Är du sapiosexuell?

Är du sapiosexuell?

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Längd, hälsa, snygghet, sinne för humor, pengar, makt… Alla dessa saker är svar på frågan: “Varför attraheras vi av en person?” Men om du är sapiosexuell finns det även något annat som attraherar dig. Läs vidare för att ta reda på vad.

När vi känner attraktion till någon ställer vi oss inte ofta frågan varför det är så. Vi för heller ingen intern debatt om “varför” eller “hur”. Det bara händer, och detta resulterar i en önskan att vara med denna person och försök att uppfylla denna önskan.

“Att förälska sig är att känna sig förtrollad av något, och något kan bara förtrolla om det är eller verkar vara perfektion.”

-José Ortega y Gasset-

Den klassiska visionen

De klassiska attraktionslagarna – enligt social psykologi – erkänner fyra grundläggande principer: liknande, närhet, ömsesidighet och ökning av attraktion under omständigheter av ångest och stress.

Andra faktorer som vi finner på vägen från attraktion till kärlek är fysisk attraktion, liknande och igenkänning. Empiriska bevis från sent 1900-tal visar att skönhet är en nyckelfaktor när det kommer till hur vi bedömer andra.

Gemenskap, eller delad tro och attityder, är ytterligare en pelare. Enligt Byrne och Clore känner vi oss mer attraherade till personer när vi känner att de håller med om vår synvinkel och våra karaktärsdrag. Vi är inte längre ensamma, för andra stödjer oss eftersom de tänker och är som vi.

Sist men inte minst är igenkänning ett annat viktigt element. Enligt forskarna Monge och Kirste dras vi mot dem som vi känner igen oss i.

Vi kan finna stöd från den kliniska psykologen Mila Cahue, som summerar komplexiteten hos dessa processer på följande vis: “Det finns en stark, mental komponent. Det finns inga fastslagna regler som indikerar varför vi lustar efter någon. Allt från genetiska faktorer till känslomässiga livsläxor spelar roll.”

Attraktionens intelligens

Nya teknologier kan hålla på att förändra attraktionens lagar eftersom de öppnar upp nya vägar och former av kommunikation. Mer än någonsin tidigare kan vi nu kopplas samman med personer som kan vara ganska annorlunda jämfört med oss – i fysisk attraktion, bakgrund, kultur och synsätt.

Det är dock möjligt att nya tekniker inte spelar en särskilt relevant roll. Historier om studenter som förälskar sig i sina universitetsprofessorer, lärlingar som är kära i sina mentorer på jobbet och lyssnare som förälskar sig i radiopratare, utgjorde en del av vårt dagliga liv innan termen sapiosexuell myntades.

Sapiosexuell kvinna med glasögon

Vad kännetecknar en sapiosexuell person?

En sapiosexuell är någon vars primära avgörande faktor för attraktion är intelligensen hos andra personer. Det betyder inte att denne inte värderar fysiskt utseende, känslor, likheter eller ömsesidighet. Men det är framförallt kvaliteten hos konversationen, komplexiteten hos kunskapen eller specialiseringen hos personen som är huvudintresset.

Varför? Vad skiljer dessa personer från andra? Personlighetspsykologer har noterat en hög nivå av personlighetsdraget “öppenhet mot erfarenhet”.

Detta gäller för personer som är nyfikna, som har stark fantasi och som är öppensinnade. Generellt uppskattar de konst och gillar att lyssna på innovativa idéer.

Denna nya form av sexualitet verkar göra vissa personer obekväma. Den verkar gå emot de biologiska och evolutionära förklaringarna för attraktion som vi sedan länge trott på. Dessa klassiska sociobiologiska tendenser förklarar attraktion som våra naturliga instinkter att fortplanta oss.

Alltså att män tenderar att välja kvinnor med attribut som associeras med moderskap och omogenhet (liten näsa, stora bröst, breda höfter, stora ögon och stor mun). Å andra sidan söker kvinnor efter karaktärsdrag av dominans eller omvårdnad av avkomma (stor käke, muskulär styrka eller en tendens att hjälpa andra).

Muskulös självbild

Så hur känner vi igen en sapiosexuell?

Vi kan skönja följande mönster: Sökandet efter överraskningar i en bra dialog och fokus på ämnen som filosofi, fysik, konst eller litteratur. Denna intellektuella stimulering kommer resultera i sexuell upphetsning och spänning precis som den som upplevs av majoriteten av alla människor.

Heterosexuella, homosexuella, metrosexuella, bisexuella, asexuella, sapiosexuella… Det finns oändliga mönster och preferenser runt attraktion och kärlek. Därför måste forskarna fortsätta samla in upplevelser som relaterar till sätten som personer bildar förhållanden på, faktorerna som influerar denna process och de individuella processerna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.