Att älska personer med alexitymi

Även om personer med alexitymi blir förälskade, har de inte förmågan att ge prov på sin tillgivenhet. Deras livskamrat hamnar i ett emotionellt tomrum där dennes mest grundläggande emotionella behov inte tillgodoses. Läs vidare för att lära mer!
Att älska personer med alexitymi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Personer med alexitymi kan vara oerhört svåra att ha som livspartners, för en av deras utmärkande egenskaper är avsaknad av empati.

Om din livskamrat har alexitymi kommer du inte att få den känslomässiga bekräftelse eller den sanna intimitet som gör ett förhållande meningsfullt och äkta.

Ensamhet, osäkerhet, missförstånd… Detta är vanliga känslor som dyker upp hos partners till personer med alexitymi. Det är också viktigt att förstå vad personer med alexitymi upplever i samband med en romantisk relation.

De blir förälskade, upplever känslor, känner sig lyckliga och lider precis som alla andra. Däremot – och häri ligger problemet – är de oförmögna att uttrycka sina känslor.

Vidare har de inte förmågan att uppfatta de emotionella signaler som omgivningen ger dem.

Alexitymi är ett psykologiskt tillstånd som många specialister definierar som en neurologisk störning, medan andra ser det som en psykologisk störning som styrs av sociala faktorer.

Ur social synpunkt är störningen ytterst inskränkande och problematisk för en individs känsloliv.

En studie utförd av Dr. Nestor Fry-Cox vid University of Missouri pekar även på att alexitymi skulle kunna vara en viktig bidragande orsak till att förhållanden upplöses.

Forskare uppskattar att ungefär 10% av befolkningen lider av denna oförmåga att kommunicera emotionellt. Den är särskilt vanlig hos män.

Ordet alexitymi är grekiskt och betyder “avsaknad av ord för att beskriva emotioner eller känslor”.

Par som sitter på soffan med ryggarna vända mot varandra

Hur fungerar relationer till personer med alexitymi?

Att hantera alexitymi kan vara oerhört tärande på ett romantiskt förhållande. Ett av skälen är att ingen av dem ofta är medvetna om hur den psykologiska störningen eller den neurologiska förändringen påverkar deras förhållande.

Många människor har inte blivit diagnostiserade eftersom man inte nått något samförstånd i ämnet inom den vetenskapliga världen.

Och även om man kunde enas i frågan så har många ingen aning om varför de har svårt att uttrycka och förstå känslor.

Det var 1972 som psykiatern Peter Sifneos beskrev tillståndet för första gången. Även om det är ett område vi vet mycket lite om så tror forskare att alexitymi kan bero på förändringar i det limbiska systemet.

Vidare tror de inte att det finns någon koppling mellan alexitymi och psykopati. Till skillnad från psykopater upplever personer med alexitymi känslor inom ett normalt spektrum.

Problemet är bara att de inte kan tolka sina egna eller andra människors känslor. Därför får alexitymi i en relation följande konsekvenser:

Oförmåga hos den drabbade att uttrycka sina känslor

Om din partner har alexitymi kommer han aldrig att säga att han är arg, lycklig, entusiastisk eller orolig. De känslor han upplever är mystiska.

De är bara en rad fysiologiska upplevelser som ger upphov till spänning, oro, magsmärta, m.m. Alexitymiska personer kan inte uttrycka vad de känner, för de vet inte vad som sker i deras kroppar.

De upplever känslor, men kan inte namnge dem.

Därför kan de inte hantera sin ilska eller kommunicera den kärlek de känner. De är oförmögna att uttrycka normala känslor som uppkommer i ett förhållande.

Ledsen kvinna med partner i bakgrunden

Personer med alexitymi förstår inte vad deras partners känner

Personer som har alexitymi kan inte identifiera andras känslor.

De förstår inte varför deras partners blir sårad av ett visst beteende, eller att hon inte är lycklig, eller att hon behöver något, varför hon är ledsen, varför hennes humör ändras, etc.

Om din partner har alexitymi och du vill ha ett intimt samtal om något så kommer du bli besviken. För det innebär att se närmare på livets känslomässiga aspekter, vilket får honom att känna sig illa till mods.

Personer som har alexitymi vet helt enkelt inte hur man hanterar, varseblir eller förstår grundläggande mänskliga känslor. Dessutom använder sig individer med alexitymi av slående kommunikationsmetoder.

De ogillar eftertanke, tvetydighet, poetiskt språk, ironi och romantik. Deras tankegång är logisk, konkret och bokstavlig. Följaktligen kommunicerar de på ett stelt och frustrerande sätt.

Min partner har alexitymi. Vad ska jag göra?

Att planera, lösa problem och även att komma överens om enkla saker kan vara komplicerat för någon med alexitymi. För när allt kommer omkring är det känslor som styr vår grundläggande sociala struktur.

Så vad kan du göra om du befinner dig i ett förhållande med någon som har alexitymi?

Det är viktigt att veta att detta tillstånd ofta åtföljs av andra störningar. Ofta går det hand i hand med depression, stresstörningar eller Aspergers syndrom. Oavsett omständigheterna kan det vara bra att få en utvärdering.

Alexitymi bedöms utifrån ett spektrum. Med andra ord kommer en del fall vara mer allvarliga, medan andra personer bara uppvisar ett fåtal av de utmärkande dragen.

Genom att uppsöka hjälp får du en bättre uppfattning om vad du har att göra med.

Alexitymi och romantiska relationer

Kom ihåg att alexitymiska personer har känslor; de vet bara inte hur de ska uttrycka dem. Ett sätt att komma åt detta är att upprätta några grundläggande regler som de kan använda för att uttrycka känslor.

Smekningar, fysisk kontakt och annat kroppsspråk är typiska sätt som partnerna i en parrelation använder för att validera varandra.

  • Psykologiskt stöd är väsentligt för personer med alexitymi. Det är enda möjligheten för någon med alexitymi att upprätthålla en romantisk relation. Det finns inte något botemedel mot det här tillståndet. Det kräver parterapi. Den berörda personen måste finna mekanismer som främjar empati, kommunikation och känslomässiga uttryck.
  • I terapin arbetar man med emotionell stimulans och identifiering, empati, sociala färdigheter, emotionell kommunikation samt stress- och ångesthantering.
Terapi för personer med alexitymi

Till slut måste du tänka på att terapi inte gagnar alla. Faktiskt är många med alexitymi ovilliga att acceptera professionell hjälp, för de anser att problemet ligger hos andra.

En del män och kvinnor med alexitymi tror att deras partner har emotionella problem. De tycker att deras partner är för intensiv och irrationell.

Om så är fallet gör du bäst i att tänka på ditt eget välmående. Om din partner med alexitymi inte är villig att söka hjälp eller att försöka ändra sig, tjänar det inget till att dra ut på ditt lidande.

Du måste inse när det är dags att kasta in handduken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Frye-Cox, NE, y Hesse, CR (2013). Alexitimia y calidad marital: los roles mediadores de la soledad y la comunicación íntima. Diario de psicología familiar , 27 (2), 203-211. https://doi.org/10.1037/a0031961

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.