Att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning

Att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2022

Det är få personlighetsstörningar som är lika komplexa och försvagande som borderline personlighetsstörning. Vi kan prata om behandling, biologi eller psykologi, men även patientens psykosociala miljö är en faktor. Hans eller hennes familj vet ofta inte vad man ska göra, vad man inte ska göra och hur man kan hjälpa någon med borderline personlighetsstörning. Därav frågan i denna artikel: hur kan man hjälpa någon med borderline personlighetsstörning?

Många gånger då vi pratar om mentala sjukdomar och psykologiska åkommor så gör vi bara upp en lista på dess symptom, ursprung och utlösare. Vi glömmer dock en viktig aspekt.

Vi tänker inte på den personliga och relationella världen hos en person med denna åkomma. Det är svårt att tänka på det, men de kan känna sig borttappade och fångade i sitt eget sinne.

“Borderline personlighetsstörning är fortfarande inte väl förstått inom samhället. Vi träffar på personer som är missförstådda och som går från terapeut till terapeut, och blir alltmer förvirrade och desperata.”
-Dolores Mosquera-

Varje expert inom psykologin vet att det inte finns något lika utmanande som att utvärdera och behandla personlighetsstörningar. Det finns många faktorer som överlappar och felaktiga diagnoser, och den stora psyko-patologiska labyrinten är något som ofta förbises.

Manualer som DSM-V hjälper till att klargöra vissa aspekter, men man kan enkelt förstå att det kan vara svårt att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning.

Familjer med en medlem som har denna åkomma vet att allt som deras älskade gör eller genomlider kan hittas i en bok. De flesta gångerna är det de som står närmast som drabbas mest av deras instabilitet, paranoida tankar och existentiella tomhet.

Det är därför att det är viktigt att beakta familjemiljön för att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning.

Kvinna med ångest

Generella egenskaper hos personer med borderline personlighetsstörning

Folk med borderline personlighetsstörning karaktäriseras av instabilitet i sina personliga relationer samt självkänsla.

De…

 • Har extrema humörsvängningar
 • Kan idealisera sina älskade för att sedan undervärdera och förödmjuka dem
 • Har kroniska känslor av tomhet och att vara övergivna
 • Har paranoida tankar
 • Har en tendens att skada sig själva eller självmordstendenser
 • Använder olika former av försvarsmekanismer som kan göra det ännu svårare för dem att bli medvetna om sjukdomen och ta ansvar för sig själva

Det bör noteras att det som med många andra psykologiska åkommor inte finns någon “magisk lösning” för att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning. Det finns ingen ofelbar behandling som deaktiverar berg-och-dalbanan av humörsvängningar, rädslor och tomhet.

Det vi dock har till vår användning är behandlingar som kan bidra med emotionell stabilitet och förbättra kvaliteten på relationen. Detta är det första steget för att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning.

Det finns en essentiell aspekt för att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning som vi inte kan ignorera: stöd från familjen. Detta är det mest grundläggande verktyget för mentala sjukdomar. Vi måste erbjuda lämpliga hanteringsstrategier inom deras personliga miljö och lära oss att leva tillsammans med och hjälpa dem.

Man vid fönster

Hur man kan hjälpa någon med borderline personlighetsstörning

Folk som befinner sig nära patienten känner sig ofta skyldiga. De har tvivel, de känner sig ansvariga för återfallen, självskadan. De känner att de borde vetat bättre, sagt något tidigare. Då vi har en närstående med denna åkomma måste vi tänka på dessa tre aspekter:

 • Vi har inte orsakat åkomman
 • Vi kan inte bota den
 • Vi kan inte kontrollera den

När dessa aspekter har klargjorts kan vi börja hjälpa någon med borderline personlighetsstörning. Låt oss fortsätta med några praktiska riktlinjer:

 • Inget är viktigare än att förstå vad som händer och varför de beter sig på detta vis.
 • Som vi har sagt i början är denna åkomma både komplex och förödande. Personen kommer ibland även uppleva depression, bipolaritet, ångestproblem och substansberoende.
 • Det är viktigt att känna till alla symptomen.
 • Trots att man kan behandla denna åkomma så undviker patienterna ofta behandlingen.
 • Det är därför viktigt att man uppmuntrar dem till att fortsätta med terapin och sin medicinering.

Hur man kan hjälpa någon med borderline personlighetsstörning: kommunikation

Folk med borderline personlighetsstörning kan säga grymma och irrationella saker. De är rädda för att bli övergivna, så de kan explodera i ilska och verbala övergrepp.

 • Specialisterna säger att det är som att ha “auditiv dyslexi”. De hör ord utan sammanhang.
 • När de är verbalt aggressiva kan man säga att “det är inte ett bra tillfälle att prata just nu”. Vi bör sedan se till att de vet hur viktiga de är för oss ocg att vi vill kommunicera med dem när de är mer avslappnade.
 • När de är lugna bör vi fokusera på deras känslor istället för deras ord för att de ska kunna känna sig bekräftade.
 • Det spelar ingen roll om vad de säger inte verkar logiskt. Vi måste få dem att känna sig hörda och att de har stöd.
 • Ifall de börjar bli aggressiva igen någon gång så är det bäst att ge dem utrymme istället för att börja gräla med dem.
Hand på kvinnas axel

Sätt hälsosamma gränser

Ett av de mest effektiva sätten att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning är att hjälpa personen att kontrollera sitt beteende. För att göra detta måste vi sätta gränser och be personen att följa dessa gränser. Att självreglera och framförallt förstå vikten av att fortsätta med behandlingen.

 • Alla familjemedlemmar måste hålla sig till gränserna och reglerna.
 • Det som är okej eller inte okej bör vara klart och tydligt.

Vi måste vara klara med att något inte är okej, men kommunicera det vänligt. “Vi älskar dig och vi vill att detta ska fungera. För att göra detta måste du förstå att om du talar till oss på detta sätt så sårar du oss och dig själv. Vi kan inte acceptera dessa saker och vi ber dig att ändra detta för att gagna oss alla.”

Vad vi inte bör göra med en person med borderline personlighetsstörning

 • Hota eller ge ultimatum
 • Tolerera oförskämt beteende
 • Låta dem sluta med behandlingen
 • Ignorera självmordshot

För att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning måste vi ta hand om oss själva

Vi kan ta hand om oss själva genom:

 • Att inte isolera oss själva eller genom att bygga våra liv runt en person med borderline personlighetsstörning
 • Att ta hand om vår hälsa
 • Gå till stödgrupper med andra som är i samma situation
 • Lära oss tekniker för att hantera stress

Detta samarbete mellan patienten, hans familj och läkarna är inte en enkel uppgift, men det är möjligt. Det är en dagliga utmaning att hjälpa någon med borderline personlighetsstörning. En krokig men nödvändig väg då vi kan minimera impulsivitet och få personen att tänka mer rationellt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Friedel, Robert (2004) “Borderline Personality Disorder Demystified: An Essential Guide for Understanding and Living” New York: Da Capo Press.

 • Mosquera, Dolores (2014) “Trastorno Límite De La Personalidad Y EMDR” Madrid: Pléyades.

 • T. Blokehead (2015) “Trastorno Límite de Personalidad. Una guía de autoayuda”. Babelcube.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.