Filantropi är för alla, inte bara för de rika

Filantropi är för alla, inte bara för de rika
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Filantropi är för alla och innebär att man hjälper andra människor eftersom det har ett egenvärde. Med andra ord ber man inte om något i utbyte. Det är som en ovillkorlig kärlek och icke vinstdrivet.

Ordet kommer från grekiskan och betyder “kärlek för mänskligheten”. Altruistiska känslor är därför inte bara för personer med pengar. Det är faktiskt en attityd som alla kan ha.

Det finns många välkända personer som är ambassadörer för icke vinstdrivande och liknande organisationer. De ger stöd åt projekt och arbetar för att förbättra hälsan och utbildningen hos barn som har det sämre ställt.

Men filantropi är inte bara för de rika. Det handlar inte så mycket om pengar, utan istället generositet, en vilja att hjälpa, medvetenhet och omtanke.

Filantropi är för alla: empati och välgörenhet

Filantropi är en känsla som grundar sig i en autentisk önskan att vara volontär. Det involverar att man engagerar sig socialt eller att man gör donationer som har en stor inverkan på andras livsvillkor.

Men som tidigare nämnt så gör man det utan att själv hoppas på någon belöning.

Det krävs mindre än du tror att hjälpa andra. Alla kan vi bidra på något sätt när det kommer till att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Det finns exempelvis enkla saker du kan göra, som att spara vatten, återvinna, donera kläder, pengar eller mat. Allt detta påverkar de delar av samhället där det behövs mest.

Man kan inte fylla ett hav utan vattendroppar.

Personer som packar mat.

Den psykologiska profilen hos en filantrop

Experterna säger att det finns två personliga situationer som ökar chansen att en person kommer vara empatisk mot en annan person och hjälpa denne.

Det finns därmed två olika typer av filantroper:

  • En komplicerad emotionell situation. Med andra ord blir de mer generösa eftersom de har gått igenom psykologiska eller mentala förändringar som motiverar dem att hjälpa andra. Dessa typer av problem kommer oftast från låg självkänsla. De försöker må bättre genom att hjälpa andra.
  • Empati som grundar sig i att man är likartad. Med andra ord så berörs dessa personer av andras känslor. Det är personer som låter andras historier beröra deras själar. De upplever andras smärta som om det vore deras egen, så de försöker komma dem närmre genom att hjälpa dem att ta sig ur sin situation.

Att ge kunskap

Om du inte kan ge dig själv vad du behöver så kommer det inte bli enkelt att hjälpa andra personer.

Det är därför viktigt att veta om du faktiskt kan hjälpa; om du exempelvis har de redskap, förmågor och den mentala styrka som det krävs för att påverka situationen.

Filantropi kan inte förekomma om man inte har någon självmedvetenhet. Om du inte är säker på att du kan förbättra den sociala balansen så är det bättre att inte ingripa.

Det kanske slutar med att du gör det motsatta i slutändan så att situationen blir ännu värre.

Man måste ha goda intentioner, men man måste också ha rätt medel för att hantera dessa problem. Man måste vara rätt förberedd och ha en grupp experter till hands.

Utsträckt hand.

Vad filantropi inte är

Många företag gör fel i att definiera sina sociala handlingar som företagsfilantropi. Dessa företag har intressen, för det mesta är ekonomiska, och man kan därför inte se deras handlingar som helt altruistiska.

Filantropi har mer att göra med det som kallas den “tredje sektorn”. Med andra ord baseras det på volontärarbete och inte på intressen hos den privata sektorn eller hos staten.

Det finns till och med falsk altruism. Det är en form av självintresse som en person gör då han har makt och baseras på en korrupt uppfattning om att personen är överlägsen.

“Eftersom jag har mer pengar eller makt än dig så kommer jag ge dig smulorna från bordet. Och glöm inte bort att tacka mig, för du hade inte varit något utan dem”.

Här måste du vara vaksam, för detta har inte något att göra med filantropi. Det är helt enkelt en arrogant, elak och tyrannisk attityd.

Ett intressant exempel berör kontroversen rörande den rikaste mannen i världen: Bill Gates, ägaren av Microsoft.

Vissa personer började tvivla på hans goda intentioner. De ansåg att hans enda mål var att förbättra företagets image. De flesta är dock överens om att han och hans fru gjort otroligt mycket gott i världen.

Det är inte all välgörenhet som är filantropi och det är inte all filantropi som är välgörenhet.

Skillnaden är att välgörenhet handlar om att lindra problem medan filantropi försöker hitta en permanent lösning på de sociala problemen.

Ge en man en fisk så ger du honom mat för en dag. Lär en man att fiska så ger du honom mat i en livstid.”
-Kinesiskt ordspråk-

Filantropi är för alla människor.

Misantropi: det första steget?

Motsatsen till filantropi är misantropi. Det är tendensen att ogilla allt som har med mänskligheten att göra. Misantroper är inte bara äcklade av vissa människor, utan av alla. De hatar i princip alla.

Många personer ser dock detta som ett steg innan själva filantropin. Den idén kommer från uppfattningen att man för att kunna hjälpa andra måste inse att världen är orättvis och att människan inte kan lösa sina problem.

Med andra ord måste man förstå att det finns andra personer som inte försöker göra gott, och personer som gör ont även när de försöker hjälpa.

Man måste därför vara medveten om andra personers själviskhet och girighet. Det är bara då som man kommer kunna motverka sociala skillnader och förändra världen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.