Är emotionell diabetes något som verkligen existerar?

Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen av typ 2-diabetes. Kan känslor vara en av dessa faktorer? Är emotionell diabetes något som faktiskt existerar?
Är emotionell diabetes något som verkligen existerar?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Lider jag av emotionell diabetes? Kanske skulle det förvåna dig hur många patienter med typ 2-diabetes som frågar sina läkare om det är deras stress, ångest och negativa känslor som kan ligga bakom deras diabetes. Är detta överhuvudtaget möjligt? Det ska vi försöka ge svar på i denna artikel.

Typ 2-diabetes är ett tillstånd som gör att kroppen inte kan bearbeta insulin på ett effektivt sätt. Insulin är ett grundläggande och livsnödvändigt hormon som produceras i bukspottkörteln. Insulinet hjälper till att omvandla maten du äter till energi. Insulinresistens (eller begränsad insulinproduktion) får kroppens blodsocker att långsamt stiga, vilket leder till flera olika komplikationer.

Stress och andra emotionella faktorer kan påverka ämnesomsättningen på många sätt. Starka känslor kan till exempel höja dina kortisolnivåer, vilket gör att kroppen utsöndrar mer glukos.

Ja, det råder ett komplext samband mellan känslor och diabetes. Men om det att bli utsatt för stress automatiskt medförde att människor fick diabetes, så skulle minst 90 procent av befolkningen vara diabetiker. Det är tydligt att utvecklingen av denna sjukdom inte enbart beror på emotionella faktorer. Däremot kan stress och ångest inverka på människors livsstil, vilket i sin tur kan leda till hälsoproblem såsom diabetes.

Emotionell diabetes finns inte men blodsockret påverkas av stress

Emotionell diabetes som sådan existerar inte

Diabetes är en svårbehandlad sjukdom. Den utgör ett allvarligt folkhälsoproblem som allt fler människor diagnostiseras med. Olika studier, varibland en som utförts av Dr. Juliana Maina Wanjiru vid University of Manchester, visar att det nu är viktigare än någonsin att upplysa människor om orsakerna till typ 2-diabetes.

Sjukdomens tillväxt och den minskade livslängd som den medför gör att man inte kan blunda för problemet. Typ 2-diabetes kan förbli oupptäckt under flera års tid innan de drabbade börjar märka några symtom. Ibland sker detta först när de når 55 till 60 års ålder. Tyvärr är denna kroniska sjukdom även vanlig bland barn. Här är några av de viktigaste orsakerna:

Vilka är orsakerna till typ 2-diabetes?

Som vi nämnde i början av artikeln så utvecklar människor diabetes för att deras kroppar antingen producerar otillräckligt med insulin eller inte kan tillgodogöra sig insulinet på ett effektivt sätt. Det finns en rad faktorer som kan leda till insulinproblem:

 • En osund kosthållning. Många människor äter en ensidig kost och konsumerar alltför mycket socker och bearbetade livsmedel. Dåliga matvanor är en av nyckelkomponenterna i utvecklingen av diabetes.
 • Ett ökat BMI (kroppsmasseindex) och övervikt.
 • Högt blodtryck.
 • En stillasittande livsstil.
 • Arvsanlag kan också spela en roll.

Typer av diabetes

Som vi påpekade ovan så finns det inget som kallas emotionell diabetes. De enda erkända kategorierna av diabetes är typ 1 och typ 2.

Däremot gäller följande samband:

 • Det finns en koppling mellan kronisk stress och förhöjt blodsocker.
 • Din hjärna tolkar höga adrenalin- och kortisolhalter som ett tecken på att du behöver mer energi. Följden blir att den signalerar till din kropp att utsöndra mer glukos i blodet.
 • Detta gör emellertid inte att du blir diabetiker. Så snart dessa halter faller, så återfår personer som inte lider av diabetes normala blodsockervärden och normal ämnesomsättning.
 • Men om din bukspottkörtel däremot inte producerar tillräckligt med insulin eller om du lider av insulinresistens så kommer din kropp inte att kunna hantera dessa blodsockertoppar.

Vad säger vetenskapen om diabetes och känslor?

Vid det här laget bör det stå klart att ingen får diabetes bara på grund av stress. Dock har forskningen i området kommit fram till en del intressanta data som är värda att diskuteras.

Tel Aviv University genomförde 2006 en studie om förhållandet mellan arbetsrelaterad utbrändhet och diabetes. Denna gav några anmärkningsvärda resultat. Även en stor befolkningsstudie från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet ledde fram till liknande slutsatser. Emotionell diabetes är visserligen inget vedertaget begrepp. Men när man beaktar emotionella aspekter i kombination med andra faktorer, ser man att de kan spela en viktig roll i utvecklingen av diabetes.

Depression ock kronisk utbrändhet kan leda till en ändrad livsstil och vara en klinisk prediktor för diabetes

Föreställ dig en person som har upplevt utbrändhet på sitt jobb i flera år. Med tiden utvecklar denne en depression och ändrar helt på sin livsstil. Personen i fråga lägger sig till med nya matvanor, blir mer stillasittande och drabbas av sömnsvårigheter. Alla dessa förändringar utgör riskfaktorer för diabetes.

Även om emotionell diabetes inte finns, så…

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon direkt koppling mellan negativa känslor och diabetes. Emotionell diabetes finns helt enkelt inte. Däremot kan sådan faktorer som depression ofta resultera i förändrade beteendemönster och matvanor, vilket kan leda till diabetes. Fysisk och psykisk hälsa är förbundna med varandra, så ta väl hand om dig själv!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Engum A. The role of depression and anxiety in onset of diabetes in a large population-based study. J Psychosom Res 62:31-38, 2007
 • Helgeson, V. S., Van Vleet, M., & Zajdel, M. (2020). Diabetes stress and health: Is aging a strength or a vulnerability? Journal of Behavioral Medicine43(3), 426–436. https://doi.org/10.1007/s10865-019-00106-4
 • Melamed S, Shirom A, Toker S, Shapira I. Burnout and risk of type 2 diabetes: a prospective study of apparently healthy employed persons. Psychosom Med 68:863-869, 2006.
 • Menninger WC. Psychological factors in etiology of diabetes. J Nerv Ment Dis 81:1-13, 1935.
 • Strandberg, R. B., Graue, M., Wentzel-Larsen, T., Peyrot, M., & Rokne, B. (2014). Relationships of diabetes-specific emotional distress, depression, anxiety, and overall well-being with HbA1c in adult persons with type 1 diabetes. Journal of Psychosomatic Research77(3), 174–179. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2014.06.015
 • Wanjiru, J. M. (2018). Understanding the types and causes of diabetes mellitus. International Journal of Biology Research202, 202–207. Retrieved from www.biologyjournal.in

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.