Återfall av depression: riskfaktorer och förhindrande

Återvall av depression är en vanlig klinisk verklighet. Det är inte bara svårt att börja om, man måste även hantera skuldkänslor och ett sämre självförtroende.
Återfall av depression: riskfaktorer och förhindrande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att drabbas av återfall av depression kan vara frustrerande och skrämmande. Om det inte vore tillräckligt dåligt så kommer återfallet ofta även med skuldkänslor.

Statistiken har visat hur återfall av depression är väldigt vanligt; ca 80% av de patienter som har drabbats av depression kommer att drabbas av återfall inom tio år.

Ett av de tillstånd som har den högsta återfallsnivån är dystymi. Symptomen på denna åkomma kommer och går under flera år. Intensiteten på symptomen kan variera, men återfallen varar vanligtvis minst två månader.

Som du kan tänka dig så befinner de personer som lider av dystymi i utmattande och komplexa situationer.

Allt detta visar att vi fortfarande inte har de rätta verktygen för att komma till rätta med humörstörningar.

Det finns en allvarlig brist på konkret och gångbar information rörande de svårigheter som så många människor genomlider varje dag.

Många personer tror exempelvis fortfarande att de personer som lider av depression är svaga på något sätt.

Trots de framgångar som gjorts inom psykologin och all den information som finns tillgänglig på nätet så förekommer det fortfarande stigma rörande kognitiva störningar.

Det finns dessutom mycket att göra för att man ska få en effektiv behandling för depression.

Man som står vid havet.

Varför folk drabbas av återfall

Depression är en åkomma som man måste tackla både på kort och lång sikt.

Om din terapeut eller psykiatriker säger att du är “botad” efter en medicinsk eller terapibaserad behandling så innebär inte att du har stängt dörren till detta kapitel fullständigt i ditt liv.

Depressionen kommer fortsätta knacka på dörren. Den försvinner vanligtvis inte utan guidade ingrepp, en vilja att förändras samt stöd från omgivningen. Medicin kan hjälpa men det kommer inte att bota ditt tillstånd.

Vad som ofta händer är att patienter med synliga kliniska förbättringar fortfarande upplever något som experterna kallar “residuella symptom”. Dessa symptom kan ofta leda till återfall och kan vara svåra att upptäcka.

En studie från 2011 från University of Dublin rörande depression fann att:

  • Residuella kognitiva symptom på depression är de mest vanliga. De är tankar, attityder och en negativ syn på livet. Personen kan även vara distraherad, ha svårt att hitta de rätta orden, ha problem med att ta beslut, etc.
  • Patienterna kan också drabbas av fysiska residuella symptom. Låg energi och svårigheter med att sova är vanligt.

Låt oss dyka lite djupare in på dessa idéer.

Dina tankemönster ökar risken för återfall av depression

Då du hamnar i depression en andra gång så vet du vad du ska förvänta dig. Du kommer också behöva börja behandlingen igen och prata med dina läkare.

En studie av Dr. Norma A. Farb som utfördes vid University of Toronto tar upp att folks negativa tankemönster ger upphov till återfall.

Om man fortsätter att spela offerrollen, har en överdrivet kritisk inre dialog samt en negativ attityd så är risken för återfall hög.

Det är viktigt att man kommer ihåg att dessa tankemönster är som att ro i en båt som har börjat läcka. De negativa tankarna kommer göra att du drunknar.

Det är utmattande och det kommer i vägen för kreativa och användbara tankar som kommer hjälpa dig att navigera genom livet. Denna typ av interna dialog kan även övertyga dig om att du inte vet hur man simmar.

Om du låter det gå så långt så kan det vara svårt att återhämta sig.

Dessa kognitiva symptom kommer vanligtvis även ha fysiska manifestationer. Du kommer känna dig trött och utmattad. Du kan ha svårigheter med att sova samt drabbas av muskelsmärtor.

Kvinna med träd i båt.

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Då du har ett återfall av depression så måste du söka professionell hjälp. Låtsas inte som att allt går bra i livet. Om du känner dig förstörd inuti så bör du inte le som om allt var okej.

Du kanske går till sängs varje kväll och hoppas att du känner dig bättre på morgonen. Det där hoppet kan ge dig viss lindring, men det kommer inte bli bättre utan hjälp.

Många personer hanterar depressionen själva. Andra börjar med psykologisk terapi men slutar efter några månader. Det är helt enkelt inte tillräckligt.

Om du verkligen vill bemöta din depression och undvika återfall så är mindfulnessbaserad kognitiv terapi ett av de mer effektiva lösningarna.

Flera studier, som den som utfördes av Dr. John D. Teasdale vid Oxfords Universitet, visar fördelarna med denna typ av terapi.

Även patienter med multipla återfall visar en stor förbättring med mindfulnessbaserad terapi.

De lär sig även värdefulla strategier för att reducera en negativ inre dialog, kontrollera sina tankemönster och utöva positiva vanor för att förhindra återfall. Det är möjligt att hantera dessa emotionella och mentala utmaningar.

Det första steget är att bestämma dig för att bli bättre. Det kräver mycket hårt arbete och vilja men det är värt besväret.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Richards, D. (2011, November). Prevalence and clinical course of depression: A review. Clinical Psychology Review. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.07.004
  • Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgewaya, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology68(4), 615–623. https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.4.615

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.