Älska dig själv tillräckligt för att veta när det är dags att gå

Älska dig själv tillräckligt för att veta när det är dags att gå

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Om det finns något som är väldigt svårt så är det att veta när det är dags att gå. När man ska lämna en persons liv för att bli ett älskat minne istället för en avskydd vana. Att veta när man ska säga farväl är lidandets konst, men även inlärningens.

Enligt en studie som publicerades på “Study.com” är en känsla av otillräcklighet hos paret den huvudsakliga anledningen till att vi beslutar att bryta upp och avsluta ett förhållande. Personerna bidrar olika mycket och kostnaden i “smärtvaluta” är för hög i förhållande till de små vinsterna.

Det finns alltid en stund när det blir nödvändigt att gå, trots att du inte vet vart du ska, även om dina fötter är bara och dina händer tomma. Endast då kommer du låta ditt hjärta vara lyckligt igen.

Kärlek och lidande bör aldrig gå hand i hand i ett kärleksfullt förhållande. Alla är inte på det klara med detta eftersom konceptet med “romantisk kärlek” fortfarande får oss att tro på dessa missuppfattningar. Om du älskar dig själv tillräckligt bör du inte låta det gå så här långt.

När det enda alternativet är att inse att det är dags att gå

Det är dags att gå

Ett förhållande genomgår precis som alla levande organismer kontinuerliga förändringar. Varje förändrings mening är att stärka bandet som låter oss lära känna varandra bättre, utan att vi förlorar för mycket. Förhållandet måste flöda.

Kärlek är framförallt ett val vi gör fritt. Men ibland är kärlek en av de ledande orsakerna till mänskligt lidande. Det är nödvändigt att kunna säga farväl vid rätt tidpunkt för att undvika att dra ut på verkligt destruktiva situationer.

Dessa är de huvudsakliga aspekterna du bör utvärdera för att förstå att “ditt enda alternativ är att gå”:

  • Slå fast huruvida problemet som ledde dig till den nuvarande situationen har en lösning.
  • När ni ställs inför en kris är det nödvändigt att båda parter gör samma mängd ansträngningar. Ett förhållande är i obalans när en person erbjuder sin energi, sin entusiasm och sina personliga uppoffringar medan den andra begränsas till att motta utan att erbjuda något i utbyte.
  • Försök att projicera din nuvarande situation på den avlägsna framtiden. Tror du att du kommer vara lycklig om tio år om saker är som de är nu?

Om du inser att det inte finns någon lösning så måste du uppbåda styrka för att säga farväl. Du måste ta dig ur denna personliga och känslomässiga cirkel som är full av lidande.

Man i mörker

Uppfattningar som hindrar oss från att kunna avsluta ett känslomässigt förhållande

I ett förhållande klänger vi oss fast vid felaktiga övertygelser och känslor som, i fallet med olycka, hindrar oss från att vara objektiva och se verkligheten. Kom alltid ihåg att blindhet inte är kärlek, utan de villfarelser vi själva skapar.

Konst representerar vanligtvis kärlek med en ögonbindel och vingar på ryggen. Ögonbindeln är för att vi inte ska se några hinder, men som tur är får vi två vingar för att komma över dem.

Uppfattningarna som hindrar oss från att sätta punkt vid slutet av ett förhållande är många. Snarare än att rädda förhållandet förlänger de det onödiga lidandet, vilket kränker vår självkänsla.

Det är därför viktigt att vi överväger dessa koncept:

  • Undvik självbedrägeri, saker och ting kommer inte alltid gå som vi önskar. Tänk på saken: du kanske har förlåtit mer än nödvändigt, så pass att du glömt var dina gränser går, eller sagt “vi försöker igen” alltför ofta, utan att se någon skillnad…
  • Den andra personen kommer inte förändra sig för dig. I verkligheten så förändras inte personer. Det är möjligt att de inte var som du trodde inledningsvis, och det är något du bör ha i åtanke. Ingen förändrar sitt sätt att vara över en natt, hur mycket vi än vill.
  • Lidande för kärlek är inte en romantisk eller heroisk handling. Det är en form av självförstörelse. Om du trodde att närvaron av en partner betyder lidande och en kontinuerlig kamp så har du blivit lurad. Att vara ett par är att veta hur man bygger och älskar utan att lidandet blir mer än omständligt.
  • Var inte rädd för ensamhet. Enligt en studie vid Brigham Young University i Utah i USA är ensamhet en av de huvudsakliga rädslorna hos allmänheten. För många känns det bättre att vara i dåligt sällskap än att vara ensam. Anamma aldrig denna uppfattning.
Ensam kvinna

Älska dig själv tillräckligt för att veta när det är dags att gå. Ensamhet är alltid att föredra framför ett förhållande som hindrar vår lycka och inre balans. Kärlek handlar inte om att ge allt för inget. Det är att vara medveten om att man förtjänar erkännande och respekt. Att vara älskad och att älska är en konst; det är färdigheten att vårda sann tillgivenhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.