Att leva utan en familj – en allt vanligare verklighet

Att leva utan en familj – en allt vanligare verklighet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2018

Det finns en del av samhället som går genom livet utan en familj. Denna grupp verkar dessutom växa; det är en verklighet som sveper över hela världen.

Anledningarna till detta är många. Ibland bildar ensambarn inte några egna familjer, och når därför hög ålder ensamma. Ibland blir familjer helt enkelt upplösta och varje person lever tusentals mil från de andra. Andra gånger är det våld som tvingar en person att leva utan en familj.

Det kan även vara så att någon med hög ålder blir övergiven av sina släktingar.

Bandet som förenar din autentiska familj är inte blod, utan ömsesidig respekt och glädje.”

-Richard Bach-

Det som är skrämmande är att detta var ett undantag för inte så länga sedan. Det må inte vara en majoritet i dagsläget, men det är likväl ett växande scenario. Antalet personer som beslutar sig för att inte gifta sig har ökat och antalet familjer som endast skaffar ett barn är också högre.

Att leva utan en familj gör oss mer sårbara

Konceptet med “familjen” har idealiserats i hög utsträckning. Sanningen är att det alltid kommer finnas problem i familjer. Precis som med par är familjer också fulla av motsägelser. De består av människor, så det kommer alltid finnas en blandning av ädla känslor och negativa passioner.

Ensam och ledsen man

Normala familjerelationer är dock starkare än de vi etablerar med andra. Som de säger, “blod är tjockare än vatten”. Även bland släktingar som inte förstår varandra särskilt väl finns det blodsband som ofta antyder en viss mån av hängivelse till varandra.

Det är därför vi blir sårbara av att leva utan en familj. Visst är familjen ibland en stor källa för fysisk och psykologisk risk. Den som har en familj som är mer eller mindre hälsosam är dock bättre skyddad mot livets faror.

Ensamhet som ett val

Det har sagts att vi alla förr eller senare måste ställas inför ensamhet. Antingen för att det inte finns någon att vända sig till eller för att andra helt enkelt inte finns till vårt förfogande. Och det är sant oavsett om man har familj eller inte. Alla måste vi förbereda oss på det emotionellt.

Välj din egen väg i livet

Är det möjligt att leva utan en familj och fortfarande vara lycklig? Svaret är ja. Människor är belönade med en fantastiska kapacitet för anpassning, som låter oss hantera alla typer av omständigheter.

Det enda riktigt viktiga är att detta tillstånd måste vara frukten av ett medvetet beslut. För att vi antingen valt ett sådant liv eller för att omständigheterna var sådana att personen kan acceptera det livet utan att ändra sin generella kurs.

När man har tvingats till att leva utan familj kan saker och ting dock se annorlunda ut. Det kan vara väldigt smärtsamt och till och med leda till rädsla och ångest, vilket till slut kan resultera i fysiska sjukdomar och till och med döden.

Tänk på framtiden och pusha dig själv framåt

Det kommer en punkt i livet när alla bör identifiera hur stor påverkan en tillvaro utan en familj har. Ibland låter man bara tiden gå utan att faktiskt ta tag i problemet. Men det kommer komma en punkt när det kan vara för sent.

Om vi medger att det är viktigt för oss att leva med andra så kan vi ta beslutet och skrida till handling för att börja leva så. Omständigheterna i våra liv faller trots allt inte från himlen – de måste byggas. Först i sinnet, sedan i hjärtat och till slut med handling.

Och det finns många sätt att bygga en familj idag. Vi kan bläddra mellan alternativen och välja det som låter bäst.

Kvinna med bollar

Om vi å andra sidan inte anser att det är viktigt att leva med andra, måste vi förbereda oss på att acceptera det beslutet. Det finns givetvis även fördelar med detta. Att leva utan familj behöver inte betyda att vi lever i ensamhet. Det finns alltid sätt att känna som om allt och alla är ditt hem.

Detta kanske intresserar dig
Ensamhet skyddar oss från potentiell skada
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ensamhet skyddar oss från potentiell skada

Frivilligt vald ensamhet skyddar oss och är inte bara ett lugnande balsam, utan en effektiv terapi för att återkoppla med oss själva.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.