Välvilja utan handling är värdelöst

Välvilja utan handling är värdelöst

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2021

Välvilja är den sanna symbolen på överlägsenhet hos människor. Men om den inte kommer tillsammans med handling är den värdelös. Alla känner vi någon person som snackar mycket, men som inte gör särskilt mycket. Personligheter som karaktäriseras av ädla ord och själviska handlingar. Låt oss börja förändra världen genom att översätta den autentiska ädelheten i våra hjärtan till handlingar.

Denna idé, som kan verka självklar vid första anblick, håller ett uppenbart faktum inom sig. Många människor utövar en typ av orörlighet vari de tror att det räcker att tänka på sig själva som “goda människor” för att finna sin egen motsägande tillfredsställelse. De är dock inkapabla att se närliggande behov, konkreta faktum som kräver en typ av elementär empati; en vi inte ser lika ofta som vi hade önskat.

“Om du vill förändra världen, förändra dig själv.”

-Gandhi-

Någon sade en gång i tiden att allt som krävs för att bli av med ondska är att goda människor agerar för att göra något. Välvilja är därför inte en tom varelse. Det är inte ett piller du tar för att göra ditt hjärta ädelt och sedan gör en donation till en välgörenhetsorganisation. Det är heller inte en etikett du bör skryta om till andra. Välvilja är inte något du väljer, utan något du känner. Det får oss att känna ett starkt behov av att agera, att svara, att närvara och att skydda. Trots det faktum att resten av världen kanske inte förstår eller kritiserar oss för det. Välvilja är därför en autentisk handling av heroism. Vi manar dig att reflektera över detta.

Siluett av kvinna som visar välvilja

Goda människor är gjorda av det rätta virket

Vi är medvetna om att detta ämne kan ge upphov till viss kontrovers. Först och främst kommer många undra vad vi menar med “goda människor”, vad som skiljer dem från resten. Varför vi tenderar att kalla dem anonyma hjältar, tysta hjältar som ingen talar om. Vi vill klargöra att vi genom att kategorisera vissa människor som “goda” inte menar att resten är “dåliga”. Vi etablerar inte någon form av dikotomi.

Välvilja är framförallt frånvaron av själviskhet. Om vi isolerar denna variabel i vår ekvation kommer vi få en beteendeprofil med dimensioner såsom empati, medmänsklighet och altruism. Ett exceptionellt drag hos denna typ av personlighet är att den är gjord av det rätta virket, även om det inte är något som syns. Det räcker att ta sig förbi det första hudlagret för att upptäcka något under. De skiner. Detta är personer som sätter andras behov före sina egna.

Denna sista facett ses inte särskilt ofta. Alla prioriterar inte sina medmänniskor så pass att de sätter sina egna behov i perspektiv. Och att inte känna eller göra så gör dig inte till en dålig person. Denna typ av altruistisk uppoffring eller viljestyrka verkar bara konstig, främmande och till och med motsägande. Kanske är det därför vi inte förstår varför många volontärer sätter sina egna liv på spel för att hjälpa personer som är så långt borta.

Ofta förstår vi faktiskt inte den vän, granne, medarbetare eller syskon som ger allt till sin omgivning utan att förvänta sig något i gengäld. Välvilja är, precis som resten av våra motivationer, inte alltid förstådd. Och just på grund av denna oförståelse får välvilja sällan det erkännande den förtjänar.

Färgglad utandning

Om du utövar välvilja förändras något i din hjärna

För att utöva välvilja måste du inte ge bort alla dina materiella ägodelar. Du behöver heller inte resa till Indien eller Tibet, eller hjälpa behövande eller förtryckta. Autentisk välvilja börjar med utövanden i vår omedelbara omgivning. I de händelser som sker i vårt dagliga liv som vi oftast inte ser.

“Storhet kommer aldrig hittas om det finns en frånvaro av vänlighet, respekt, ödmjukhet och sanning.”

-Lev Tolstoj-

Ingen vänlig handling, oavsett hur liten, kommer vara ett slöseri av ens tid. Det räcker faktiskt att ta det första steget och agera för att hjärnan ska uppleva små men fantastiska förändringar. Så pass att du inte kommer överraskas av att höra att generösa och altruistiska handlingar aktiverar samma nervmekanismer i hjärnan som empati.

När du gör något meningsfullt för dina medmänniskor får du endorfiner från hjärnan som förstärker detta socialt gagnande beteende, som ger värdighet till vår art. Människor har som sin urtidsprioritet att garantera sin överlevnad. Därför kan välvilja tillsammans med handlingar, och inte bara önskan, garantera denna fundamentala princip av överlevnad.

Hjärna med blommor

Nästa generation av vänlighet

Å andra sidan är en sak vi inte bör försumma överförandet av detta vitala tillvägagångssätt till våra barn. Jerome Kagan är en psykolog vid University of Harvard. Han har genom studier bevisat att bebisar har en medfödd förmåga – de kan sammankoppla med människorna omkring dem. Känslomässiga smekningar främjar och höjer mognaden hos hjärnan hos nyfödda på ett sätt som är helt fantastiskt.

Därför måste vi plantera fröet av värderingar såsom empati, respekt och altruism hos dem. På så sätt kommer vi vinna i denna era av modernitet och teknologi. Det är en utmaning och en handling av stort ansvar som vi alla deltar i, eftersom vi alla är viktiga. För om vår art har lyckats utveckla sig så pass att den bildar vad vi kallar “mänsklighet”, måste vi nu bara ta ytterligare ett steg för att skapa ett gemensamt medvetande. Ett nätverk baserat på ömsesidig respekt, medmänsklighet och värderingen av andra som en del av ens eget väsen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.