byta jobb vid 40?

Tips när du ska byta jobb vid 40

Beroende på bransch kan det vara betydligt mer komplicerat att leta efter ett nytt jobb i den här åldern än att göra det i 20- eller 30-årsåldern. Din energinivå är lägre och du tenderar att ha samlat på dig mer excentriciteter. Du har skaffat dig rutiner som du trivs med men som du nu måste reflektera över.

Som alla andra projekt kräver ett steg som innebär så många förändringar planering och medveten ansträngning. Låt oss ta en titt på några rekommendationer som du måste ta hänsyn till för att lyckas.

1. Definiera jobbet och arbetsuppgifterna du vill ha

Det första steget är att vara tydlig med vilket jobb du vill ha i framtiden. Om du inte vet säkert, försök att tänka på de saker som du brann för när du var yngre och som du kanske inte kunde göra. Ibland tvingar olika situationer människor att lägga sina drömmar åt sidan, men det är aldrig för sent att återvända till dem.

Om du behöver lite mer hjälp för att definiera det, pröva följande reflektion: om pengar inte var ett problem och du kunde göra ett jobb gratis, vad skulle det vara?

2. Leta efter sätt att specialisera sig inom det område du vill praktisera

Din erfarenhet av branschen där du vill hitta ett nytt jobb är av stor vikt i ditt jobbsökande vid 40. Kanske har du ägnat flera år åt ett jobb som bara genererar frustration och lidande. Kanske har du försökt ändra på det, och till och med mentalt anammat strategier för att inte tänka för mycket på det. Det har dock inte fungerat.

Kanske tittar du på jobberbjudandena inom din specialitet och har en känsla av att du bara uppfyller ett fåtal av de mest efterfrågade kraven. I så fall rekommenderar vi att du först tar dig an utmaningen att uppdatera din kompetens.

Som ett preliminärt steg för att lämna kanske du kan ansöka om en omplacering inom företaget eller organisationen. Detta kan hjälpa dig att på daglig basis samla på dig erfarenhet inom nya områden eller teknologier. Å andra sidan finns det numera många bra kurser inom alla branscher.

3. Börja ansöka och gå på intervjuer

Om du ska hoppa i poolen bör du först gå igenom duschen, sätta benen i vattnet och låta kroppen gradvis acklimatisera sig till vattnet. Så börja ditt jobbsökande medan du fortfarande är kvar på din nuvarande position. Att göra det på detta sätt kommer att ta bort din ångest och i slutändan förhindra att du tvingas acceptera ett jobb som du egentligen inte vill ha.

Dessutom kommer den långsamt eskalerande acklimatiseringen att hjälpa dig att anpassa dina förväntningar. Detta är oerhört viktigt om du funderar på att också inleda förhandlingar med din arbetsgivare om dina nuvarande anställningsvillkor.

Kvinna som söker jobb
Att söka jobb är en möjlighet att lära känna läget på arbetsmarknaden.

4. Överväg volontärarbete

Om du funderar på att byta jobb vid 40, vet du förmodligen redan att erfarenhet är en mycket önskvärd egenskap. Därför kan det vara till stor hjälp att ansöka om att arbeta som volontär i en organisation som är relaterad till ditt framtida arbete. Det är verkligen ett bra alternativ om du inte har något emot att jobba gratis. Du kan till och med betrakta det som en hobby.

5. Överväg möjligheten att starta eget företag som alternativ till att byta jobb vid 40

Du kanske inte får fast anställning direkt, än mindre långtidskontrakt, eftersom arbetsmarknaden förändras. Det betyder dock inte att du ska ge upp dina planer och stanna i ett otillfredsställande jobb. Om andra inte erbjuder dig ett jobb kanske du kan starta eget.

Med det sagt, att driva eget företag har sina egna utmaningar. Det har också fördelar eftersom du inte kommer att vara beroende av någon annan och du samtidigt kan tjäna pengar. Faktum är att med en genomtänkt plan är det möjligt att starta nästan vilket företag som helst och bli framgångsrik.

Slutligen, att starta en process av psykoterapi kan också hjälpa dig med ditt mål att byta jobb vid 40. Framförallt om du inte är säker på vart du vill ta dig eller vad du verkligen brinner för. En psykolog kan använda olika metoder och tekniker för att vägleda dig och upptäcka ditt sanna kall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Menzies, R. E., Sharpe, L., & Dar‐Nimrod, I. (2019). The relationship between death anxiety and severity of mental illnesses. British Journal of Clinical Psychology, 58(4), 452-467.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.