De många sidorna hos arbetsrelaterad utmattning

De många sidorna hos arbetsrelaterad utmattning

Senaste uppdateringen: 21 november, 2019

Arbetsrelaterad utmattning kommer i olika paket. Vissa typer har konsekvenser långt efter att du har lämnat arbetsplatsen, och det är därför viktigt att man vet hur man ska identifiera dem.

Vissa av sidorna hos arbetsrelaterad utmattning kan man inte göra mycket åt. Problemet är ofta att man har så mycket jobb att man inte ens inser att det förekommer ett problem.

Utmattning är en temporär oförmåga att utföra ett jobb under en viss tidsperiod. Detta inkluderar utmattning, även arbetsrelaterad, och har fysiska, emotionella och intellektuella komponenter.

Arbetsrelaterad utmattning varierar i intensitet och symptom, och den är därför organiserad i olika klassificeringar. Klassificeringen baseras på vilket område som blivit drabbat, samt utmattningens ursprung.

Man kan därför se den arbetsrelaterade utmattningen från olika synsätt. Vi kommer här att ta upp de viktigaste.

Man vid laptop.

Sidorna hos arbetsrelaterad utmattning: orsaksbaserad klassificering

Utmattning har många potentiella orsaker. Ibland är det fysiskt arbete som ligger bakom utmattningen. Andra gånger har det att göra med mentala uppgifter och höga stressnivåer.

 • Fysisk utmattning. Utmattning kan orsakas av att det psykomotoriska systemet arbetar för mycket. Det kan komma från att man lyfter för tungt, har dålig hållning eller utför dåliga rörelser.
 • Mental utmattning. Detta är en typ av arbetsrelaterad utmattning som man ofta inte märker. Intellektuell överbelastning eller monotoni är ofta orsaken och det leder ofta till hälsoproblem.
 • Manuell utmattning. Denna utmattning uppstår då man gör mekaniska uppgifter under en lång tidsperiod. Manuell utmatning involverar kognitiv och sensorisk understimulans.
 • Sensorisk utmattning. Sensorisk utmattning är då ett av ens sinnen är överstimulerat. Folk som arbetar framför en skärm hela dagarna lider ofta av sensorisk utmattning.
 • Nervös utmattning. Denna typ av utmattning orsakas av repetitiva automatiska uppgifter.
 • Psykologisk utmattning. Folk med många ansvarsområden lider ofta av psykologisk utmattning eftersom de ofta snabbt måste ta viktiga beslut. Läkare och flygledare är bra exempel på denna typ av jobb.
 • Informationsutmattning. Om jobbet involverar att man ska hantera mycket data så kan man drabbas av informationsutmattning. Den information du tar in överväldigar din mentala förmåga.
 • Emotionell utmattning. Att vara sjuksköterska, lärare eller psykologi kan vara extremt emotionellt krävande. Denna typ av utmattning kan snabbt leda till att man blir utbränd om man inte tar hand om sig själv ordentligt.

Varierande intensitet

Man kan också klassificera den arbetsrelaterade utmattningen baserat på dess intensitet eller dess konsekvenser. Denna kategorisering är mer teknisk, eftersom den refererar direkt till de fysiska och mentala effekterna på hälsan.

Sett från detta synsätt så finns det två typer av arbetsrelaterad utmattning. Den första är den fysiologiska utmattningen. Detta är den vanliga tröttheten som du känner av efter att du ansträngt dig mycket.

För att bli av med denna utmattning så måste du bara vila. Den andra typen är en patologisk utmattning som inte försvinner med vilan.

Kvinna som står mot en vägg.

Härunder ser vi de olika variationerna av patologisk utmattning:

 • Akut utmattning. Det här är ett extremt utmattningsstadie som uppstår efter en större fysisk, emotionell eller emotionell ansträngning. Att bara vila kommer inte hjälpa oss, som nämnt ovan. Det kräver mer tid att lösa akut utmattning.
 • Kronisk utmattning. Det här är utmattning som byggs upp över tid. Det krävs en djup och lång vila. Om man inte behandlar kronisk utmattning så kan det även leda till döden.
 • Mental utmattning. Detta är den allvarligaste typen av utmattning. Det är kronisk utmattning med allvarliga fysiska och mentala symptom. Denna typ av utmattning går inte att bota och den gör att personen inte kan fortsätta med sitt jobb.

Det finns många typer av arbetsrelaterad utmattning, och det är därför väldigt viktigt att man förstår dess tecken och symptom. Du känner dig utmattad och trött av en anledning. Ignorera inte dina symptom!

Du behöver förstå att du inte kommer bli en bättre anställd genom att bli överarbetad. Det riskerar bara din hälsa.

Detta kanske intresserar dig
När man lider av medkänslighetsutmattning
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
När man lider av medkänslighetsutmattning

Utan metoder för att hantera arbetet emotionellt så är det dock många som lider av medkänslighetsutmattning inom sjukvården. • Atalaya, M. (2001). El estrés laboral y su influencia en el trabajo. Industrial data, 4(2), 25-36.