Atavistiska rädslor - vårt arv från urtida generationer

Listan över atavistiska rädslor är inte så lång, men det är däremot listan över deras härledningar. En stor del av mänsklig rädsla i dagsläget härrör från vad vi ärvt av våra förfäder: rädslor vilka har till syfte att hålla oss borta från fara.
Atavistiska rädslor - vårt arv från urtida generationer
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2021

Atavistiska rädslor handlar om farhågor som de flesta av oss delar. Faktum är att vi har varit medvetna om dessa relativt väl ända sedan tidens början. Hela vår mänskliga existens är i själva verket beroende av dem. De har alltså överförts från en generation till nästa och förblir för alltid verksamma i våra sinnen, oavsett individuella upplevelser.

Ordet atavistisk kommer från latinets atavus och hänvisar till ett anfaderligt eller arkaiskt förflutet. Med andra ord så innebär atavistiska rädslor de rädslor som vi förvärvat som art från ett avlägset förflutet. Det kan vara mycket intressant att utforska dessa urtida rädslor för att på det viset redogöra för de medel som människor använder i modern tid för att hantera dem.

Rädsla är i princip ett adaptivt svar på risk eller fara. Det är en varning som påkallar vårt interna att vara på sin vakt. Som du kan förstå spelar det en viktig roll för att skydda ditt liv och din integritet. Atavistiska rädslor är en kollektiv anpassning till de allvarligaste hoten.

Akta dig för vättarna och de varor de säljer.

-S. Jae-Jones, Wintersong-

En kvinna som upplever atavistiska rädslor

De fem vanligaste bland atavistiska rädslor

Det finns mängder av specifika rädslor, men endast fem av dem har varit närvarande vid alla tidpunkter igenom samtliga kulturer. Dessa är tvärgående över tid och rum. Faktum är att många institutioner har använt sig av dessa känslor för att antingen konsolidera eller upprätthålla sig själva.

Rädslan för att bli begravd levande eller att förlora sin autonomi

Detta är en av de vanligaste bland våra atavistiska rädslor. Det handlar inte bara om att begravas levande utan om all form av infångande, förlamning eller begränsning som förhindrar rörelse och handlande medan du förblir medveten. Det här är den mest skrämmande av känslorna eftersom den handlar om att vara fullt medveten om sin egna radikala maktlöshet inför ett dödshot.

Rädslan för att bli attackerad när du är ensam

Oavsett hur mycket av en enstöring eller oberoende en person kan vara är vi, innerst inne, sociala och känner oss mycket bättre till mods när vi vet att det finns andra runtomkring oss.

Människor är individuellt relativt svaga som däggdjur, och vi har lyckats överleva tack vare familjegrupperingar med avancerad intellektuell samverkan. Således har vi fått många bra bidrag från de generationer som inte längre finns, och har kunnat bygga nya verkligheter för kommande generationer. Att vara ensam i en skog, till exempel, tar fram våra atavistiska rädslor för att bli attackerade.

Avskyn för dåliga lukter är en av våra atavistiska rädslor

Denna rädsla manifesterar sig först och främst som avsmak. Under normala förhållanden är en dålig lukt frånstötande eftersom den är kopplad till förruttnande och därmed indikerar en fara för vår hälsa och våra liv. En okänd dålig lukt kan direkt generera en stark rädsla, och detta beror på att människor naturligt associerar det med risk och aggression.

Rädslan för stympning eller förlusten av enighet

Detta är inte en vanlig rädsla inom den mänskliga tankelinjen. Ändå är det en av de som oftast manifesteras bland våra atavistiska rädslor. Stympning handlar inte bara om den fysiska förlusten av en kroppsdel ​​utan också om förlusten av dess funktion. Som ett naturligt led är också rädslan för sjukdom en del av den. Det är ett försök att bevara din kropp så som du känner den.

Rädslan för sexuella övergrepp

Detta förekommer hos både män och kvinnor. Men kvinnor fruktar sexuellt våld eftersom de vet att den intentionen finns hos många män. Män är å sin sida rädda för att de kvinnor de älskar ska bli offer för sexuella övergrepp. I mindre utsträckning fruktar de att de själva blir offer för sådana övergrepp. Detta är en av de mest rättframma bland våra atavistiska rädslor.

En kvinna som korsar en bro

Motgift mot atavistiska rädslor

Mycket av konfigurationen av byggnader, städer och sociala och kulturella system framkallar avsiktligt dessa atavistiska rädslor. Religion och vetenskap är också ett svar på universell rädsla som ingen någonsin kan fly från.

Metoder för att övervinna dessa rädslor är att inte tänka på dem och att skapa situationer som tar dig bort från dessa idéer samt distraherar dig i en sådan utsträckning att denna typ av rädsla inte kan beröra dig. Det moderna samhället har betonat den senare vägen, vilket har gjort att marknaden för distraktion och underhållning är väldigt omfattande.

Oavsett hur mycket du försöker ta bort dem från ditt sinne, är dock rädslorna verkliga och kommer alltid att finnas där. De är en påminnelse om hur nyfiken och påhittig, men även ömtålig och dödlig, vår art kan vara. Dessa är bara några av alla mänskliga paradoxer som styr våra dagliga liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Padilla, I. (2013). El legado de los monstruos. Tratado sobre el miedo y lo terrible. Taurus.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.