Att träna sin hjärna för att bli lyckligare

Även om ingen kan vara lycklig hela tiden finns det en sak vi kan sträva mot, och som är än viktigare: att vara nöjd med sig själv. För att uppnå detta måste du förstå och hjälpa din hjärna att bygga en starkare självkänsla samt producera mer flexibla tankar.
Att träna sin hjärna för att bli lyckligare
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Är det möjligt att träna sin hjärna att bli lyckligare? Numera finns det ett otaligt antal mirakelkurer för att skapa lycka. Således kan du hjälpa dig själv genom att använda ett antal olika metoder. Men är det så enkelt som det verkar? Finns det en formel som hjälper dig att bli lyckligare och mer optimistisk?

Det korta svaret är nej, eftersom allt som rör psykologiskt välbefinnande och ett autentiskt självuppfyllande varken sker snabbt eller lätt.

Till att börja med måste du förstå att din hjärna inte bryr sig om huruvida du är glad eller inte. Den är bara ute efter att du ska överleva. Det är därför den alltid riktar strålkastaren mot din värsta rädsla samt de processer som fångar dig i din komfortzon.

Bara för att din hjärna är förändringsresistent betyder det dock inte att den inte kan förändras. Människor har särskilt utvecklats för, samt lärt sig att anpassa sig till, komplexa miljöer. På samma sätt är det i klinisk praxis möjligt att nå både balans och läkning. Men autentiskt och aktivt engagemang krävs.

Träna din hjärna för att minska oroliga tankar och sluta bita naglarna

Kan man träna sin hjärna för att bli lyckligare i livet?

Att träna sin hjärna för att bli lyckligare handlar inte bara om att ändra sin kosthållning. Det handlar inte bara om att leva ett mer aktivt liv, att utöva en sport eller att åka på semester en eller två gånger om året. Dessa förändringar kanske kan hjälpa till med att hålla dig frisk och nöjd under en dag eller två.

Ingen av dessa strategier kan dock hjälpa dig att hantera din dagliga stress bättre. När livet återgår till det normala igen vet du inte hur du ska kunna stå ut, och du börjar känna dig hjälplös, rädd och orolig.

Som psykologen Mihály Csikszentmihályi också säger så finns det inget enkelt recept för ett lyckligare liv. Det är en individuell process som kräver kreativitet och originalitet. Du kan dock börja med en serie grundläggande verkligheter och ta dem som utgångspunkt.

En kvinna som ler till kameran

Träna dina tankar att reflektera över saker

Inom neurovetenskapen finns det de som påstår att tankar bara är en produkt av hjärnaktivitet. Hjärnan skulle då alltså skapa tankar som ett resultat av elektriska kopplingar, istället för att det är tankarna som skapar fysisk aktivitet vid förverkligandet av instruktionerna. Hur det än står till med det så är det sant att dina tankar till mer eller mindre grad har en kraft över din hjärna. Detta eftersom de kan skapa nya kopplingar och till och med ändra hjärnans fysiska form.

  • Negativa, repetitiva och tvångsmässiga tankar kan sakta ner hjärnans samordning. De får din hjärna att känna sig trött och minskar aktiviteten i hjärnans prefrontala område. Detta gör det svårare att hitta lösningar på problem.
  • En nyckel för att träna sin hjärna att bli lyckligare är att ha mer kontroll över denna typ av mentala process. Det är hälsosamt att tänka noga.
  • Allt du säger och tycker är viktigt. Försök därför att upptäcka negativa tankemönster och stoppa dem.
  • Nu handlar det inte om att helvända och börja nyttja ytliga eller överdrivet optimistiska tankar. Det handlar i grund och botten om att reflektera mer och vara mer flexibel över din verklighet. Du bör kunna komma på tio lösningar för ett problem, bredda dina perspektiv och sluta vara fatalistisk.

Att ha ett syfte kan ge ditt liv mening

Det finns ingen mening i att leva ett liv utan syfte. Vetenskapligt sett betyder det att leva utan dopamin, serotonin och den tråd som förenar dina fantasier med dina vardagliga mål. Om din verklighet inte betyder något för dig, saknar den också värde.

Detta kan öppna upp för en överväldigande tomhet och leda till humörsjukdomar som ångest eller depression. Som Viktor Frankl en gång sa, ett syfte ger ditt liv mening. Försök komma ihåg vad som är viktigt för dig och vad som är värt att gå vidare för.

Därmed gäller att om du vill träna din hjärna för att bli lyckligare, måste du förstå vad som är ditt syfte i livet. Du bör ha ett dagligt mål, ett mål att nå. Till och med bara något så enkelt som att ta en paus, umgås med någon, läsa en bok eller gå ut på en promenad.

En lycklig kvinna

Lyckan betyder att må bra med sig själv

Ingen kan vara glad varje dag. Det är omöjligt att kontinuerligt upprätthålla detta sinnestillstånd. Nu finns det dock något viktigare än att vara lycklig: att må bra med sig själv genom att vara nöjd. Numera är bristen på självkänsla ett stort problem för många människor.

Detta är en viktig del av välbefinnandet och en vändpunkt för att känna sig nöjd med livet. John Rawls, en av 1900-talets mest kända filosofer, brukade säga att om samhället vill vara lyckligt måste dess medborgare känna självrespekt.

Enligt Rawls måste man tro på sig själv för att vara fri och förtjänande av framsteg och välbefinnande. Enligt Rawls är motsatsen till självrespekt hjälplöshet.

Kort sagt, kan du träna din hjärna att bli lyckligare? Svaret är ja. Detta är dock inte någon lätt uppgift. Du måste arbeta med det varje dag. Det är en krävande, komplex och modig uppgift!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Berridge, K. C., & Kringelbach, M. L. (2011). Building a neuroscience of pleasure and well-being. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice1(1), 3. https://doi.org/10.1186/2211-1522-1-3
  • Kringelbach, M. L., & Berridge, K. C. (2010). The functional neuroanatomy of pleasure and happiness. Discovery Medicine9(49), 579–587.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.