7 utmärkta böcker om barnpsykologi

7 utmärkta böcker om barnpsykologi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att förstå våra små är den bästa gåvan vi kan ge dem som föräldrar eller utbildare. Barnpsykologi är mer komplext än vad det kan verka. Det är därför vi i denna artikel kommer ta upp flera böcker om barnpsykologi. För att vidga vyerna har vi denna gång valt böcker som inte alltid finns på svenska.

Det är viktigt att man förstår de behov som ligger bakom vissa former av beteenden, hur deras känslor fungerar och hur deras hjärnor mognar under varje stadie av deras utveckling.

En sak som vi alla är medvetna om är att bara för att man har titeln far, mor eller lärare så innebär inte detta nödvändigtvis att man har de färdigheter som behövs för att uppfostra och utbilda barn.

Varje barn är unikt och varje dag för med sig nya förändringar. Kanske ett nytt beteende, en osäkerhet, en försenad inlärning, och det konstanta “Gör jag det rätt?”

“Emotionell intelligens börjar utvecklas under de tidiga åren. Alla de små utbyten som barn har med sina föräldrar, lärare och med varandra för med sig emotionella budskap.”
-Daniel Goleman-

Men böckerna finns alltid där för oss. Oavsett om vi är föräldrar eller utbildare så måste vi hålla oss uppdaterade. Vetenskapen har gått framåt och vi vet nu ännu mer än förr rörande barns hjärnor. Vi har lärt oss hur man främjar en holistisk utveckling so barn, ökar deras intelligens och ger dem redskap för att hjälpa dem förstå och hantera sina känslor.

Det rekommenderas dock aldrig att man bara håller sig till en av psykologiböckerna på marknaden och gör detta till ens “bibel”. Det är istället bättre att leta efter flera olika källor och vara öppen för nya upptäckter inom utbildningsområdet.

I denna artikel kommer vi erbjuda dig sju böcker om barnpsykologi som kan vara till stor hjälp.

Building emotional intelligence: practices to cultivate inner resilience in children (Linda Lantieri och Daniel Goleman)

Nuförtiden vet de flesta av oss att emotionell intelligens är nyckeln till bättre hälsa och lycka. Denna typ av intelligens ger oss även ett bra ramverk för att uppfostra våra barm.

Att integrera särskilda riktlinjer, förmågor och färdigheter baserat på emotionell förståelse och hantering kommer få dem att kunna relatera bättre till andra i nuet och i framtiden.

Som Daniel Goleman säger så innebär det en bättre framtid att lära barn om känslor. Vi kan lär oss hur genom denna bok om barnpsykologi. Den kommer även med en praktiskt guide och ljudbok (uppläst av Elsa Punset) vilket gör den till en betydligt mer komplett resurs för barn och tonåringar.

Flicka med blommor

Ugly Ducklings (Boris Cyrulnik)

Boris Cyrulnik är en välkänd fransk neurolog, psykiatriker, psykoanalytiker och etnolog. Han anses vara en nyckelreferens inom vetenskapen gällande lycka i psykiatri. Faktum är att han redan visste vad han ville göra med sitt liv då han var elva år.

Vid sex års ålder lyckades han fly från ett koncentrationsläger medan resten av hans familj med ryska judiska invandrare aldrig återvände. Därefter gick han från ett härbärge till ett annat, från en familj till en annan, tills han till slut nådde fram till ett hus med lantbrukare.

En lång ångestfylld resa, men han lät sig inte bli till ett offer för traumat, utan blev istället ett motståndskraftigt barn.

I sin bok så ger Boris Cyrulnik en väldigt intressant vision rörande barntrauma. Han lär oss att vi genom att lära oss att uttrycka våra känslor aktiverar en form av biopsykisk “reserv” som hjälper oss att fortsätta framåt.

The whole-brain child: 12 proven strategies to nurture your childs developing mind (Daniel J. Siegel och Tina Payne Bryson)

Detta är en fantastisk referensbok inom barn-neuropsykologin. Författarna, neuropsykiatrikern Daniel J. Siegel och förälderexperten Tina Payne Bryson, tar oss på en intressant resa genom den unga hjärnan.

Den är enkel att läsa och intressant. Den ger oss väldigt praktiska och användbara strategier för att ge stöd åt den emotionella och intellektuella utvecklingen hos barn.

Det finns mer. Något annat som gör denna bok annorlunda och innovativ är faktumet att dessa illustrationer kan hjälpa oss att lära våra barn vissa koncept. Det är en komplett och fantastiskt manual och en av våra främsta böcker om barnpsykologi, som kommer hjälpa oss att förstå vissa reaktioner, beteenden och behov som de små har.

What to do when you’re scared and worried: A guide for kids (James J. Crist)

James J. Crist är en amerikansk psykolog som specialiserar sig på trauma, depression och psykologiska problem hos barn. Anledningen till att denna bok är med på vår lista är enkel: den berör både vuxna och barn. Och den gör att vi förstår och rationaliserar våra rädslor.

Den täcker även de vanligaste rädslorna, orosmomenten och ångesten inom ett barns sinne. Detta kan röra allt från ensamhet till clowner och mardrömmar. Det kan även röra sig om en verklighet som idag tyvärr har blivit mer vanlig: terrorism.

Som en psykolog som har sett och hjälpt många rädda och oroade barn erbjuder Dr. Crist några enkla förklaringar och strategier. Både föräldrar och barn kommer bli bättre rustade efter att de har läst denna bok.

Flicka med elefant

How to talk so kids will listen… And listen so kids will talk (Adele Faber and Elaine Mazlish)

Detta har varit en bästsäljare inom barnpsykologi ända sedan den publicerades i slutet av 90-talet. Mycket har förändrats sedan dess, men de sanningar som finns i denna bok går inte ur mode. De är faktiskt fundamentala, tidlösa aspekter av att uppfostra och utbilda barn och tonåringar.

Genom ett praktiskt och respektfull tillvägagångssätt kommer vi att lära oss kommunikationsmetoder, innovativa problemlösande strategier och bra tekniker för att sätta gränser, hantera känslor och disciplin.

Far from the tree: Parents, children and the search for identity (Andrew Solomon)

Denna bok är inspirerande och magisk och en nödvändig läsning för föräldrar, lärare, psykologer och alla som vill tänka på vad som gör oss annorlunda jämfört med omgivningen, vad som enar oss, vad som definierar oss och vad som gör oss mänskliga.

Många av oss kan känna oss stolta över hur annorlunda vi är jämfört med våra föräldrar, men vi känner oss ledsna över hur annorlunda våra barn är jämfört med oss.
-Far from the tree: parents, children and the search for identity, Andrew Solomon-

Detta är en ovanlig bok som har fångat miljontals läsare, och går djupt in i relationerna mellan föräldrar och barn med handikapp som Downs syndrom eller autism.

I den får vi höra vittnesmål från över 300 familjer som kommer beröra även de hårdaste av hjärtan.

Far from the tree

The psychology of the child (Jean Piaget)

Vi hade inte kunnat avsluta vår lista med böcker om barnpsykologi utan att prata om Jean Piaget.

Han var inte bara en av de viktigaste psykologerna under 1900-talet. Hans bidrag till fältet med den mänskliga utvecklingen och barnpsykologin fortsätter vara av stort intresse inom allt från biologi till sociologiska intressen.

Han lade grunden till många av de koncept som vi arbetar med nuförtiden. Det är honom vi har att tacka för alla de arbeten, artiklar och den empiriska forskning som vi fortfarande använder för reflektion och tolkning.

Det kommer då och då ut nya böcker om barnpsykologi på marknaden vilket får oss att dra nytta av Piagets arbete än en gång.

Även då det inte precis är en “rolig” läsning så är det ett måste om du vill lära dig mer om intelligens, konstruktion av verkligheten, tankekategorier, representationsförmågor, konkreta operationer, formella operationer, moraliska omdömen och även emotionella och sociala aspekter av ett barns utveckling.

Jean Piaget var en av de främsta författarna av böcker om barnpsykologi

Det finns många andra fantastiska böcker om barnpsykologi som inte har kommit med på denna lista. Vi har dock försökt att ge några bra rekommendationer. Det är fält där känslor, rädslor, hjärnans utveckling, motståndskraft och psykologiska och intellektuella brister är områden som fortfarande måste förstås bättre.

Låt oss vara nyfikna och aldrig sluta lära oss. Låt oss ge våra barn det bästa vi kan genom att dyka in i dessa böcker om barnpsykologi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Linda Lantieri y Daniel Goleman (2009) “Inteligencia emocional infantil y juvenil: Ejercicios para cultivar la fortaleza interior” Madrid: Aguilar
  •  Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson (2011) “El cerebro del niño” Alba Editorial
  • James J. Crist (2004). “Cómo superar los miedos y las preocupaciones” Barcelona: Oniro
  • Adele Faber y Elaine Mazlish (2005) “Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen” Medici
  • Andrew Solomon 2014 “Lejos del árbol: historias de padres e hijos que han aprendido a quererse” Madrid: Debate
  • Jean Piaget, B. Inhelder (2008) “Psicología del Niño” Madrid: Morata

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.