Att känna sig ouppskattad – vad kan man göra?

Att känna att man inte är uppskattad av sin partner, familj eller chef kan vara väldigt utmattande. Vad kan man göra i dessa situationer?
Att känna sig ouppskattad – vad kan man göra?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

“Jag känner mig ouppskattad både på jobbet och hemma”. Det är många som upplever denna känsla någon gång i livet. För sanningen är att det finns få saker som är lika plågsamma som att känna sig ouppskattad.

Skulle detta kunna vara ett tecken på brist på självförtroende? Ja, det är inte omöjligt. Men det finns också en aspekt som inte går att förneka när det kommer till detta. Nämligen den att människor har ett behov av att känna sig som en del av något eller någon. Vi är sociala varelser, och som sådana är det viktigt för oss att bli validerade, uppskattade och sedda som värdefulla.

Och det är en sanning som stämmer för alla: alla vill känna sig uppskattade. Att ge och få kärlek och beundran av dem vi älskar och att känna oss stöttade av dem är mycket viktigt för oss. Denna psykologiska väv är mycket viktig i varenda familjeenhet, likväl som på en yrkesnivå. Tänk bara efter själv: när du ser att andra uppskattar vad du gör, stärker det den bild du har av dig själv, eller hur?

Så vad händer då om man inte får denna bekräftelse till den grad att man börjar känna sig ouppskattad? Låt oss se efter.

Att känna sig ouppskattad och inte veta vad man ska göra

Att känna sig ouppskattad och inte veta vad man ska göra

Anledningen till varför man kan känna sig ouppskattad av andra har nästan alltid att göra med vår egen hjärna. På något vis är varje individ “programmerad” att jämföra sig själv socialt med andra människor omkring sig vid nästan varje givet ögonblick.

När du ser dig själv i dålig dager, sätter ett alarm igång och varnar dig för att det är något dåligt som händer. Kortisol släpps ut i blodomloppet och du blir mer alert när det exempelvis gäller att dina föräldrars ger mer uppmärksamhet till din bror än till dig. Ett annat exempel är att din partner inte värdesätter de små saker du gör för honom eller henne.

Din hjärna behöver tillföras styrka utifrån för att uppleva en viss balans och du ska uppfatta att du är en del av din sociala grupp. Det innebär att gester såsom vänlighet, uppskattande ord och dagliga ömhetsbetygelser är injektioner av dopamin som gör att du ser att allting går väl. Om det däremot finns en ständig brist på detta, kan det göra att du börjar känna dig ängslig och illa till mods.

Att känna sig ouppskattad i en romantisk relation

Att känna sig ouppskattad i ett kärleksförhållande är ofta orsaken bakom relationsproblem och uppbrott. Vissa gånger kan denna situation innebära att båda parterna i relationen bär på underliggande problem som de borde ta itu med.

Så vad gör man?

För det första, kom fram till huruvida ditt behov av bekräftelse och uppmärksamhet är normalt eller överdrivet. Ibland kan faktorer såsom osäkerhet och dåligt självförtroende göra så att du förväntar dig för mycket av din partner. På samma vis så visar ett ständigt sökande efter extern uppmärksamhet på interna tillkortakommanden. Så reflektera över detta.

Å andra sidan kan det finnas andra anledningar till varför du tycker att du inte blir uppskattad på det sätt som du borde. Detta är förstås också vanligt. I detta fall är det viktigt att du tar upp och diskuterar detta med din partner. Du måste vara tydlig och ge exempel på hur du upplever situationen. Det är också en bra idé att vara specifik med vad du väntar dig av din partner: uppskattning, respekt, samhörighet och stöd. Om han eller hon inte klarar av att ge det till dig, är det dags att du börjar tänka på om du verkligen vill stanna kvar i förhållandet.

Att känna sig ouppskattad i sitt förhållande leder till en långsam känslomässig död. Detta ska du inte behöva vara med om.

oncentrera dig på ett väldigt bortglömt område: dig själv.

Att känna sig ouppskattad i familjen

Detta är skadligt på alla nivåer. Om du har upplevt detta ända sedan barndomen på grund av föräldrar som nästan aldrig gett dig någon uppskattning, kan det skapa en sådan påverkan att det sitter i i många, många år. Det kan vara något som gör att du utvecklar väldigt dåligt självförtroende.

Så vad gör man?

Vad gör man när man känner att ens familj inte uppskattar en? Det första steget är att ta bort ditt fokus från dem för att i stället koncentrera dig på ett väldigt bortglömt område: dig själv.

Du behöver försöka att läka detta område som upplevt sig ouppskattat i så många år genom att älska dig själv. För att göra detta måste du stärka din självkänsla, din identitet, ditt självförtroende och din självtillräcklighet. Det är dags att du börjar må bra med den du är och med de planer du har. Tyvärr måste du också skapa ett sunt avstånd till din skadliga familj och se till att de stannar i bakgrunden.

En person som konsekvent och ihållande nedvärderar en annan person utövar en form av misshandel.

Att känna sig ouppskattad på jobbet

Tro det eller ej, men faktum är att vi tillbringar nära en tredjedel av våra liv på jobbet. Det är inte alltid lätt att enkelt hantera en miljö där man upplever en viss konkurrens med kollegorna omkring.

Aspekter såsom löneskillnader mellan könen, liten eller ingen uppskattning av ens arbetsinsats, låg lön och dålig arbetsmiljö är vanligt förekommande på många arbetsplatser.

Så vad gör man?

Att känna sig ouppskattad på jobbet leder till låg motivation , stressfyllda situationer och generellt obehag. Det är viktigt att undvika extrema situationer som sätter hälsan i farozonen.

Sammanfattningsvis så kan vi säga att vi alla och envar känner oss ouppskattade i någon situation någon gång i livet. När detta händer är det viktigt att vi först tar en titt på oss själva. För ibland förväntar vi oss att få från andra det som vi egentligen borde ge oss själva.

Men i det fall som ditt självförtroende eller självkänsla inte har någon orsak till situationen, och det verkligen förekommer en viss nedvärdering eller brist på uppskattning, bör du ta steget att lösa det. Det är en känsla du inte bör tillåta dig själv att leva med eftersom det kan vara väldigt skadligt för din mentala hälsa.

Så ta ett fast beslut och red upp dessa situationer, och kräv det du är värd att få: respekt och uppskattning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.