Att sluta kan vara en handling av mod och inte feghet

Att sluta kan vara en handling av mod och inte feghet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Ibland är det inte en handling av feghet att sluta, utan en handling av mod. Att sluta innebär inte att man har en brist på mod, utan raka motsatsen: mod, förtänksamhet och emotionell intelligens. Faktum är att i vissa perioder i livet så är modet som krävs för att avsluta något större än det som krävs för att fortsätta med historien.

Att sluta erbjuda motstånd kan vara en bra lösning och ibland den enda vägen ut som vi har. Och nej, det innebär inte att vi viker oss för någon. Det innebär inte heller att vi inte har någon styrka kvar som det står i ordboken. Men att ge efter när vi möter motgångar för ofta med sig kritik från andra personer. Att sluta är ofta relaterat till något negativt; som en handling som får oss att verka svaga, om inte fega.

Att förändra något som är fel är en handling av mod

Det är många av oss som tenderar att sätta olika attityder i samma kategori. Som i fallet med att vara feg och att vara förtänksam. Båda dessa attityder kan hänvisa till en person som överger något. Men det hade varit enklare att förklara detta med feghet. Fegheten med att undvika kognitiv dissonans som gör oss upprörda. Kognitiv dissonans innebär här en brist på synkronisering mellan vad vi gör och vad vi tänker.

Trött kvinna

Praktiskt taget varje ny situation, varje nytt ansvar eller varje ny förändring för med sig rädsla, mer eller mindre, och vi är alla medvetna om den där rädslan när vi är där. Men det finns personer som går förbi den där känslan. De bestämmer att det är ett dåligt val för dem att fortsätta, och det gör dem inte fega. Faktum är att människor många gånger är modiga eftersom det hade varit en enklare väg att fortsätta. Den komplicerade delen var att göra det som ingen förväntade sig.

“Den som är förtänksam är måttlig; den som är måttlig är konstant. Och den som är konstant är orubblig, och den som är orubblig lever livet utan ledsamhet. Den som lever utan ledsamhet är lycklig. Att vara förtänksam är därför att vara lycklig.”

-Seneca-

En fegis är någon som låter sig ledas av rädslan, som inte vill ta några risker. Någon som lyssnar på sitt inre jag och ignorerar det, som accepterar olyckan som ett pris att betala för bekvämlighet.

Att sluta kan ibland vara klokt. Vi tänker på riskerna med att fortsätta där vi är och vi handlar så att vi inte lider mer onödig skada. Faktum är att det är en handling av mod att förändra något när det är fel.

Skillnaden mellan att ge upp och “nu är det nog”

Det kan vara så att förändring bara kan uppstå när man väljer att ta en annan stig. Detta händer för att det finns en tunn linje som separerar handlingen av att sluta och inse att det är nog. Om vi har gjort allt vi kunde och det inte finns något resultat, hade det varit fördelaktigt att börja på nytt.

“Det följer ordningens lag att när du vill undvika något obehagligt, åtar du dig något annat. Men visheten innebär att man känner till det obekvämas natur och accepterar det minst dåliga som något bra.”

-Machiavelli-

Du kan inte forcera något som inte fungerar. Det är inte bara att forcera någon till att känna något som denna person inte känner. Det är inte heller vist att försöka uppnå något som vi inte är förberedda för. Målen når oss ibland under dåliga tillfällen i livet eller så är de ibland helt enkelt omöjliga. Det som inte fungerar är också ibland en del av livets mysterium.

En handling av mod

Om vi har försökt och kämpat, men vet att det inte hjälper, varför fortsätter vi då att göra det? I dessa fall är det bra att avsluta det genom att tänka på vårt inre “jag”.

Om det inte finns någon anledning att fortsätta, spill inte din styrka

Den bäst använda energin är den som vi investerar i konsten att ta hand om oss själva och även ta hand om de personer vi bryr oss om. Energin har sina gränser. Utav denna anledning är att spilla din styrka och energi på ett meningslöst sätt att beröva dig själv och dem som du älskar på denna energi.

“Ge aldrig upp. Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig. Inte när det gäller något, stort eller litet. Ge aldrig upp, förutom när det är klokt att göra det.”

-Winston Churchill-

Att kämpa utan en hållbar anledning är som att banka huvudet mot väggen. Vi använder mer möda och vi blir bara ännu mer utmattade. Vi förlorar samtidigt många andra saker som verkligen är inom vår räckvidd. Om du är i en situation där det inte är lämpligt att fortsätta med något, kan det vara dags att fundera över om det är bäst att sluta. Kom ihåg att det inte är en dålig sak att sluta. Raka motsatsen. Att sluta är alltid ett giltigt alternativ. I många fall är det en handling av mod. Ett smart val och långt ifrån ett misstag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.