De fyra aspekterna av kärlek enligt buddhismen

De fyra aspekterna av kärlek är essentiella värden som är tillämpliga på alla former av kärlek, inklusive kärleken du känner för dig själv. Det här är parametrar som du bör främja och underhålla för att låta ditt inre jag blomstra.
De fyra aspekterna av kärlek enligt buddhismen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

De fyra aspekterna av kärlek enligt buddhismen beskrevs av zen-mästaren Thich Nhat Hanh i en kort bok med titeln: True Love: A Practice for Awakening the Heart.

I den här boken pratar författaren inte bara om romantisk kärlek, utan alla slags kärleksfulla relationer, inklusive den du borde ha med dig själv.

Kärlekens egenskaper är sanningar som är så enkla att de ofta inte märks. De talar om essentiella element som du bör identifiera, odla och skydda i alla dina relationer, oavsett om det är med släktingar, kärlekspartners eller vänner.

I bästa fall sträcker sig dessa element även till det förhållande du har med dig själv och med världen.

Buddhismen definierar kärlek som en universell känsla som du bör skänka till allt som existerar. Om du fyller dig själv med sann kärlek så kommer du uppnå balans och spirituell frid.

De fyra aspekterna av kärlek enligt buddhismen

Energi går från en hand till en annan.

Lycka

Lycka är manifestationen av inre glädje. Det betyder att du är nöjd med verkligheten och det ger dig glädje och entusiasm.

Det betyder inte att du känner dig lycklig hundra procent av tiden, eller att din lycka aldrig kommer att variera i intensitet. Det är mer en disposition, ett sätt att möta ditt liv och de saker som händer dig.

Människor som är lyckliga gör andra människor lyckliga. Precis som ångest och sorg är smittsamt, strålar glädje och lycka ut till andra.

Medlidande

Medlidande betyder inte att man tycker synd om någon eller betraktar personen som underlägsen eller begränsad.

Det handlar om att dela passion (passion som betyder lidande i detta sammanhang) med andra människor. Det betyder att förstå deras smärta och känna den som om den var din egen.

I grund och botten är det en handling av empati. Medlidande är viktigt eftersom det hjälper dig att förstå andras känslor. Det gör det också möjligt att acceptera och validera deras sårbarheter och begränsningar.

Utan medlidande skulle du kritisera och ifrågasätta människors svagheter och misstag. Med medlidande kan du förstå dem och känna dem som dina egna.

Ömsesidig njutning innebär att lyckan multipliceras

När två personer uppskattar varandras sällskap, finns det kärlek. De vill båda spendera tid med varandra och verkligen vara närvarande under den tiden.

När du tillbringar tid med någon du älskar så fokuserar du all din uppmärksamhet på personen när ni pratar eller delar erfarenheter.

Detta innebär också förmågan att lyssna och vara öppen för vad den andra personen tänker, säger och gör.

Enligt zenbuddhismen är ömsesidig njutning inte bara en kvalitet av kärleken, utan också ett entydigt tecken på dess närvaro. Utan ömsesidig glädje finns det ingen kärlek.

Par vid tempel

Frihet: Grunden till och en av de viktigaste aspekterna av kärlek

Buddhismen säger att du inte kan vara fri utan inre lugn och balans. Människor med inre lugn är lugna och samlade i alla situationer.

Detta innebär att om du vill älska dig själv och andra, måste du först lugna den inre oron som förhindrar att positiva känslor blomstrar.

Ilska och rädsla fångar dig och tar bort din frihet. Endast genom att jobba med dessa känslor och bearbeta dem kommer du verkligen bli fri att älska.

Om du inte gör det, kan du rikta din rädsla och aggression mot andra människor. Om du når inre harmoni å andra sidan är du fri och du låter också andra vara fria.

Zenbuddhismen anser att det är mycket viktigt att inte begränsa dig till din egen inre balans. Du bör också hjälpa andra att växa och uppnå inre frid. Buddhister anser att kärlek är en aktiv känsla, inte receptiv.

Varje person är ett stöd och en referens för de människor de älskar, så att kultivera dessa aspekter kommer att ha en positiv inverkan på de omkring dig och uppmuntra dem att göra samma sak.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Burin, M., Meler, I., & Ramírez Rodríguez, M. H. (1998). Género y Familia poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad [Reseña]. Trabajo Social, (3), 159-161.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.